Oreon

ico rss feed ico rss valid
Přidej na Seznam

Pivní.info

Gambrinus vaří nejlepší ležák

[pondělí, 13. březen 2006]

Nejlepšími pivy pro tento rok jsou světlý ležák Gambrinus premium a mezi světlými výčepními pivy Zubr Gold. O vítězích soutěže Zlatý pohár Pivex - Pivo 2006 rozhodlo přes dvacet degustátorů. "O titul letos soutěžilo 23 pivovarů se třiačtyřiceti značkami piv," řekl Richard Morávek ze spolupořadatelské agentury. Ocenění převzali zástupci pivovarů včera na Galavečeru pivovarníků a sladovníků v Brně. Druhou příčku obsadily značky Březňák světlý ležák a Velkopopovický Kozel výčepní světlý. Třetím místem ohodnotila porota piva HOLBA Premium a Ostravar desítka. (Plzeňský deník)


Městský pivovar otevře hospodu

[neděle, 12. březen 2006]

Strakonický pivovar, který od ledna patří městu, chce do léta otevřít vlastní hospodu. Bude se nacházet v pivovaru, v prostorách spilky. Podle místa, kde dříve kvasilo pivo, se bude i jmenovat. Pivovar ji chce využívat při turistických exkurzích spojených s ochutnávkou piva. (MF Dnes)


V areálu zámku by mohl vzniknout pivovar. I tato varianta finančího využití padla na přetřes. Borovanští neustále hledají řešení, jak oživit celý komplex. V minulosti zamítly možnost zámek prodat. Bojí se, že by se majitel o komplex nestaral a na náměstí by pak stála cizí ruina. "Záměr zámek pronajmout se ukázal jako nereálný, ale zaznamenali jsme dílčí úspěchy u jednotlivých částí, jako je kino a Vejdovina," naznačil starosta Stanislav Malík. "Takže jsme vypsali výběrové řízení na studii co s tím. Ta by měla navázat na projekt současných funkčních celků a je nunté ji provázat s rekonstrukcemi," nastínil. Jedna z rad odborníků, která padla mimo protokol, je navázání na tradici vinařství v zámeckých sklepech. "Řekli nám, abychom zvážili variantu restauračního pivovaru, což by bylo určitě lákadlo," přednesl starosta. "Nevíme, jestli vybudujeme zrovna pivovar, ale cosi, co by bylo finančně soběstačné, bychom uvítali," uzavřel starosta. (Českobudějovické listy)


Boj o Budweiser v Portugalsku

[neděle, 12. březen 2006]

Americký pivovar Anheuser-Busch se odvolal proti dřívějšímu rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, který firmě zakázal v Portugalsku prodávat pivo pod značkou Budweiser. Jde o jeden ze 40 známkoprávních sporů, které vede Anheuser s českým pivovarem Budějovický Budvar po celém světě.

Anheuser-Busch se odvolal k soudu ve Štrasburku v reakci na rozhodnutí nejvyššího portugalského soudu z roku 2001. Tento soud tehdy rozhodl, že český pivovar má právo známku Budweiser v Portugalsku používat na základě smlouvy o ochraně původu, která byla uzavřena mezi ČR a Portugalskem v roce 1986.

Anheuser-Busch v první stížnosti před soudem pro lidská práva tvrdil, že rozhodnutí portugalského soudu je v rozporu s právem pivovaru na klidné užívání ochranné známky. Tuto stížnost soud vloni v říjnu odmítl. Odůvodnil to tím, že právo pivovaru na klidné užívání ochranné známky nebylo porušeno, protože pivovar neměl ochrannou známku Budweiser v Portugalsku nikdy zaregistrovanou.

Anheuser-Busch se nyní odvolal k nejvyšší komoře soudu, která se skládá ze 17 evropských soudců. Stížnost americké firmy byla podle včerejšího sdělení soudu přijata a soud se jí bude zabývat. Datum projednávání případu není známo.

Největší americký pivovar se s Budvarem soudí ještě o několik dalších ochranných známek, na které si činí nárok. Spor trvá více než 100 let a oba pivovary se v něm opírají převážně o historické tradice a smlouvy.

***

Budvar versus Anheuser-Busch

*Budvar (německy Budweis) byl založen v roce 1895 v Českých Budějovicích. Pivo se tam ale vaří už od roku 1265.

*Anheuser-Busch sídlí v St. Louis (USA), pivo začal vařit roku 1876. Zakladatelé Anheuseru přišli do USA z Německa. Svému pivu dali název Budweiser kvůli jeho oblibě v jejich původní zemi. (Lidovky)


Společnost Budějovický Budvar se ohrazuje proti opakované snaze Českého olympijského výboru medializovat spor týkající se reklamní kampaně Hokejiáda ještě před konečným rozhodnutím soudu. Touto medializací se ČOV snaží vzbudit dojem, že naše společnost jednala protiprávně, a tím poškozuje její dobré jméno. Předběžné opatření vydané z podnětu ČOV Krajským soudem v Českých Budějovicích není pravomocným rozhodnutím ve věci samé, ale pouze předběžným rozhodnutím, na jehož základě musí být podána žaloba. V řízení o předběžném opatření nedostal Budvar možnost ani vyjádřit se k tvrzením ČOV ani předložit vlastní důkazy. Předběžné opatření není tedy v žádném případě vyjádřením stanoviska soudu v otázce viny či neviny. Teprve řádné soudní jednání, kde vystoupí OBĚ strany, může přinést definitivní rozhodnutí celé kauzy.

Vyzýváme proto Český olympijský výbor, aby se nadále zdržel jakýchkoliv dalších kroků, které by poškozovaly dobré jméno naší společnosti a vyčkal konečného rozhodnutí nezávislého soudu.

Český olympijský výbor uvádí jako domnělé důkazy porušení Olympijské charty prakticky stále stejné argumenty – neoprávněné použití osoby hokejisty Milana Hniličky jako jednoho z protagonistů TV spotu, údajné zneužití symbolu olympijské pochodně a údajné zneužití samotného slova olympiáda v rámci reklamní kampaně. Z provedených právních rozborů, jejichž stručný souhrn je přílohou tohoto prohlášení, je ale zřejmé, že k žádnému z výše uvedených porušení zákona či Olympijské charty ze strany našeho podniku nedošlo.

Budějovický Budvar je oficiálním partnerem českého hokeje již od roku 2003 a má právo používat v reklamních kampaních slogan „Oficiální pivo českého hokeje“. Cílem kampaně „Hokejiáda“ byla podpora národního týmu českých hokejistů, kterou našemu týmu dává Budvar při všech velkých hokejových turnajích.

