Oreon

ico rss feed ico rss valid
Přidej na Seznam

Novinky a aktuální dění

Co se píše o pivovarech a pivu


Pivní.info

Bezpečnostní kamerový systém v kombinaci s rychlým zákrokem pracovníků ostrahy jsou účinnými nástroji pro ochranu majetku pivovaru Budějovický Budvar, n.p. V minulém týdnu se díky nim podařilo zabránit krádeži sudů v hodnotě 27 500,- Kč. Pivovar systém ochrany průběžně vylepšuje. Prostřednictvím kamerového systému byl dne 26.7. ve 2:35 hodin v noci zjištěn pohyb dvou podezřelých osob v prostoru výstavu sudového piva. Služba v dispečinku ostrahy pivovaru na místo ihned vyslala psovoda.

„Jeho efektivním zásahem se podařilo zabránit krádeži 11 sudů KEG. Pivovaru by krádeží vznikla škoda ve výši 27 500,- Kč, ale pachatelé by prodejem sudů získali jen 6 600,- Kč,“ říká Ing. Milena Vacková z referátu organizace řízení a vnitropodnikové kontroly Budějovického Budvaru. Pachatelé nebyli dopadeni a záležitost byla předána policii České republiky. Při vyšetřování by měl pomoci i záznam z bezpečnostní kamery, na kterém jsou oba pachatelé zachyceni přímo při činu. „Záležitost byla dobrým testem našeho bezpečnostního systému. V návaznosti na tuto událost jsme zavedli režim zvýšených bezpečnostní opatření na straně ostrahy a připravujeme i některá technická opatření, která zkomplikují zlodějům práci,“ dodává Vacková.

Kamerový systém v pivovaru Budějovický Budvar byl nainstalován loni na podzim a jeho činnost se stále vylepšuje. Obraz z bezpečnostních kamer nepřetržitě sledují pracovníci ostrahy, kteří mají stanoviště přímo ve střežených objektech. Proto mohou být jejich zásahy velmi rychlé a účinné. Systém nepřetržitě sleduje prostory v areálu pivovaru, v areálu obchodního střediska na Kněžskodvorské ulici a také vybrané prostory a parkoviště hotelu Malý pivovar v centru města. (Tisková zpráva Budějovického Budvaru)


Velkopopovický pivovar ze skupiny Plzeňského Prazdroje dokončuje projekt, který sníží energetickou spotřebu provozu a zlepší ochranu životního prostředí. Instalací ekonomizéru na kotel ušetří ročně 5 % zemního plynu. Pivovar ve Velkých Popovicích se zlepšování svých ekologických parametrů věnuje soustavně – například ve spotřebě energie na výrobu jednoho hektolitru piva už dosahuje skvělého čísla, pouhých 33,15 kWh. Pro srovnání, u německých pivovarů je to průměrně 38,05 kWh.

Ve Velkopopovickém pivovaru se v současnosti zavádí hned několik opatření zaměřených na snížení spotřeby energie. Jedním z nich bude montáž ekonomizéru na kotel pro výrobu páry, která bude dokončena v září 2007 a vyžádá si investici 1,65 milionu Kč. Ekonomizér je v podstatě tepelný výměník, který využívá odpadního tepla, jež by normálně odešlo komínem, pivovar ho ale využije na předehřátí vody do kotle.

„Tím ušetříme ročně tolik zemního plynu, kolik by spotřeboval běžný rodinný domek za zhruba 100 let,“ říká manažer pivovaru Velké Popovice Pavel Šemík.

Pivovarnictví patří k energeticky nejnáročnějším potravinářským provozům. V typickém českém pivovaru nejvíce energie vyžaduje vlastní proces výroby - například varna spotřebuje 46 % celkové spotřeby tepla a 18 % spotřeby elektřiny, stáčírna 19 % tepla a 21 % elektřiny. Dalším z projektů ve velkopopovickém pivovaru je proto plánovaná modernizace tepelných rozvodů, která by měla přinést další úspory tepla.

Společně s péčí o vodní zdroje, čištěním průmyslových vod, minimalizací emisí CO2 a recyklací jsou úspory energie v Plzeňském Prazdroji nedílnou součástí projektů společenské odpovědnosti a strategie udržitelného rozvoje. (Tisková zpráva Plzeňského Prazdroje)


Využití marketingové podpory i dalších možností, které nabízí globální pivovarnická skupina SABMiller, pomáhá značce Velkopopovický Kozel vybudovat skutečně celoevropský status. Dnes je Velkopopovický Kozel čtvrtou největší značkou v portfoliu SABMiller v Evropě. Během posledních pěti let se celkový prodej značky zvýšil o 25 procent. Tyto údaje uvádí právě vydaná výroční zpráva SABMiller za finanční rok 2007 (končící 31.3.2007).

Velkopopovický Kozel se nyní prodává v 25 zemích, především v Evropě, ale i v zámoří. Celkový prodej (doma i v zahraničí) ve finančním roce 2007 vzrostl o 17 % a dosáhl 2,5 milionu hektolitrů*. Největších objemů prodeje dosahuje značka v zemích, kde se pivo vyrábí v licenci, v pivovarech patřících SABMiller – na Slovensku, v Rusku a v Maďarsku. Meziroční nárůst této výroby tvořil 23 %*, přičemž jen na ruském trhu překročila značka Velkopopovický Kozel magickou hranici 1 milionu hektolitrů prodaných za rok.

„Případ Velkopopovického Kozla ukazuje schopnost skupiny SABMiller pracovat se značkou, která má kořeny v jedné zemi, vede si dobře a má potenciál překročit hranice a posílit portfolio značek v jiných zemích,” zdůrazňuje nejnovější výroční zpráva SABMiller.

K růstu prodeje přispívá reklama, která vzniká v jednotlivých zemích a respektuje tradice národních trhů. Značce pomáhají také rozmanité aktivity na podporu prodeje (soutěže, publikace, speciální internetové stránky, sponzoring). Největším trhem, kde se Velkopopovický Kozel vyrábí v licenci, je Rusko, největší exportní destinací je Finsko.

V Rusku je Velkopopovický Kozel nejrozšířenější značkou českého piva. Ve své reklame využívá právě motivu české pivní kultury, tradice a kvality. Nejnovější reklamní kampaň, která zahrnuje také televizní spoty, ukazuje rodiště piva Velkopopovický Kozel – městečko Velké Popovice, pivovar i tradiční způsob výroby piva.

Distributor značky ve Finsku soustřeďuje své marketingové aktivity hlavně na supermarkety. Mimochodem, Finsko je jedinou zemí na světě, kde se tmavý Velkopopovický Kozel prodává v plechovkách: největší úspěch má speciální balení čtyř plechovek. V pohostinství se komunikace značky zaměřila na spojení s českou kuchyní, když podpořila vydání české pivní kuchařky – ve spolupráci s velkým řetězcem barů a restaurací.

***

Velkopopovicky Kozel v zahraničí – fakta a zajímavosti:

• Dostupný ve 25 zemích po celém světě. Jen ve střední a východní Evropě se prodává v 13 zemích.

• Nejvzdálenějšími exportními destinacemi jsou Austrálie, Kanada a Honduras

• Největším exportním trhem je Finsko: ve finančním roce 2007* činil prodej 28 000 hektolitrů; ve Finsku je Velkopopovický Kozel největší importovanou značkou piva a tmavá varianta je nejpopulárnější (tvoří více než 50 % prodeje)

• Rusko je trhem s největším ročním objemem prodeje – více než 1 milion hektolitrů.

(Tisková zpráva Plzeňského Prazdroje)


Místo, kde se vaří „Kozel“

[sobota, 11. srpen 2007]

Velké Popovice jsou vstupem do přírodního parku Velkopopovicko, který se rozkládá na ploše 22 kilometrů čtverečních jižně od obce. Typické jsou dubové lesy a remízky s žulovými balvany, kamenitá a členitá krajina s rybníky. Do krajiny jsou zasazeny vesnice podhorského typu, které často tvoří jen osady se sotva dvaceti domky. Jedná se o jednu z nejpůvodnějších a nejopuštěnějších krajin jihovýchodního okraje Prahy.

Po výletu přijde vhod pivo. Historická část zdejšího pivovaru, který vznikl v roce 1874, byla vyhlášena národní kulturní památkou. Pro návštěvníky pořádá pivovar exkurze: můžete sledovat sládky přímo při výrobě piva Velkopopovický Kozel, ochutnat pivo na původní varně z roku 1928 nebo se seznámit se živým talismanem pivovaru – černým kozlem.

Exkurze pro skupiny je možné zajistit v pracovních dnech od 10 do 17 hodin. Víkendové exkurze se provádějí jen pro skupiny větší než 10 osob. Jednotlivci mají možnost se připojit k větším skupinám. Vše je však třeba domluvit s dostatečným předstihem. (Lidovky)


Pivovar Nymburk, který je známý především výrobou vyhlášeného Postřižinského piva, prodal za první pololetí roku 2007 celkem 95 tisíc hektolitrů piva, což představuje 6% nárůst oproti loňskému roku. Velkou měrou se na těchto výsledcích podílel i export do zahraničí, který činil téměř čtvrtinu z celkového prodeje a vzrostl o 5 %.

„Na růst prodeje má pozitivní vliv vedle příznivého počasí rovněž rozšíření dodávek do obchodních řetězců. Na druhou stranu kvalita surovin z minulé sklizně nebyla příliš vysoká a jejich zpracovávání bylo technologicky velmi náročné,“ uvádí ředitel Pivovaru Nymburk Pavel Benák a dodává: „Postřižinské pivo je stále oblíbenější a je patrné, že regionální pivovary mají v České republice své pevné místo. Navíc se nám daří i ve vývozu do Německa, Francie a Švédska.“

Připomeňme, že v červnu letošního roku získal Francinův ležák 12% z produkce nymburského pivovaru titul Pivo České republiky 2007 v kategorii světlý ležák prémium. Pivovar navíc v letošním roce pokračuje v expanzi na zahraniční trhy. Ve spolupráci s dlouholetým francouzským partnerem připravuje v těchto dnech první dodávky piva s upravenou recepturou do Karibiku. Od května dodává speciální pivo nazvané Nitro Lager Beer na izraelský trh a usiluje o získání certifikátu pro jeho distribuci i do košér obchodů, a to nejen v Izraeli, ale i v USA. (Tisková zpráva Postřižinského pivovaru Nymburk)


Návštěva rabína v pivovaru

[sobota, 11. srpen 2007]

Od května 2007 dodáváme na izraelský trh speciální pivo nazvané Nitro Lager Beer. Dalším krokem výroby pro Izrael je často dodávání nejen do obyčejných obchodů, ale také do košer obchodů, a to nejen v Izraeli, ale i v USA. V těchto prodejnách jsou pouze potraviny odpovídající všem pravidlům židovské víry a zároveň víry muslimské. Pro označení našeho piva názvem „košer" je nutno nejprve získat košer certifikát potvrzující splnění všech stanovených podmínek.