Jak vyplývá z dostupných dokladů, postup ČOV byl iniciován opakovaným nátlakem společnosti Plzeňský Prazdroj a.s. (PPAS), která požadovala, aby neprodleně a razantně zakročil proti Budějovickému Budvaru a dosáhl zastavení reklamní kampaně. V opačném případě hrozila PPAS uplatněním náhrady škody, eventuelně dalšími sankcemi.

Velmi litujeme skutečnosti, že ČOV byl tímto způsobem zatažen do konkurenčních vztahů mezi oběma pivovary. Doufáme, že se nakonec podaří celý spor vyřešit korektně a na úrovni tak, aby neměl negativní dopad ani na český olympijský tým, ani na český hokej.

Petr Samec, tiskový mluvčí Budějovický Budvar n.p.

Další informace a dotazy:

Hauska & Partner, s.r.o. Budějovický Budvar, národní podnik

Radka Spiesová Petr Samec, PR manager

Tel.: +420 - 221 592 450 Tel: +420 38 77 05 284

+420 – 604 761 605 +420 606 757 997

E-mail: radka.spiesova@hauska.cz E-mail: petr.samec@budvar.cz

Příloha k prohlášení Budějovického Budvaru, n. p. ze dne 1.3.2006

Souhrn výsledků nezávislých právních rozborů

Domnělý důkaz číslo 1:

Použitím hokejisty Milana Hniličky jako jednoho z protagonistů TV spotu došlo k porušení Olympijské charty, konkrétně jejího článku 41.

Jaká je skutečnost: Podle čl. 41 odst. 3 Olympijské charty platí zákaz využívání sportovců (účastníků olympiády) k reklamním účelům pouze po dobu trvání příslušných Olympijských her. To ostatně výslovně potvrdil i sám místopředseda ČOV Jiří Zedníček v rozhovoru pro časopis Týden z 6.2.2006, když řekl: „...zdržet se takové činnosti musejí pouze po dobu olympijských her. Na nominační období se taková pravidla nevztahují.“ Vysílání spotu s Milanem Hniličkou bylo od začátku naplánováno a také skutečně proběhlo v období od 3. do 6. února 2006, tedy ještě před zahájením olympiády. Kampaň pak pokračovala spoty, ve kterých již Milan Hnilička neúčinkoval. S ohledem na uvedenou skutečnost proto nemohlo ze strany Budějovického Budvaru dojít k porušení čl. 41 Olympijské charty. Argumentace ČOV je v tomto bodu proto zavádějící.

Domnělý důkaz číslo 2:

Budějovický Budvar použitím parafráze olympijské pochodně (zde je myšlen svazek několika zapálených hokejek, které v jednom ze spotů nesou hlavní protagonisté reklamy, Bob a Dave) porušil zákon č.60/2000 sb. o ochraně olympijských symbolik.

Jaká je skutečnost: Uvedený zákon (konkrétně ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 3) poskytuje zjevně ochranu pouze konkrétní olympijské pochodni, která je symbolem těch kterých Olympijských her. To mimo jiné výslovně vyplývá z čl. 13 odst. 2 Olympijské charty, podle které se olympijskou pochodní rozumí přenosná pochodeň (či její replika), schválená Mezinárodním olympijským výborem (MOV) a určená pro „hoření“ olympijského ohně. Již ze zběžného pohledu na přenosný oheň použitý v reklamě Budějovického Budvaru (tedy na svazek hokejek) je jednoznačné, že ani v nejmenším nepřipomíná oficiální, tedy zákonem chráněnou, pochodeň XX. Zimních olympijských her v Turíně. Navíc je z povahy věci zřejmé, že žádný zákon nemůže poskytovat výlučné oprávnění jedinému konkrétnímu subjektu (v tomto případě ČOV) k používání pochodně (přenosného ohně) jakožto obecně přijímaného symbolu poselství, sounáležitosti a společného cíle určité skupiny lidí. Každodenní život přináší bezpočet důkazů o tom, že pochodeň není vnímána výlučně jako symbol olympijských her (viz např. http://www.mmr.cz/index.php?show=001021320). Argumentace ČOV je proto i v tomto bodu účelová.

Domnělý důkaz číslo 3:

Sdělením „Budějovický Budvar n.p. není sponzorem Olympijských her ani Českého olympijského týmu“, které bylo uvedeno v závěru každého spotu vysílaného v průběhu olympiády, došlo k porušení zákona.

Jaká je skutečnost: Je více než všeobecně známo, že Budvar je dlouhodobým partnerem a sponzorem českého hokejového týmu. Vzhledem k účasti českého hokejového týmu na XX. Zimních olympijských hrách bylo účelem sdělení jednoznačně informovat diváky/spotřebitele, že Budvar není nijak napojen na Olympijské hry ani na Český olympijský tým. Vytýkat učiněnému preventivnímu opatření protiprávnost pro užití chráněných symbolů, je argumentací stejně absurdní, jako by nápis „kouření způsobuje rakovinu“ pod inzercí tabákového výrobku byl vykládán jako součást reklamního sdělení a tedy považován za propagaci kouření. S tímto stanoviskem souhlasil i Krajský soud v Českých Budějovicích, když v předběžném opatření konstatoval, že užití takovéhoto sdělení není protiprávní. Z uvedeného vyplývá, že i v tomto bodu je argumentace ČOV účelová.

Domnělý důkaz číslo 4:

Použitím výrazu Hokejiáda porušil Budvar zákon č 60/2000 sb. o ochraně olympijských symbolik.

Jaká je skutečnost: Užitím výrazu „hokejiáda“ nemůže dojít k porušení zákona č. 60/2000 sb. Kořenem chráněného slova „olympiáda“ je totiž zcela jednoznačně výraz „olymp“. Kořen slova „hokejiáda“ (tedy výraz „hokej“) nemá s výrazem „olymp“ nic společného. Český jazyk nepochybně zná řadu slov s koncovkou „–iáda“, jejichž význam nemá s výrazem „olympiáda“ nic společného, ani žádnou související asociaci nevyvolá (např. spartakiáda, univerziáda, kuličkiáda, autogramiáda). Hokejiáda je jen dalším slovem v této řadě; slovní hříčkou, pod kterou si člověk znalý českého jazyka jednoznačně představí hokejovou soutěž, nikoli olympijské hry. Argumentace ČOV je tak i v tomto případě zavádějící.


Odvolací soud ve Stockholmu potvrdil 16. ledna 2006 dřívější rozhodnutí obvodního soudu. Budějovický Budvar, n. p. je tak nadále oprávněn na švédském trhu označovat své výrobky ochrannou známkou „Budějovický Budvar“.