Začátkem července začala naše jednání s rabinátem v Praze. Vzájemná výměna potřebných dokumentů a certifikátů na jednotlivé suroviny vyvrcholila dne 26.7.2007 návštěvou rabína Menachema Kalchaima z Izraele, který spolupracuje s Židovskou obcí v Praze právě v otázkách košer potravin. Rabína jsme provedli celým provozem pivovaru, zodpověděli jeho dotazy a nyní čekáme na jeho vyjádření. Věříme, že bude kladné, jelikož rabínovi i jeho společníkovi naše pivo velmi chutnalo. (Web Postřižinské pivo)


X-BEER 33

[pátek, 10. srpen 2007]

X-BEER se vyrábí tradiční technologií s použitím speciálních postupů v různých stádiích výroby piva. K výrobě se používá plzeňský a karamelový slad v maximálním množství, které jsme ještě schopni rmutovat. Jak dosahujeme vysokého extraktu původní mladiny zůstane naším tajemstvím, můžeme ale prozradit, že vysoká stupňovitost je dosažena pouze z ječného sladu. Hlavní kvašení probíhá v otevřených dubových kvasných kádích 14 dní.Dokvašování probíhá v dubových sudech 14 týdnů a poté po přidání speciálního kmene kvasnic probíhá druhotné kvašení dalších 14 týdnů.

V podmínkách „ruční“ výroby piva našeho pivovaru je každá várka vyrobeného X-BEER originálem, který se bude lišit stupňovitostí. Premiérová várka nese označení X-BEER 30, což znamená že jsme vyrobili tzv. třicítku s obsahem alkoholu 11,8%.Z první várky jsme stočili pouze 500 lahví, každá z nich ponese svoje originální číslo. Druhá várka, u které začala fáze dokvašování, bude asi mít název X-BEER 32. Přesný název budeme znát až při stáčení do lahví po provedení laboratorního rozboru.

X-BEER je pivo, které nemá v České republice ekvivalent. Vyniká přírodní sladovou chutí s příjemným hořkým dozvukem. Vysoký obsah alkoholu a cukru společně s vyšším chmelením výrazně urychlují vstřebávání alkoholu do krve. Proto doporučujeme opatrnou konzumaci

X-BEER ve smyslu našeho sloganu uvedeného na etiketě X-BEER je vhodné podávat k desertům nebo samostatně jako digestiv. (Web Pivovar U Medvídků)


5l soudky pivovar Purkmistr plní

[středa, 8. srpen 2007]

Plní v restauraci za stejnou cenu, jako pivo točené při posezení.

[Soudky] 13:10 [permalink] [reaguj]


Unikátní pivní lázně se otevírají

[neděle, 29. červenec 2007]

V Harrachově k léčebné koupeli používají kvasnicové pivo. V Evropě ojedinělé pivní lázně dnes slavnostně otevřou v Harrachově ve Sklárně Novosad. Jako jediné v Evropě používají k léčebné koupeli kvasnicové pivo. Pivní lázně jsou ještě stále raritou. Na starém kontinentě budou teprve čtvrté, v České republice pak druhé.

Pivní lázeň omlazuje a prospívá srdci

„Pivní lázeň má podle našeho balneologa omlazovací účinky, napomáhá prokrvení pokožky a vůbec přispívá ke zlepšení krevního oběhu a srdeční kondice. Lázeň pomůže i lidem s kožním onemocněním a samozřejmě má příjemný relaxační účinek. Dá se říct, že účinkuje vlastně na všechno,“ říká majitel sklárny František Novosad.

Celá procedura se skládá ze tří částí. Z koupele, zábalu a masáže. „Není to tak, že by se člověk koupal přímo v čistém pivu, jak si mnozí myslí. Do každé vany přijde pět světlých a pět tmavých dvanáctek, takže vznikne zhruba desetiprocentní roztok, do kterého ještě přidáváme drcený chmel. Teplota lázně je doporučena na třicet šest stupňů,“ upřesnil Novosad.

Po 20 až 25 minutové koupeli přijde na řadu zábal a odpočinek na lůžku a pak ještě podle zájmu případná masáž. Lázně budou v provozu každý den od 10 do 18 hodin.

Kromě pivních lázní nabízí Sklárna Novosad turistům již pět let prohlídku dílen, brusírny a také vlastního pivovaru. Jen za loňský rok navštívilo areál 30 tisíc turistů. „Situace ve sklářství není zrovna růžová, a tak se stále více zaměřujeme na turistický ruch. V letošním roce ještě zpřístupníme vodní turbínu, která sloužila k pohonu brusů,“ dodal Novosad. Otevření lázní bude součástí čtvrtých pivních slavností v Harrachově. Kromě domácího pivovaru se představí ještě pivovary Svijany a Konrád. Největším kulturním tahákem bude asi vystoupení Ivana Mládka a Banjo Bandu, pány potěší ve 23 hodin striptýz a sobotu uzavře ohňostroj. Po celý den budou probíhat soutěže, například v jízdě na „opilém“ kole, házení sudem nebo držení tupláku na čas.

Milovníci piva si o víkendu přijdou na své nejen v Harrachově, ale i sousední Rokytnici nad Jizerou. Tady se již od pátku koná druhý Pivní rej. K dispozici je několik pivovarských stánků, u každého také něco k zakousnutí.

Dnešní dopoledne je po Krakonošově snídani věnováno hlavně dětským soutěžím, odpoledne se do klání zapojí i dospěláci, třeba v párovém lyžování na asfaltu nebo v soutěži Mistr pivní pupek.

„Vyvrcholením Pivního reje bude nedělní Power Mann, soutěž pro siláky o trofej Města Rokytnice. Letos v disciplínách sedlání a nošení sudů na čas a ve výstupu po pivních bednách,“ uvedl hlavní organizátor Daniel Janata. (MF Dnes)


Dění v červenci 2007

[pondělí, 23. červenec 2007]

COOL KEG byl oceněn v soutěži Obal roku 2007

Obal roku 2007 zná konečně své oceněné! Letošní ročník se zapsal do soutěžní historie hned několika prvenstvími - rekordním počtem exponátů a nejvyšším počtem ocenění. Odborná porota udělila v kategorii spotřebitelských obalů cenu i samochladicímu sudu Staropramen CoolKeg. Slavnostní vyhlášení vítězů, předání certifikátů a trofejí proběhne v pražském hotelu Olympik 15. listopadu jako součást mezinárodního Obalového kongresu.

Oceněný samochladicí sud CoolKeg uvedl na trh Staropramen. „Je to logický krok, když chceme dělat věci jinak, než je běžné. Ostatní musí mít zařízení na chlazení a u nás se sud chladí sám“, komentuje výrobek brand manažer značky Staropramen Daniel Musialek.

Princip samochlazení u Staropramen CoolKegu vychází z fyzikálních zákonů. Při chlazení sudu jsou využívány schopnosti přírodního kamene zeolitu, který absorbuje vodu. Proces samochlazení je zahájen jednoduchým odblokováním páčky na víku sudu, který propojí komory s vodou a drceným zeolitem. Ten začne absorbovat vodní páru a vzniklé teplo odvádí ven. Výsledkem je, že voda uvnitř stěn sudu zmrzne. Dvacet litrů piva Staropramen Světlý se tak během jedné hodiny vychladí na ideálních 5°C a takto vychlazené vydrží pivo minimálně dalších dvanáct hodin.

„Vzhledem k tomu, že Staropramen CoolKeg je jediný svého druhu na trhu, ani nás nepřekvapilo, že zájem spotřebitelů je tak velký“ dodává brand manažer značky Staropramen Daniel Musialek.

Do letošního ročníku národní soutěže Obal roku, který již tradičně organizuje obalová asociace SYBA, bylo přihlášeno celkem 89 exponátů. Byl tak překonán desetiletý rekord a letošní ročník se stal nejúspěšnějším v celé své třináctileté historii. Na vítěze prestižního ocenění čeká, kromě práva používat logo soutěže, trofej a certifikát pro účely propagace, také pozvánka na mezinárodní soutěž Worldstars for Packaging.

Staropramen CoolKeg

Obsluha CoolKegu je velmi snadná. Sud nevyžaduje žádná přídavná zařízení, příslušenství tvoří pouze výčepní sada, která je opakovaně použitelná. Díky jednoduchosti a nenáročnosti celého procesu lze Staropramen CoolKeg použít kdekoliv a kdykoliv. Ideální je pro zahradní party, víkendové akce s přáteli či narozeninové oslavy.

Samochladicí sud CoolKeg s pivem Staropramen Světlý je k dostání od 18. června ve většině prodejen obchodní sítě Tesco, na Staropramen Pivní pohotovosti a od července též na vybraných čerpacích stanicích. Doporučená cena je 790 Kč, za výčepní sadu 150 Kč. CoolKeg je opakovaně použitelný zálohovaný obal. Vratná záloha je 1500 Kč. Schopnost samochlazení se obnovuje regeneračním procesem. (Tisková zpráva Pivovarů Staropramen)


Emisia týždňa - Pivná pena v kurze

[pondělí, 23. červenec 2007]

Svetová pivovarnícka štvorka, holandský Heineken bola jedným z najpríjemnejších prekvapení minulého na korporátne výsledky bohatého týždňa.

Firma totiž oznámila, že nárast zisku po zdanení sa bude v tomto roku pohybovať okolo 20 až 25 %, čo je dvakrát viac, ako pôvodne čakala.

To poslalo jej akcie bezmála o desatinu nahor, najviac za uplynulých deväť rokov (od začiatku roka o nárast o 27 %).

Stúpajúci predaj a klesajúce náklady posilňujú ziskovosť pivovarníkov rýchlejšie, ako analytici predpovedali, čo sa už aj prejavilo vo zvýšených cieľových ročných cenách.

ING zvýšila 12-mesačný cieľový kurz akcií o desatinu na 52,4 EUR a podobný názor potvrdila tiež Dresdner Kleinwort Wasserstein.

Silné dvojciferné rasty predaja hlási Heineken hlavne na ázijskom, africkom a na stredoeurópskom trhu. V ČR, kde mu patrí už Starobrno, by mal do značkového portfólia pribudnúť pivovar Krušovice. (Etrend)


Heineken zvýšil odbyt piva

[pondělí, 23. červenec 2007]

O viac ako 10 % vzrástol odbyt piva spoločnosti Heineken Slovensko za 1. polrok 2007 oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

Výroba prekročila hranicu 875 000 hektolitrov. Spoločnosť ku koncu polroka dosiahla 41,5-% podiel na slovenskom trhu.

Už niekoľko rokov slovenský pivovarnícky priemysel neprinášal pozitívne správy o vývoji na trhu s pivom. Napriek tomu už v 2. polroku 2006 vývoj na trhu naznačoval tendenciu k stabilizácii. Prvých 6 mesiacov roka 2007 potvrdzuje zlom negatívneho trendu z posledných rokov a celkový trh s pivom na Slovensku vzrástol o 6 %.