Americký koncern Anheuser-Busch, Inc. žalobou podanou v roce 1999 požadoval, aby bylo Budějovickému Budvaru ve Švédsku zakázáno používat při prodeji piva označení „Budweiser Budvar“, včetně všech kombinací obsahujících slovo „Budvar“ (např. „Budějovický Budvar“). Podle odvolacího soudu není používání slova „Budvar“ a jeho ekvivalentu „Budbräu“ omezením práv americké firmy a český pivovar tak může i nadále používat k označování svého piva ochrannou známku „Budějovický Budvar“. Rozhodnutí dosud není konečné a obě strany mohou ještě podat dovolání k nejvyššímu soudu.

„Vzhledem k tomu, že naše výrobky vyvážíme do Švédska nepřetržitě již od roku 1981, považujeme rozhodnutí odvolacího soudu v této věci za správné a pro nás vysoce pozitivní. Přesto ještě prostudujeme část rozhodnutí, která nám zakazuje používat slova „Budweis“ a „Budweiser“ a zvážíme případné opravné kroky,“ říká právnička Budějovického Budvaru Mgr. Helena Lejtnarová. Petr Samec, PR manažer k tomu dodává: „Průběžný výsledek sporu navazuje na naše nedávné vítězství ve Finsku. Umožní nám ještě více stabilizovat obchodní vztahy a pokračovat v rostoucích prodejích našeho piva na švédském trhu.“ V roce 2005 se export Budějovického Budvaru do Švédska meziročně zvýšil o 10 %. (Moderní obchod)


Princ, král...a letos vicekrál

[sobota, 11. březen 2006]

10. ročník soutěže Král výčepních znamenal pro Richarda Kučeru z krušovické Divadelní restaurace v Rakovníku příležitost k obhajobě loňského titulu Král výčepních 2005. V historii soutěže se to nikomu nepodařilo a Richard nakonec tuto tradici neprolomil. V klasifikačním kole se mezi 32 účastníky dostal zcela suverénně do vedení, když jeho třetinku a posléze půllitr ocenila dvanáctičlenná porota nejvyšším počtem bodů. Ve finále, kam, postoupilo šest finalistů z celých Čech a Moravy se ale výsledky klasifikace nezapočítávají. Richard nepatrně zaváhal na třetince. Plně se potom soustředil na závěrečný soutěžní půllitr a 7 členů ocenilo jeho výkon maximálním bodovým ziskem 9. Přesto zůstal několik bodů za Tomášem Hussem ze Znojma. Richard ještě v době studií získal titul Princ výčepních a také v soutěžích dospělých má dnes vynikající výsledky. Mezi gratulanty na závěrečném galavečeru pivovarníků v hotelu Voroněž nechyběl generální ředitel Královského pivovaru Krušovice ing. Pavel Gregorič a ředitelka pro marketing a komunikaci dr. Draha Pittnerová. (Web Krušovice)


Jako v populárních Hrabalových Postřižinách to včera vypadalo v nymburském pivovaru, který provoněly čerstvé jitrničky. Podle hesla, že v každém správném pivovaru musí být jednou do roka zabijačka - a ten postřižinský ji má i filmově zdokumentovanou - porazili včera pivovarníci dva pašíky. A pak už se stovka zaměstnanců dala do díla a později samozřejmě do jídla. Všechno zvládli i bez řezníka. A pivo pochopitelně teklo proudem. (Středočeské Deníky Bohemia)


O 20 tisíc hektolitrů pěnivého moku více prodal místní pivovar za první dva měsíce letošního roku ve srovnání s loňskem. "To je o deset procent více než loni. Stejnou měrou se na tom podílel export a tuzemský trh," řekl ředitel pivovaru Pavel Benák. Před několika týdny přišly některé velké pivovary, například Budvar, s novinkou. Pivo stáčejí do originálních lahví, které se barevně odlišují a mají vyražené své logo. Nymburský pivovar zatím podobnou aktivitu nechystá. "Myslím si, že podobné kroky by v důsledcích mohly vést i ke zničení trhu s vratnými obaly," uvedl Benák. Konečné slovo k této záležitosti by mělo padnout příští týden na setkání šéfů malých pivovarů v Poličce. Jednu novinku však pivovar přece jen chystá. "Zhruba za dva měsíce připravujeme výměnu technologie na stáčecí lince. Půjde o investici asi 10 milionů korun," řekl ředitel. Pomocí nové technologie by se měl stáčet i chystaný nový druh nápoje. Pivovar tradičně sbírá nejrůznější ocenění po celé republice. Nejinak tomu bylo loni na různých festivalech a soutěžích. Stal se držitelem titulu Česká pivní pečeť či Pivo České republiky. Jednu z nejvýznamnějších cen získal v závěru loňského roku. "Francinův ležák obsadil druhé místo v anketě o nejchutnější pivo, která se konala v Trutnově," pochlubil se Benák. Podle jeho slov se v podobných soutěžích koná několik degustátorských vyřazovacích kol, sítem projde jen úzká skupinka piv. Na pátek chystá vedení pivovaru druhý ročník zabijačky pro své zaměstnance. Gulášek, jitrničky a pochopitelně pivko budou připravovat členové vedení včetně Benáka. "Jednou za rok se přezujeme do holínek a ukážeme, co umíme," usmívá se Benák. Loni se zabijačka těšila obrovskému zájmu zaměstnanců, podobná účast se očekává i v pátek. (Nymburský deník)


Kto si zvykne na čerstvé pivo, ťažko sa vracia k "fľaškovému"

Niektorým konzumentom piva stačí zájsť do obchodu a kupiť sa ľubovoľné flaškové. Mnoho milovníkov penivého moku však upredností čapované, narazené priamo zo suda. Nájdu sa však i takí fajnšmekri, ktorí chcú pivo čerstvé a "neskazené" konzervačnými látkami. V Košiciach to nie je žiaden problém. Podľa tradičného českého receptu, podobne ako v pražskej pivárni "U Fleků, varia pivo už štvrtý rok v minipivovare "Golem".

Košickí štamgasti iste poznajú jeho chuť i buket. Menej známa je však samotná výroba. Prinášame vám preto pohľad do golemáckej pivárskej kuchyne.

Pivárňou sa tiahne špecifický pach a treba si naň zvyknúť. "Viem že niekomu aróma vareného sladu a chmeľu nevyhovuje. No keď tú našu typickú vôňu necítim ja, tak mi chýba," hovorí spolumajiteľka pivárne a minipivovaru Golem pani Beáta. "Na nápad variť pivo prišiel môj bývalý spoločník. Mal rád pivo a páčili sa mu české krčmy. Bol taký Prahológ. Chceli sme mať u nás kúsok Prahy, typickú českú krčmičku so svojou atmosférou a všetko sme tejto myšlienke podriadili." Interiér navrhoval český architekt a zariadenie je dovezené z Česka. Aj mohutný Golem, ktorý víta zákazníkov, bol vyrobený v Prahe.