Dôležitými faktormi, ktoré prispeli k tomuto obratu, boli nárast trhových investícií vedúcej pivovarníckej spoločnosti Heineken Slovensko a jej aktivita v oblasti uvádzania nových produktov a inovácií na trh. Čiastočne sa pod tento obrat podpísalo aj priaznivé počasie. (Bleskovky)


Heineken spojí otce a syna

[pondělí, 23. červenec 2007]

U Krakešů mají radost. Konečně se ze zapřísáhlých konkurentů, bydlících navíc v jednom domě, stanou i profesně spřízněné duše. Zatím totiž platilo, že otec František řídí jako generální ředitel pivovar Starobrno a syn Kamil export Královského pivovaru Krušovice. Nyní je spojí nizozemský kolos Heineken. Vlastník Starobrna příští rok získá i Krušovice.

"Před lety mi Nizozemci říkali: Pane Krakeš, jakmile přejdete práh domu, musíte zapomenout na to, že jste otec a syn. Samozřejmě jsem synovy exportní úspěchy sledoval, ale na trhu jsme byli konkurenty. To ani jinak nešlo," říká otec František, který je i šéfem Českého svazu pivovarů a sladoven.

Krušovice ovšem sledoval spíš zpovzdálí. Teď se to zřejmě změní a bude mít o sesterské firmě přece jen víc informací. Dá se totiž čekat, že Heineken zavelí a některé činnosti spojí, aby je zlevnil. Představit si to lze třeba při jednání s dodavateli nebo distributory.

"Zatím jsme spolu nepracovali. Uvidíme, co to udělá. Ale ten pocit je příjemný," říká otec. Zatímco on nejdřív vystudoval "pivo" v 50. letech na střední škole a až o pár let později k tomu přidal "plánování" na vysoké, syn Kamil se hned na VŠE zaměřil na zahraniční obchod.

Loni Krušovice vytáhl k rekordnímu exportu. Ten meziročně vzrostl o 36 procent a firma vyvezla přes půl milionu hektolitrů piva. "Pro úspěch za hranicemi dnes potřebuje české pivo silnou značku, založenou na kvalitním příběhu, dobrou prezentaci v turisticky atraktivních lokalitách Česka a vedení ochotné občas i trochu zariskovat," říká Krakeš junior. "My jsme začali exportovat v roce 1997, proto jsme se na většině trhů ocitli ve správný čas," dodává.

Dařilo se i otci. Jeho Starobrno loni vydělalo 107 milionů korun. To byl nejlepší výsledek v historii. I díky prolomení milionové hranice prodaných hektolitrů.

Ale jak říká Krakeš starší: Nebylo by dobré, kdybych byl jeho nadřízený. "Jsme stále dvě rozdílné firmy, byť v brzké budoucnosti s jedním vlastníkem. A tak nejspíš zůstaneme tam, kde jsme."

Syn si spolupráci představit umí. "Domnívám se, že díky jeho zkušenostem bychom byli docela dobrý tým," říká Kamil. "I když můj přímý nadřízený by asi zrovna být nemusel," dodává s nadsázkou. (iHNed)


Lidé v Ústí nad Labem mohli degustovat piva

[pondělí, 23. červenec 2007]

Češi jsou národem pivařů. Alespoň si to myslí. Nejméně mužská část se považuje za pivní znalce. Myslí si, že pozná, jaké pivo pije a rozezná to dobré od špatného. Je to skutečně tak? O tom se mohli přesvědčit Ústečané. „Na čtvrtek 28. června jsme od 13 hodin v Interhotelu Bohemia připravili ojedinělou akci. Šlo o veřejnou degustaci piv pod dohledem odborníků z našich pivovarů,“ prozradil manažer komunikace Drinks Union Josef Vejlupek.

Zájemci i z řad veřejnosti si tak mohli v nefalšované odborné degustaci vyzkoušet, zda poznají své oblíbené pivo, jakou má chuť, barvu či pěnu. Pro ochutnávku bylo připraveno přibližně 20 vzorků různých druhů piv, které se na našem trhu prodávají. „Lidé se mohli přesvědčit, jak se piva chutnají například na soutěžích, kde se vyhodnocují nejlepší piva. Viděli, že opravdu vůbec nejde o jednoduchou záležitost,“ uvedl hlavní technolog Drinks Union Ondřej Koucký, který degustaci řídil.

„ Mimo náhodných návštěvníků se degustace zúčastnili také hospodští, štamgasti, ústecké osobnosti a novináři,“ doplnil Vejlupek. Akcí provázel jeden z předních znalců piva v zemi, technolog Drinks Union Ondřej Koucký. „Pomáhal mu výrobně-technický ředitel skupiny Drinks Union Daniel Váša, který přidal také zajímavé historky ze svého působení v Rusku,“ doplnil Vejlupek. (Tisková zpráva Drinks Union - upraveno)


Nealkoholické pivo si v restauracích na Olomoucku v současných tropických dnech dává stále více zákazníků. Prudký nárůst zájmu o pito potvrzují také hanácké pivovary.

Pivovary: obliba nealkoholického piva prudce roste

Se zvýšeným zájmem o nealkoholické pivo se setkávají například pracovníci motorestu Prachárna v Křelově na Olomoucku. „V létě je pito vždycky mnohem víc žádanější. Nejvíc jsme ho vytočili v posledních několika dnech, kdy teploty stoupaly ke čtyřicítce. Zákazníci si teď častěji objednávají také málo slazené nealkoholické nápoje a minerální vody,“ řekla vrchní číšnice Květa Chmelíčková.

V restauracích v centru Olomouce si nealkoholické pivo objednávají hlavně řidiči. „Pito jde na odbyt hlavně kolem oběda, kdy je největší horko. Nejvíc hostů k nám teď chodí až pozdě večer a to už si dávají klasickou desítku,“ řekl David Krmela z restaurace Caesar.

Rostoucí výstav piva bez alkoholu každoročně zaznamenává také Litovelský pivovar. „Za loňský červen jsme prodali 350 hektolitrů Free piva, letos to za stejný měsíc bylo už 560 hektolitrů. Nárůst prodeje je u pita mnohem vyšší než u klasického piva,“ sdělil Miroslav Slaný z Litovelského pivovaru.

Mnohem více nealkoholického a nízkostupňového piva v horkých dnech vypijí také zákazníci pivovarů Holba a Zubr. „Extrémní horko už totiž není to správné pivní počasí, lidé pijí hlavně nealkoholické nápoje. Prodej piva Holba Free teď ale výrazně roste,“ řekl výkonný ředitel pivovaru Holba Vladimír Zíka.

V přerovském pivovaru Zubr už letos prodali nealkoholického Zubra Free o 40 procent víc než loni. „Nealkoholické pivo je stále oblíbenější také u žen a sportovců, kteří ho ve velkých vedrech pijí místo iontových nápojů. Větší zájem je také o lahvové pivo, pivo v PET lahvích a o „desítku“, která se pije na žízeň,“ uvedla mediální zástupkyně pivovaru Hana Matulová. (Olomoucký deník)


Přerovský pivovar hospodařil se ziskem

[neděle, 22. červenec 2007]

Hospodaření akciové společnosti PMS Přerov, která je majetkově propojená se středomoravskými pivovary v Přerově, Hanušovicích a Litovli, se loni vrátilo do zisku.

Firma podle svého vedení vytvořila čistý zisk zhruba 100 milionů korun, v roce 2005 skončilo hospodaření společnosti ztrátou 152 tisíc korun. „Loňský výsledek hospodaření částečně ovlivnilo rozpuštění opravných položek a částečně jednorázové obchody, které se nám podařilo realizovat,“ řekl generální ředitel společnosti PMS Petr Fridrich. Valná hromada společnosti podle něj rozhodla, že část loňského zisku firma použije na úhradu ztrát z let minulých. Zbytek převede do svých statutárních fondů. (Web Zubr)


Nová Nitra namiesto pivovaru Corgoň

[neděle, 22. červenec 2007]

Investor s koreňmi na Malte plánuje v centre mesta pod Zoborom areál za tri miliardy korún. Bratislavská firma Real Estate Assets, s.r.o. (REA) zamýšľa prestavať areál bývalého nitrianskeho pivovaru Corgoň na polyfunkčné centrum Nová Nitra. Za tri miliardy korún by tu malo vzniknúť kongresové a hotelové centrum, bývanie a obchody, administratívne a zábavné priestory. Z budov z konca minulého storočia chce REA zachovať bývalú sladovňu, administratívnu budovu a kotolňu.

Päťhektárový areál v centre Nitry REA pred niekoľkými mesiacmi odkúpila od holandského pivovarníckeho koncernu Heineken. Ten skončil výrobu piva v krajskom meste koncom roku 2004 podobne, ako v ďalších svojich závodoch v Martine a Rimavskej Sobote. Všetky svoje značky vyrába už len v jedinom pivovare v Hurbanove. V Nitre mal pôvodne aj sídlo svojej slovenskej pobočky, od konca minulého roka ho však presťahoval do Hurbanova.

„Areál sa v súčasnosti takmer nevyužíva a naším cieľom je zmeniť ho na miesto vhodné na prácu, bývanie, oddych i zábavu.“, hovorí manažér projektu Daniel Gálik. „Sme v pamiatkovej zóne, takže rátame so zachovaním historicky a architektonicky zaujímavých objektov, ktoré tvoria prirodzené dominanty Nitry.“ Kontrastom historickej a modernej architektúry sa podľa neho vytvorí atraktívne prostredie, ktoré bude ľudí lákať. S architektonicko-urbanistickou štúdiou uspel ateliér GFI.

Nitriansky mestský pivovar vznikol v rokoch 1893 až 1895 a varil pivo do roku 1926. Výroba sa obnovila v roku 1950. V 90. rokoch ho sprivatizovala rodina Karšayovcov, ktorá ho neskôr predala Heinekenu. V blízkosti jeho areálu v centre Nitry už vzniká nákupné centrum Mlyny. Aj jeho developer – skupina INvest zo Šale sa chystala zachovať časť historických budov starého mlyna, nakoniec ich však napriek zákazu pamiatkarov zbúrala.

REA je dcérskou spoločnosťou firmy Tarrana Management House so sídlom na Malte, pričom je personálne prepojená so skupinou Pro Partners. Developerom projektu bude bratislavská firma WBA Property Development s podobným vlastníckym pozadím ako REA. Jej materská spoločnosť World Business Association, s.r.o. sa zaoberá službami pri optimalizácii daní, zakladaní offshore spoločností a zriaďovaní virtuálnych kancelárií. Jej spoluvlastníkom je Appold Investments and Financa S.A. s koreňmi na Britských Panenských ostrovoch. (Etrend)


Pivovary zápasia o topoľčianske krčmy

[neděle, 22. červenec 2007]

V Topoľčanoch, hlavnom meste piva, ako hrdo hlása tabuľa pri vstupe do mesta, zúri vojna pivovarov o krčmy. Topvar, ktorý od vlaňajška vlastní gigant SABMiller, nalial pivo do novej fľaše, zmodernizoval etiketu. A v pivovare začal variť okrem Topvaru aj českého Kozla. Časť Topoľčancov a ľudí z okolia zmeny šokovali.