Majiteľka nie je pivárskym fajnšmekrom, ale vlastné pivo jej chutí. Pár hltov z každého novouvareného degustuje. "Ak si niekto zvykne na naše pivo, ťažko sa vracia k bežným značkám." Golemácke pivo je totiž nefiltrované, nepasterizované a kvasinkové. Také sa inde v Košiciach kúpiť nedá.

Výroba piva

Pod pokrievku obrovitých medených pivovarských kotlov stojacich v podniku nám dovolil nakuknúť hlavný sládek pivárne Július Husár. "Niektorí ľudia si myslia, že sú len atrapami na dekoráciu pivárne. My v nich však pivo skutočne varíme. Medené sú len zvonka kvôli efektu, dnu sú nerezové."

Pivo Golem pripravuje J. Husár podľa českej receptúry, ktorú sa naučil v 60-tych rokoch v plzenskej pivovarníckej škole. Pivárenstvu sa venuje už 38 rokov a svoju kariéru začínal pri výrobe piva Gemer v Rimavskej Sobote. "Vtedy to bolo vynikajúce pivo, lebo mali dobrú vodu. Kvalitou sa približovalo k plzenskému. Voda je pri výrobe piva najdôležitejšia. Pivovar sa staval vždy tam, kde bola kvalitná voda." Pomer horčíka, mangánu a vápnika je vo vode veľmi dôležitý, pretože určuje jej tvrdosť. Najideálnejšia je voda o tvrdosti 7 nemeckých stupňov. Pivo uvarené z mäkkej vody má lahodnejšiu chuť i lepšiu penivosť.

V Goleme sa varí 11,5-stupňové svetlé a tmavé pivo. Pripravujú ho približne každý štvrtý alebo piaty deň, pretože presne toľko im vydrží zásoba v pretlačnom tanku. Varenie je náročná záležitosť, vyžadujúca si dodržiavanie prísneho technologického postupu, neustálu kontrolu počas výrobného procesu. "Veľa ľudí si myslí, že pivo dnes navarím a môže sa hneď piť. To je omyl. Pivo sa môže piť až po dozretí, t.j. minimálne po 30 dňoch od uvarenia."

Sládek ho varí spolu so synom Júliusom a verí, že bude jeho pokračovateľom v pivovarskom umení. "Základné suroviny na výrobu piva sú voda, slad, chmeľ a ľudský faktor," vyratúva J. Husár. "Slad sa vyrába v sladovni špeciálnou technológiou zo sladovníckeho jačmeňa. Vodu na varenie piva používame z mestskej siete. Pivo varíme jednormutovým spôsobom. Pri rmutovaní je veľmi dôležité dodržiavanie teplôt v jednotlivých fázach varenia."

Účelom rmutovania je previesť cenné škrobové látky pri určitých teplotách a v určenom čase za pomoci alfa a beta amylázy do roztoku, čím vzniká sladový cukor - maltóza. Toto všetko prebieha v tzv. rmutovom kotli. "Po prečerpaní obsahu do scedzovacej kade získavame sladinku, ktorá sa po odpočinku prečerpá do mladinového kotla. Sladinka sa povarí s chmeľom, ktorý tiež dovážame, čím získavame mladinu. Tento proces sa nazýva chmeľovar, ktorý trvá 1,5 2 hodiny. Pri tomto procese sa šíri špecifická, aromatická a typicky pivovarnícka vôňa do širokého okolia". Sladinka je výťažok zo sladu (maltóza), ktorá priaznivo pôsobí na horné dýchacie cesty. "Jej pitím sa občas preliečuje aj šéfka" prezrádza domácu medicínu sládek.

V ďalšom procese sa mladina chladí na zákvasnú teplotu 6 8 stupňov celzia. Do vychladenej mladiny sa pridajú pivovarské kvasnice. Tým sa začína proces hlavného kvasenia, ktorý trvá 8 10 dní. Teploty nesmú presiahnuť 9 stupňov Celzia. Účelom kvasenia je premena cukrov na alkohol, oxid uhličitý, pričom sa vytvára teplo. Po dosiahnutí zdanlivého prekvasenia sa "tank zahradí" a pivo sa začne chladiť na požadovanú technologickú teplotu.

Týmto sa začína proces dozrievania piva. Jeho cieľom je zjemňovanie horkosti o plnosť a rezkosť, nasycovanie piva oxidom uhličitým. Pri dozrievaní je nutné dodržať požadovaný tlak. "Krúžkovaním sa zvyšuje penivosť piva, ktorá je v našom pivovare vynikajúca. Pre udržanie penivosti je dôležité správne čapovanie. Ak pena na pive drží, je kvalitné, preto sa má čapovať na trikrát." Toto prízvukujem aj barmanom, tvrdí sládek. Kvôli stiesneným priestorom musia s varením začínať v nočných hodinách, aby ho ukončili do príchodu zamestnancov pred otvorením prevádzky.

Do tmavého piva sa pridávajú okrem svetlého aj špeciálne slady karamelový a farebný slad. Karamelový slad dodáva tmavému pivu charakteristickú chuť a vôňu. "S obľubou ho pijú aj ženy a niektoré si myslia, že od neho pribúda materinské mlieko. V niektorých literatúrach to však vyvracajú, nakoľko pivo obsahuje alkohol a ten nie je vhodný pre dieťa."

Kvasenie piva musí byť pod neustálym dozorom. Sládek kontroluje teplotu a tlak kvasenia, sedimentáciu kvasiniek, penivosť, čírosť a iné. Mŕtve kvasinky spadnú na dno deviatich cylindrickokónických tankov a pravidelne sa vypúšťajú. Keď je pivo dozreté, začína sa pretláčať do pretlačného tanku, odtiaľ sa čapuje zákazníkom.

Výroba piva si vyžaduje bezchybnú hygienu a sanitáciu, ktorú v pivovare dôsledne dodržiavajú. Výsledkom je kvalitné pivo bez cudzích vôní a chutí. "Pravidelné kontroly z regionálnej veterinárnej a potravinovej správy sú dôkazom, že ju dodržiavame. Preto nemáme žiadne záporné hodnotenia," vraví sládek.

Pochvala od Čechov

Pri varení piva sa môže hocičo stať. Môže sa aj pokaziť. Nočnou morou je pre sládeka napríklad výpadok elektrického prúdu. Má s tým totiž už jednu nepríjemnú skúsenosť. "Elektrinu sme nemali dve hodiny. Obával som sa, že teplota piva klesne na 37 stupňov, vtedy by skyslo. Podarilo sa mi však udržať jeho teplotu na 52 stupňoch a pivo som zachránil."