Topvar, ktorý roky bezpečne ovládal územie okolo svojho fabrického komína, odrazu odráža útoky konkurenta Heineken priamo v meste a najbližších dedinách. A na dôvažok rovno za jeho humnami v Nemčiciach mladý pivovarník Robert Ondrej začal variť Starotopoľčianske pivo. Darí sa mu, už ho predáva v 40 krčmách od Topoľčian až po Prievidzu.

Krčmári na zneistenie zákazníkov reagovali svojsky - začali prebiehať ku konkurentom. "Roky som čapoval Topvar, ale už to nie je to pivo, čo prv," hovorí krčmár Štefan Bartošek z Čeľadiniec. Topvar podľa neho nedrží penu, zmenila sa aj chuť. Teraz predáva Starotopoľčianske. "Moji zákazníci sú spokojní. Pivá sa na seba čoraz viac ponášajú a teraz si opäť našli to svoje," hovorí Bartošek.

"Samozrejme, že nie sme radi, ak tu a tam stratíme výčap piva, ale my ich aj získavame," reaguje hovorkyňa Pivovarov Topvar Drahomíra Mandíková. Zdôrazňuje, že u časti zákazníkov zmena fľaše a etikety vyvolala dojem aj zmeny chuti. Nejde o nič viac, ako o sprievodný psychologický efekt.

"Receptúru sme nemenili, naopak, dbáme, aby sa dodržiavali najvyššie štandardy kvality a každá várka bola rovnako vyrovnaná," zdôrazňuje Mandíková. Priznáva však, že pivovar mal problémy s penivosťou piva. "Spôsobilo to minuloročné počasie, ktoré ovplyvnilo kvalitu sladovníckeho jačmeňa." Zádrh s penou sa už podľa hovorkyne podarilo odstrániť.

Hostinský Peter Filo z Dvorca pri Bánovciach nad Bebravou je tiež jeden z tých, čo prestal čapovať Topvar. "Viete, prečo čapujem Starotopoľčianske? Pretože ľuďom chutí a je lacnejšie. Beriem aj čierne pivo, ktoré sa výborne reže s horkejším svetlým. Okrem toho dostávam z Nemčíc aj bezplatný servis spojený s čistením rúrok, ktorý Topvar spoplatnil," zhŕňa dôvody Filo.

Ľudia z Topoľčian a ich okolia milujú dve veci - dobrý chlieb a pivo. Je tu najväčšia hustota a konkurencia pekární na Slovensku. A vždy sa tu varilo dobré pivo, ktorému miestni rozumeli.

Keď v Topvare uvarili licenčný Kozel, Topoľčanci povedali, že je dobrý, porovnateľný s Velkopopovickým. Miestni sú však hrdí najviac na svoje pivo. S tým sa nedá nič robiť.

Robert Ondrej vyšiel so Starotopoľčianskym na trh v pravej chvíli. Siahol po receptúre pôvodných topoľčianskych pív a jeho sládek Ernest Šimun, človek s 27-ročnou topvaráckou školou, sa trafil do miestnej chuti. Pivo je horkejšie, so zreteľnou chlebovinkou plnej chuti. "Nijaká riedka európska sódovka, ale také pivo, ako má byť, s iskrou a rezom ako britva," smeje sa spokojný majster.

Z Nemčíc sa teraz predáva denne dvesto súdkov piva. "Pre nijaký veľký pivovar nemôžeme byť s touto výrobou konkurenciou. Sme iba obohatením trhu. A ukážkou toho, že tradícia topoľčianskeho piva vyrábaného od trinásteho storočia stále žije," hovorí o poslaní malého pivovaru jeho majiteľ Robert Ondrej. (Pravda)


Corgoň je kráľom slovenských pív

[neděle, 22. červenec 2007]

Majstrovstvá Slovenska vo fľaškovom pive majú nového kráľa. Absolútnym víťazom sa stalo pivo Corgoň. Pivo spoločnosti Heineken Slovensko získalo zlatú Slovenskú pivnú korunku v súboji svetlých desiatok aj dvanástok a porazilo konkurentov aj v tmavých pivách.

Heineken Slovensko potvrdil postavenie lídra trhu, keď v anonymnej degustácii 33 pív získal sedem z deviatich medailových umiestení. V dvanástkach sa medzi zlatý Corgoň a bronzový Zlatý Bažant vklinil iba banskobystrický Urpiner. V tmavých pivách získal bronzovú korunku tmavý Šariš z Pivovarov Topvar, striebro má Zlatý Bažant.

Pivá hodnotili degustátori z každého z ôsmich slovenských pivovarov. V dvoch osemčlenných porotách ochutnávalo pivá osem žien, viedli ich odborníci z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity Daniela Šmogrovičová a Ernest Šturdík, predsedal štátny radca pre nápoje Eugen Miko.

Pivovarnícke majstrovstvá fľaškových pív sa nerobia náhodne. Zo všetkého predaného piva pripadá na fľaškové 48 percent, na sudové 43 percent, zvyšných 8 percent tvoria plechovky. V predaji jasne prevažuje desiatka so 65-percentným zastúpením, nasledovaná kedysi kráľom trhu dvanástkou - 26 percent. Tmavé pivo je iba doplnkom - tvorí len dve percentá z celkovej slovenskej výroby piva.