Do pivovaru Golem občas zavítajú aj skupinky cudzincov. Česi si vraj košické pivo veľmi pochvaľujú. "Tvrdia, že oni doma také nemajú. Aj v Čechách dokážu uvariť horšie pivo. Bol som tam v jednom pivovare, kde som ochutnal ich pivo a tú horkosť v krku som cítil ešte na Slovensku." Horkosť piva závisí od množstva a spôsobu dávkovania chmeľu. Ak je príliš drsná, ostáva v hrdle dlhú dobu, čo nie je veľmi príjemné. "Horkosť musí byť jemná. Taká aby sa behom pár minúť krásne rozplynula po chuťových kanálikoch. Pivo je lahodné vtedy, ak sa vám rozplýva na jazyku a máte chuť napiť sa ho znovu," vysvetľuje pivárske gurmánstvo.

V pivárni Golem raz mali takého spokojného zákazníka, že v nej prenocoval. No spánok na neho prišiel vo vyhradených pánskych priestoroch... Nepohodlie na toalete ho zobudilo v čase, keď podnik opustili nielen jeho parťáci, ale aj personál. Na blúdenie zamknutého štamgasta v podniku reagovalo len poplašné zariadenie. Privolaní esbeeskári nevedeli, čo sa deje. Nenašli totiž nič vylomené, nič rozbité... "Keď som ráno prišiel do roboty, zľakol som sa," spomína sládek. "Ten muž sedel pred barom na lavičke. Povedal, že mu to prenikavé pípanie išlo na nervy, preto radšej do rána zotrval na jednom mieste, kde ho snímač nezachytával..."

Sládek chce golemácke pivo ešte vylepšiť, pretože ako sám vraví, stále je čo naprávať. Aj keď mu pivo chutí, za veľkého pivára sa nepovažuje. Zo všetkých pív má najradšej to svoje. "Fľaškové pivo pijem nerád. Filtráciou ho úplne zbavujú kvasiniek, pasterizujú ho, dávajú do neho stabilizátory aby vydržalo čím dlhšie a to má vplyv na jeho kvalitu. U nás v pive ostávajú zdravé kvasinky."

Na kvalitu piva má vplyv nespočetne veľa faktorov. "Poviem vám, že pivo je ako žena," tvrdí sládek. "Namojdušu, ženy a pivo sú nevyspytateľné." To však neznamená, že sa nie vždy podarí. "Keď sa muž nebude venovať žene dostatočne má po chlebe. Sklame ho, nájde si druhého. A takisto je to s pivom. My sa o pivo staráme a smažíme sa zachovať jeho kvalitu, čím si vieme udržať svojich klientov." Piplať sa s ním veru musia stále, ani jeden deň nemôže ostať pivo v tankoch bez "opatery".

Od roku 1990 fungovalo na Slovensku 24 minipivovarov, dnes sa varí zlatistý mok už len v siedmich. Plány na rozširovanie toho košického sú. Snom majiteľov je golemácke pivo distribuovať v rámci celého mesta. Keďže sa im nepodarilo rozšíriť priestory, viac piva vyrábať nemôžu. Tak ako vo všetkom, aj v tomto prípade všetko závisí od financií. A spokojnosti štamgastov...

***

Pivo je staré ako naša civilizácia. Staršie než víno, a údajne staršie ako chlieb. Jeho vek sa odhaduje na 10 tisíc rokov a pivo sa dokázateľne varilo už v období okolo roku 4000 pred n.l.

Je veľkou zásobárňou aminokyselín, potrebných na stavbu bielkovín v tele, má veľkú kalorickú hodnotu a preto môže slúžiť ako zdroj energie, ktorá sa v tele rýchlo uvoľňuje. Pivo ďalej obsahuje množstvo vitamínov, prevažne zložiek B-komplexu i veľa minerálnych ióntov a dokáže rýchlo dodať telu chýbajúce soli vylúčené potom a močom. Podporuje trávenie, doporučuje sa pri podvýžive, v rekonvalescencii, pri telesnej vyčerpanosti a podľa najnovších výskumov pomáha regenerovať poškodenú pečeň. Svojim obsahom estrogénov má priaznivý vplyv na pohlavnú hormonálnu činnosť a na celkový metabolizmus. Tieto liečebné vlastnosti piva si všimli už v starom Egypte, kde sa aktívne využívalo na lekárske účely.

Podľa talianskeho časopisu "Birra e malto" sa pivo doporučuje dojčiacim matkám, pretože obsahuje vitamíny a dráždivé látky, ktoré priaznivo pôsobia na ich telesný stav. Pre porovnanie: 100 gramov plzenského piva má 45 kalórií, teda toľko, koľko má 100 gramov ovocnej šťavy, ale pivo má pritom trikrát menej cukru. Napríklad 100 g koňaku má 75 kalórií, rovnaké množstvo sladkého vína 140 kalórií a kúsok torty 450 kalórií. Výživná hodnota štvrť litra piva zodpovedá napríklad 150 g zemiakov, 50 g chleba, 12,5 ml slnečnicového oleja, 15 g masla alebo 90 g mäsa.

Podľa prof. Thorella, inak nositeľa Nobelovej ceny, malé množstvo alkoholu v pive povzbudzuje duševnú činnosť a schopnosť reakcie. Azda jeho jedinou nevýhodou je nízky obsah sodíka, preto je ideálne dochutiť si ho niečím slaným.

Zdroj: Cassovia.sk | Autor: Andrea Božinovská


Třetí největší evropský producent piva, společnost Heineken NV, dnes oznámil, že se zisk společnosti v roce 2005 zvýšil o 19 procent poté, co firma zredukovala své náklady a představila pivo Heineken Premium Light ve Spojených státech amerických.

Společnost ovšem předpokládá, že se růst zisku v letošním roce zpomalí.

Čistý zisk amsterdamské společnosti vzrostl v uplynulém roce na 761 mil. EUR/1,55 EUR na akcii z 642 mil. EUR/1,31 EUR na akcii v roce 2004.

Oznámeným ziskem společnost předčila průměrný odhad analytiků dotazovaných agenturou Bloomberg pro zisk 721 mil. EUR.

Roční tržby firmy vzrostly o 7,3 procenta na 10,8 mld. EUR.

Dnes zveřejněné výsledky jsou první, které firma oznámila pod vedením svého výkonného ředitele Jeana-Francoise va Boxmeera, jenž se své funkce ujal v říjnu. V prvním pololetí loňského roku společnost vykázala náklady na redukci zaměstnanců, která by firmě měla v západní Evropě ušetřit minimálně 50 mil. EUR, a firma také dokončila opatření, které sníží její výdaje v Holandsku o 35 mil. EUR.

Firma předpokládá pro letošní rok nižší růst zisku, když vyšší ceny ropy zvýšily její náklady na obaly a přepravu.