Čitatelia Pravdy si zvolili za kráľa Zlatý bažant

Nie je pivo ako pivo. Vie to nielen odborník, ale aj laik. Názor náročného znalca, špecialistu, sa môže líšiť od názoru bežného milovníka piva. A nie je na tom nič zlé. Napokon čitateľ-pivár môže byť aj fanúšik a lokálpatriot, ktorý je ochotný nejakú tú technologickú nedokonalosť obľúbenému nápoju prepáčiť. Na hlasovaní sa to prejavilo aj tak, že čitatelia volili najmä značky, stupňovitosť piva uviedol málokto. Výsledky oboch hlasovaní preto nemožno porovnávať. Čitateľskú sms súťaž Hľadáme najlepšie pivo Pravda vyhlásila minulý štvrtok v papierovom vydaní aj na www.pravda.sk. Skončila sa v utorok popoludní.

Poradie na prvých piatich miestach

1. Zlatý Bažant 63 hlasov

2. Šariš 43 hlasov

3. Topvar 41 hlasov

4. Budvar 30 hlasov

5. Corgoň 24 hlasov

(Ne)dozerné sú hranice piva

Pivo je na Slovensku najpredávanejší nápoj. S vyše 80 litrami priemernej ročnej spotreby na hlavu nemá konkurenciu. Sme pivu zasľúbená krajina, s bohatou tradíciou, kde ľudia vedia pivo variť, pivu rozumejú a radi ho pijú. V posledných rokoch síce klesla spotreba o vyše desať litrov priemerne na obyvateľa, ale má to prozaické vysvetlenie. Za prácou do zahraničia ročne odchádza okolo 300-tisíc prevažne mladých ľudí, ktorí našim pivovarom chýbajú.

Keby na Slovensku kvitol turistický ruch ako v Česku a keby Bratislava bola lákadlom pre cudzincov ako Praha, potom by sme pokles spotreby piva na Slovensku možno ani nezaznamenali. Do Čiech a do Prahy sa totiž nechodí len pre Hradčany, Karlov most a staromestský orloj, ale aj na pivo a na prehliadku chýrneho plzenského či budějovického pivovaru.

Aj Slovensko by v horúcom lete mohlo ponúknuť pivnú turistiku. Veď taký Steiger Vyhne je jeden z mála európskych pivovarov, kde sa varí pivo nepretržite 500 rokov. Atraktívny mohol byť aj Stein, ale na mieste historického pivovaru bude stáť hotel...

Aká je teda budúcnosť slovenského piva? Sotva možno rátať, že ľudia budú výrazne zvyšovať spotrebu. Nedovolí im to práca, nový striedmejší životný štýl. Napriek tomu pivo určite zostane veľkým priateľom Slovákov aj Sloveniek, tí však budú požadovať vysokú kvalitu a väčšiu pestrosť. A to je hodená rukavica nielen pre giganty, ktoré koncentrujú výrobu a sústreďujú sa na produkciu licenčných pív. Je to výzva aj pre malé pivovary - v Rožňave, Šuranoch či Nemčiciach pri Topoľčanoch. (Pravda)


Radegast prožívá úspěšné léto

[sobota, 21. červenec 2007]

Velmi dobře se v právě probíhající letní sezóně daří značce Radegast. Její prodej roste nepřetržitě od dubna letošního roku, který z hlediska objemu prodaného piva snesl srovnání s letními měsíci. Největší úspěch zaznamenal prodej tzv. multipacků, kterých si zákazníci odnesli domů o rovnou třetinu více než loni. Úspěch zaznamenává také pivovar Radegast, jehož roční výstav překročil hranici 2,2 milionu hektolitrů. Do modernizace provozů investoval pivovar Radegast v uplynulém finančním roce (od dubna 2006 do konce března 2007) částku 43 milionů Kč.

Léto a s tím spojené trávení času na dovolených se odráží mimo jiné v chování milovníků tradičního českého nápoje. Nárůst prodeje značky Radegast činí ve srovnání se zimními měsíci 80 – 100 %. O tom, že si lidé často berou své oblíbené pivo na letní cesty svědčí fakt, že prodej plechovkového piva roste v létě až o 200 %.

Úspěšné tři měsíce prožila značka Radegast od dubna do června tohoto roku. Vývoj popisuje regionální ředitel prodejní oblasti Morava Dušan Holý: „Za poslední tři měsíce, které podle počasí už můžeme považovat za letní, se nejvíce zvýšil prodej multipacků a piva v tancích či sudech. Roste také prodej stále oblíbenějších 15 litrových sudů.“

Radegast je druhou nejprodávanější značkou v České republice a dlouhodobě si udržuje stabilní vývoj. Tři ze čtyř vyrobených piv Radegast pak končí u příznivců značky na Moravě, zbytek putuje do ostatních regionů ČR. Více než polovina produkce míří ke spotřebitelům v sudech.

Přesně 2 206 464 hl piva vyrobil pivovar Radegast od dubna 2006 do března 2007. Na 43 milionů korun se vyšplhaly investice do modernizace pivovaru, které blíže popisuje manažer pivovaru Radegast Ivo Kaňák: „Kromě modernizace sladovny a systému řízení na úseku kvašení jsme přistoupili také k zavedení nové láhve typu Gold. V této souvislosti bylo instalováno zařízení pro prevenci odběru lahví při stáčení.“ V dalším finanční roce hodlá pivovar Radegast investovat částku 50 milionů Kč. (Tisková zpráva Plzeňského Prazdroje)


«« « Strana 993 z 1073 » »»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073

PI podporuje nae zemdlce Reklama na PI