Výkonný ředitel uvedl, že růst zisku bez započtení mimořádných položek nepřesáhne v letošním roce 3-7 procent. Za rok 2005 přitom společnost vykázala nárůst tohoto zisku o 7,3 procenta. (Finance.cz)


Finanční a personální ředitel společnosti Drinks Union Miroslav Bretšnajdr:

* Na ostře sledovaném českém trhu s pivem jsou už vytvořeny pozice jednotlivých producentů. Jak si na něm stojíte?

V loňském roce jsme se díky prodejům v tuzemsku a exportu včetně licenční výroby Zlatopramen 11 v Rusku, stali čtvrtým největším tuzemským producentem piva, s celkovým výstavem vyšším než jeden milión hektolitrů. Tedy zhruba dvakrát vyšším než na konci roku 2002. Jednoznačně se potvrdilo významné postavení Zlatopramene 11 na domácím pivním trhu. V tomto segmentu jsme jasnými lídry a některé jiné velké pivovary se námi inspirují. Navíc jsme v roce 2005 obhájili pozici číslo jedna mezi českými dovozci piva do Německa. Podařilo se nám rovněž výrazněji prorazit v Bavorsku, kde jsou konzumenti piva jedněmi z největších patriotů. Již druhým rokem také aktivně působíme na polském trhu prostřednictvím vlastní dceřiné společnosti.

* Uspokojily vás loňské hospodářské výsledky Drinks Union?

Loňský rok byl pro nás jedním z nejlepších z pohledu výsledků hospodaření a růstu celé společnosti. Vykázali jsme zisk 76 miliónů korun. Dosáhli jsme toho především díky přijetí řady úsporných opatření v oblasti nákladů a velmi zodpovědnému přístupu k realizaci každé investice. Počítáme s mírným nárůstem tržeb za prodej piva a s výrazným růstem tržeb za prodej lihovin. U piva vzrostly v prvních deseti měsících loňského roku meziročně tržby o více než dvanáct miliónů na 794 miliónů korun. Ve stejném období stouply naše tržby za prodej lihovin o 33,5 procenta na 173 miliónů Kč.

* Na trhu nabízíte jak pivo, tak lihoviny. Jak se tyto dvě komodity podílejí na celkové bilanci vaší firmy a jaké s nimi máte záměry?

V obou komoditách patříme mezi čtyři nejsilnější tuzemské výrobce. Společný prodej pomáhá zlepšit vnímání ze strany dodavatelů a samozřejmě nese i spojené efekty v oblasti nákladů. Důležité je samozřejmě zejména to, že našim zákazníkům dokážeme v obou oblastech nabídnout ověřenou kvalitu a garantovanou prodejnost našich výrobků. V loňském roce jsme navýšili podíl tržeb za lihoviny o osmnáct procent. Řadu obchodních partnerů pro prodej piva získáváme právě přes zkušenosti s výrobky v oblasti lihovin. V obou komoditách chceme zvyšovat podíl na celkovém trhu v tuzemsku a hledat stále nové příležitosti v oblasti marketingu, tedy nové spotřebitele. A budeme se samozřejmě také zaměřovat na zvyšování našich exportních aktivit.

* Po zvýšení spotřební daně došlo loni na trhu s lihovinami ke stagnaci. Jak se z tohoto pohledu jeví letošek?

Pro všechny výrobce lihovin, kteří řádně odvádějí spotřební daň, je důležité, že letos významně poklesl podíl nedaněných lihovin. Takto uvolněný trh umožňuje eliminovat nižší spotřebu lihovin, která se již v Česku stává zřetelným trendem. V poslední době se navíc významně mění preference spotřebitelů a tradiční „fernetový“ trh se rozpadá. Řada spotřebitelů opět hledá nové produkty. Pro nás je potěšující, že mezi nimi je i naše vlajková loď Stará myslivecká. Stále více se prosazují také ovocné destiláty a krémové likéry.

* Jaké máte rozvojové záměry?

Aktuálně klademe důraz na zvyšování výrobních kapacit při garanci špičkové kvality výrobků, ať již piva, či lihovin. V tomto ohledu je klíčová kvalita našich zaměstnanců a umění rychle a efektivně pracovat s informacemi.

* Situace bude výrobce nutit k stále výraznější expanzi do zahraničí. Jak jsou z tohoto pohledu pro vás zajímavé jednotlivé zahraniční trhy?

S předpokládanou stagnací spotřeby piva v České republice se pro všechny pivovary stává export skutečně čím dál důležitější. Pro nás jsou při posuzování atraktivnosti exportu prioritními faktory především velikost daného trhu a jeho růstový potenciál. Zpohledu velikosti jsou stále velmi zajímavé zejména trhy v Německu a Velké Británii. Z pohledu růstu je to Rusko, a stále větší výzvou pro všechny světové hráče je trh čínský. (Právo)


Export piv Zlatopramen, Březňák, Louny a Dačický z produkce společnosti Drinks Union bude nově řídit Viktor Audrlický (47).

Audrlický od Nového roku nastoupil na pozici manažera exportu firmy. "Pan Audrlický je expertem především na německý trh, ale nejen na něj v oblasti gastro. Jeho angažováním chceme dále posílit naši pozici jedničky mezi českými exportéry piva na německý trh," řekl Petr Herynek, ředitel marketingu divize pivo společnosti Drinks Union, která loni na německý trh vyvezla přes 230 tisíc hektolitrů piva.

Export se pro domácí pivovary stává stále více klíčovým. "Na domácím trhu předpokládáme z dlouhodobého hlediska spíše stagnaci prodejů piva. Šanci a potenciál pro růst, stejně jako další domácí pivovary, tak vidíme především v rozšiřování exportu, " řekl Audrlický. Dodal, že Drinks Union chce dále posilovat svou pozici na silném trhu v Německu. "Pozice největšího domácího exportéra na německém trhu si chceme dlouhodobě udržet. Chceme však zvyšovat objem exportu na tento trh," dodal.

Viktor Audrlický absolvoval hotelovou ekonomickou školu v Hamburku. V Německu žil 35 let. Je odborníkem na export do Německa především v oblasti gastro. Působil například v dánské firmě Es Food či švýcarské společnosti Oceán trade. V minulosti také řídil jednu z restaurací v severním Německu. (Ústecký deník)


Jedinou ocenenou slovenskou pivnou značkou na najväčšej prehliadke pív v susednej Českej republike v meste Tábor, bol koncom minulého týždňa Zlatý Bažant nealko z portfólia spoločnosti Heineken Slovensko. Viac ako 60 sládkov a ďalších odborníkov z pivovarnického priemyslu ho počas „Reprezentačních slavností piva“ v Tábore ocenilo prestížnou Striebornou českou pivnou pečaťou v kategorii nealkoholických pív.

V kategórii 10stupňových svetlých výčapných pív sa stalo najlepším českým pivom Starobrno tradiční a získalo Zlatú českú pivnú pečať 2006. Starobrno sa od roku 2003, ako súčasť portfólia spoločnosti Heineken Slovensko, distribuje aj na Slovensku. Jediná česká značka v portfóliu lídra slovenského trhu s pivom si tak upevnila svoju pozíciu najčastejšie oceňovaného piva na odborných i laických degustačných súťažiach.

Tohtoročné slávnosti piva v českom Tábore boli v doterajšej histórii s účasťou celkovo 250 vzoriek v jedenástich kategóriách v počte súťažiacich rekordné a sú suverénne najväčšou súťažnou prehliadkou pív v ČR. Kvalitu pív hodnotilo počas štyroch dní celkovo viac ako 170 sládkov a pivovarníckych odborníkov.

Heineken Slovensko je s podielom stabilne nad 40 % na slovenskom trhu s pivom suverénnym lídrom. Holandský investor vstúpil na Slovensko pred desiatimi rokmi strategickou investíciou do pivovaru v Hurbanove. Do svojho portfólia získal ako prvú značku Zlatý Bažant. Dnes má v portfóliu aj Corgoň, Kelt, Martiner a Gemer. Zahraničné značky reprezentuje Heineken, Starobrno a Desperados. Okrem pivovaru v Hurbanove, kde vybudoval aj najväčšiu sladovňu v strednej Európe, varí v súčasnosti pivo aj v Rimavskej Sobote. Kumulatívne investície spoločnosti presiahli v roku 2005 hodnotu 5 mld. Sk, čo je zhruba 70 % celkových investícií do tohto odvetvia na Slovensku. Podľa rebríčka TREND Top 2005 je Heineken Slovensko najväčším podnikom v odvetví potravinárskeho a tabakového priemyslu. (Tisková zpráva Heineken Slovensko)


Export sladu vzrástol medziročne zo 166 tis. ton na vlaňajších 212 tis. ton, čo je to doteraz najvyšší export v histórii slovenského sladovníckeho priemyslu

ivovary na Slovensku vyrobili v uplynulom roku celkom 3,96 mil. hektolitrov piva. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy dosiahla produkcia piva 4,217 mil. hektolitrov (hl), tak klesla výroba slovenských pivovarov o 6,1 %.

Ako ďalej tlačovú agentúru SITA informoval výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS) Roman Šusták, vlaňajší pivovarnícky rok sa vyvíjal podobne ako rok 2004. "Roky 2004 a 2005 boli v pivovarníctve v novodobej histórii Slovenska jedny z najhorších," skonštatoval R. Šusták.

Výroba sa znižovala a vlani po prvýkrát klesla produkcia piva pod hranicu 4 mil. hektolitrov. Tento pokles začal podľa jeho slov v auguste roku 2003, keď sa zvýšila spotrebná daň z piva. Ešte pred úpravou spotrebných daní vyprodukovali slovenské pivovary podľa SZVPS 4,85 mil. hektolitrov piva ročne.

Pokles vo výrobe piva má podľa výkonného riaditeľa združenia negatívny vplyv aj na znižovanie kapacít a na zamestnanosť v pivovarníckom priemysle. "Od augusta 2003 do konca minulého roka boli zatvorené dva pivovary a dve sladovne.

Počet zamestnancov klesol v priebehu posledných dvoch rokov o 500 pracovníkov, čo je viac ako 15-percentné zníženie," informoval Šusták.

Export piva dosiahol vlani 118 tis. hektolitrov, kým v predchádzajúcom roku to bolo 184 tis. hektolitrov. Vlaňajší pokles bol však podľa R. Šustáka spôsobený najmä zvýšením výroby slovenských značiek v zahraničných pivovaroch.

Produkcia sladu sa udržala v roku 2005 približne na úrovni predchádzajúceho roka a dosiahla objem 251 tis. ton. Výpadok pri odbyte sladu na domácom trhu však nahradil zvýšený export.

Ten vzrástol medziročne zo 166 tis. ton na vlaňajších 212 tis. ton. "Je to doteraz najvyšší export v histórii slovenského sladovníckeho priemyslu," uviedol Šusták a dodal, že sladovne exportovali vlani do viac ako dvadsiatich európskych krajín.

Prehľad o vývoji produkcie a exportu piva a sladu v SR za roky 2003 až 2005:

ROK 2003 2004 2005

Výroba piva 4,67 mil. hl 4,217 mil. hl 3,96 mil. hl

Export piva 133 tis. hl 184 tis. hl 118 tis. hl

Výroba sladu 278 tis. ton 250 tis. ton 251 tis. ton

Export sladu 209 tis. ton 166 tis. ton 212 tis. ton

(E-Trend)


Brodské pivo točí i v cizině

[středa, 22. únor 2006]

Pivo z jediného pivovaru v kraji zachutnalo Slovákům * Vypili většinu produkce určené na export

Uherský Brod - Pivovar Janáček z Uherského Brodu v roce 2005 vyrobil 63 500 hektolitrů piva, což je meziročně o 19 procent více. Skokově vzrostl i podíl exportu, uherskobrodské pivo se úspěšně prodávalo hlavně na Slovensku. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb se loni zvýšily o tři miliony na 71 milionů korun.

Pivo chutná nejvíc v Trenčíně a Trnavě

Na export loni směřovalo 8500 hektolitrů, tedy asi 13 procent výstavu. Většina z toho se prodalo na slovenském trhu, kam se pivovaru podařilo vrátit v roce 2004.

„Pivo prodáváme na Slovensku hlavně v regionech, kde jsem byli úspěšní ještě před rozdělením státu. Jde o oblast Trenčínského a Trnavského kraje,“ poznamenal ředitel pivovaru Ivan Pjevič. Od loňska také funguje na Slovensku dceřiná společnost pivovaru.

Janáček se přes růst exportu stále profiluje jako regionální pivovar. Hlavním odbytištěm je Zlínský kraj, Břeclavsko a Hodonínsko. V loňském roce firma zvýšila počet svých značkových restaurací na tři desítky. „Teď se chceme soustředit hlavně na zkvalitnění zázemí těchto zařízení, aby role pivovaru byla ještě výraznější,“ uvedl Pjevič.

Janáček? V kraji „poslední mohykán“

Uherskobrodský pivovar, který stojí od roku 1894, je ve Zlínském kraji jediným.

Ještě před několika lety se přitom pivo vařilo i ve Vsetíně, Uherském Hradišti, Jarošově a Brumově. Ve druhé polovině 90. let minulého století se ale všechny pivovary v regionu ocitly hlavně kvůli ztrátě východních trhů v těžké situaci. Jediný, kdo dokázal přežít, byl právě Janáček. „I my jsme stáli na pokraji krachu. Díky tvrdým úsporným opatřením a jasným majetkovým vztahům jsme to ale zvládli. Vloni se nám navíc podařilo společnost oddlužit, což nám umožní zvýšit investice, například do podpory prodeje. Nyní již můžeme čerpat dotace a úspěšně žádat o úvěry,“ uvedl Pjevič. Pivovar tak připravuje mimo jiné opravu objektu staré sladovny, kde vzniknou prostory pro pořádání kulturních akcí.

Současný sortiment uherskobrodského pivovaru, kde pracuje asi 60 zaměstnanců, tvoří dvě desítky druhů piv. Nejprodávanějším pivem a vlajkovou lodí pivovaru je jedenáctistupňový Patriot, který byl již několikrát oceněn na degustačních soutěžích. (MF Dnes)


Případná stavba automobilky Hyundai v moravskoslezských Nošovicích by mohla narušit výrobu v pivovaru Radegast společnosti Plzeňský Prazdroj, který sousedí s pozemky připravenými pro novou továrnu. Moravskoslezský kraj proto uzavřel s pivovarem smlouvu, která v případě odstávky způsobené stavbou zaručí Prazdroji vysoké odškodné. Smlouvu včera schválili krajští zastupitelé.

Pivovar by dostal za každou započatou hodinu výluky 833.333 korun. Závazek kraj přenese na stavební firmy, které budou zónu v sousedství pivovaru budovat, řekl náměstek moravskoslezského hejtmana Pavel Drobil.

Kraj bude podle smlouvy odpovídat za výluky způsobené například přerušením dodávky elektřiny, vody nebo plynu. Podle podmínek smlouvy by kraj zřejmě musel platit i za dopravní kolaps, který by ochromil zásobování, nebo za přerušení telekomunikačních sítí, jež by znemožnilo řízení společnosti.

Podle mluvčího Plzeňského Prazdroje Alexeje Bechtina výši odškodnění vypočítali znalci. "Částka se může zdát hrozná, ale je to na základě znaleckých posudků a ohodnocení možného dopadu. A to na výrobu a také provoz celého komplexu nošovického pivovaru," řekl Bechtin.

Kraj podle Drobila požadavky pivovaru a jeho obavy o kvalitu vody chápe. "Našim úkolem je zajistit, aby k žádnému ohrožení tak zavedené značky piva nedošlo. Pokud by ovšem taková situace přece jen nastala, krajskou pokladnu a daňového poplatníka to nezatíží," řekl Drobil. Každá stavební firma, jež získá zakázku pro práce v zóně, totiž bude muset složit na účet kraje několik milionů korun. Peníze by kraj použil na úhradu škody.

Zastupitelé se zároveň ve smlouvě s Prazdrojem zavázal na náklady kraje přeložit vodovod i náhradní vodovod pro pivovar a zajistit vedení kanalizace pro odpadní vody mimo areál Pivovaru Radegast. Zároveň s výstavbou cest pro průmyslovou zónu musí kraj podle smlouvy vybudovat nové dopravní napojení pivovaru.

Společnost Hyundai zatím oficiálně nepotvrdila, jestli svou automobilku postaví právě v Nošovicích, podle informací z vlády i Moravskoslezského kraje je to ale velmi pravděpodobné. Rozhodnutí by mělo padnout do konce února. Hyundai chce do stavby nové továrny investovat 800 milionů eur (23 miliard korun) a ročně vyrábět asi 300.000 vozidel. Továrna by měla přímo zaměstnat kolem 3000 lidí, v dodavatelských firmách by mohlo podle CzechInvestu vzniknout více než 10.000 pracovních míst. (Morava 24)


Pivovar Ostravar v posledních mrazivých dnech upravil rozvážku piva po restauracích a obchodech. Nákladní automobily nyní vozí menší množství piva, aby tyto jízdy byly kratší a pivo bylo na mrazu kratší dobu. (MF Dnes)


Holba už je mezi desítkou

[úterý, 21. únor 2006]

Stabilní pozici mezi desítkou největších výrobců piva v ČR si loni udržel hanušovický pivovar Holba. Prodal více než 433 tisíc hektolitrů piva. K navýšení odbytu došlo na domácím trhu, kde se prodalo 426 tisíc hektolitrů piva, tedy většina produkce.

Nejvíce Holby se vypije nejen v domácím regionu střední Moravy, ale také ve východních Čechách. „Prodej na domácím trhu je pro nás klíčový. Daří se nám ho dokonce mírně zvyšovat, takže můžeme hovořit o úspěchu,“ uvedl výkonný ředitel pivovaru Vladimír Zíka.

Sortiment letos pivovar obohatil o vícestupňové pivo Holba Šerák Speciál. Vaří se jen jednou až dvakrát ročně a na trh jde v sudech. Ze zahraničních trhů vyváží hanušovický pivovar především na Slovensko. (Právo)


Středomoravská pivovarnická skupina Zubr, Holba, Litovel zatím nezdražila svoji produkci, její vedení ale zvýšení cen nevylučuje. Rozhodnutí padne po vyhodnocení nákladů vstupů, řekl obchodní ředitel skupiny Antonín Chytil. Pivovary v Přerově, Hanušovicích a Litovli naposledy zvýšily ceny loni na jaře. Další z velkých hráčů na domácím trhu s pivem, Plzeňský Prazdroj, zdražil od 1. února o 60 haléřů točené desetistupňové pivo Gambrinus a černého Velkopopovického kozla. Dvojka trhu, Pivovary Staropramen, podražila už loni, a to o 5,3 procenta. "Samozřejmě sledujeme kroky konkurence, nikdy to ale pro nás nebyl rozhodující moment. Již několik let rozhodujeme o případném zvýšení cen po vyhodnocení nákladů. Zatím nemáme uzavřené veškeré záležitosti, například dodavatelské smlouvy,"uvedl Chytil. Skupina v minulosti zdražovala v březnu či v dubnu. Loni navýšila ceny u sudových piv v průměru o 30 haléřů, u láhvových zhruba o deset haléřů. Skupina Zubr, Holba, Litovel loni vystavila, stejně jako v roce 2004, téměř milion hektolitrů piva. "V celkovém objemu výroby jsme v tuzemsku na pátém místě, na domácím trhu si ale držíme třetí příčku, protože ostatní pivovary více exportují,"uvedl Chytil. Pivovary Zubr, Holba a Litovel prodávají svoji produkci především na Moravě a ve východních Čechách. (Olomoucký den)


«« « Strana 1038 z 1073 » »»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073

PI podporuje nae zemdlce Reklama na PI