Oreon

ico rss feed ico rss valid
Přidej na Seznam

Pivovarské tanky jako stavebnice: CCTM systém

Reportáže z minipivovárků


verze pro tisk

Pivovarské tanky jako stavebnice: CCTM systém

Pivovarské tanky jako stavebnice: CCTM systém

Plánujete výstavbu minipivovaru a nejste si jistí, jaké tanky si pro výrobu piva pořídit? Pak pro Vás může být modulární systém pivovarských tanků CCTM dobrým řešením. Protože nejlepší rozhodnutí jsou taková, která můžete kdykoliv změnit. A právě takové jsou cylindrokónické tanky řešené jako stavebnice.

Pivovarské tanky jako stavebnice: CCTM systém
Pivovarské tanky jako stavebnice: CCTM systém

Rozhodnutí o požadované konfiguraci tanků do pivovaru nemusí být snadné

Špatně nakonfigurovaný pivovarský tank může v provozu způsobit řadu obtíží. Například může obsahovat špatně (nebo také vůbec) sanitovatelná místa, kde bude docházet ke vzniku infekce piva. Anebo mu mohou chybět konstrukční prvky, které se v budoucnu ukážou jako nezbytné.

Víte jistě, že budete na každém pivovarském tanku potřebovat stavoznak? Nebude u kvasných a zracích tanků spíše na obtíž, když je budete muset neustále čistit a sanitovat, přestože máte tanky buďto zcela naplněné nebo prázdné? A víte, že v místech, kde na tanku chybí izolace, dochází k zahřívání a následně zahnívání kvasnic, které způsobují nežádoucí infekci piva v tanku? Takovými místy jsou například právě stavoznaky, anebo dlouhá ramena spodních napouštěcích a vypouštěcích armatur.

Dobrá, tak tedy objednáte pivovarské tanky pro kvašení a ležení piva bez stavoznaků. Jenže co když přijde nový úředník celního úřadu a nařídí Vám stavoznaky u tanku povinně používat, aby měl vizuální kontrolu množství vyráběného piva? A co když se později rozhodnete, že budete chtít tanky používat také pro filtraci, karbonizaci nebo stáčení piva do lahví a kegů? Pak tedy budete potřebovat tanky se stavoznaky.

A co když se ukáže zahnívání piva v dlouhých spodních armaturách jako vážný problém a nebudete kvůli tomu schopni vyrobit dobré pivo? Co když budete v budoucnu chtít využívat studené chmelení nebo dodatečné sycení, typické pro piva IPA, ale na tanku nenajdete k tomu potřebnou armaturu?

Začít řezat trubky, vrtat do tanku nová hrdla a vůbec zasahovat neoprávněně do již jednou certifikované tlakové nádoby není jistě dobrý nápad. Z pohledu právního by se jednalo o neoprávněný zásah do vyhrazeného tlakového zařízení, který může mít za následek například pokutu od úřadu kontrolujícího bezpečnost práce, rozhodnutí o vyřazení tanků z používání a v horším případě i odejmutí licence nebo žalobu za újmu na zdraví, pokud takto upravená nádoba někomu ublíží.

Stavebnicové pivovarské tanky znamenají volnost v rozhodování a nové možnosti

Starosti provozovatelů pivovarů a sládků o požadavcích na pivovarské tanky se rozhodl chytře vyřešit jeden známý český výrobce minipivovarů a pivovarských zařízení. Inspirován požadavky zákazníků zejména ze severní a západní Evropy, kteří se k vybavení svých minipivovarů staví velmi zodpovědně, vyvinul a zařadil do prodeje pivovarské tanky modulární konstrukce.

Pivovarské tanky CCTM tvoří ucelený stavebnicový systém. Hlavní komponentou CCTM systému je tzv. základní tank. Jedná se o tlakovou nádobu, opatřenou několika přípojnými armaturami, k nimž se podle individuálních požadavků zákazníka připojuje nejrůznější rozšiřující vybavení a příslušenství .

Pivovarské tanky jako stavebnice: CCTM systém
Pivovarské tanky jako stavebnice: CCTM systém

Základní tank je vyráběn ve dvou provedeních z hlediska povoleného maximálního přetlaku, v kombinaci se třemi úrovněmi kvalitativního opracování povrchů vnitřních a vnějších nerezových plechů - Standard quality, High quality a Top quality. Zákazník si tak sám volí kvalitu a možnosti tanků podle svých aktuálních finančních možností a potřeb.

Popis vybavení a přípojných armatur základního tanku:

 • IM – Oválný průlez (Inspection Manhole) – 450x350 mm s ramenem v cylindrické části tanku (pouze u objemů CCT-M tanků menších než 500 litrů s umístěním v horním dnu), typ podle maximálního tlaku 0,5 bar nebo 3,0 bar.
 • SV – Pojistná armatura (Safety Valve) – pro jištění tanku proti přetlaku (0,5 nebo 3.0 bar) a podtlaku (0,2 bar).
 • CP – Sanitační armatura (Sanitizing Port) – TriClamp DN25 pro připojení sanitační trubky
 • AL – Nohy se seřiditelnými patkami (Adjustable Legs) – u tanků s objemem do 3000 litrů 3 nohy, větší tanky 4 nohy, šroubovací patky pro přesné ustavení a nivelaci tanku
 • BT – Spodní hrdlo (Bottom Throat) – pro připojení sdružené armatury pro napouštění a vypouštění tanku (TriClamp nebo mlékárenské šroubení DN125 – DN200 podle objemu tanku)
 • CT – Závitová hrdla duplikátorů (Cooling Throats) – závitové trubky pro připojení chladicího okruhu ledové vody nebo glykolové směsi (G 1/2″ – G 2″podle velikosti tanku)
 • CC – Chladicí duplikátory (cooling channels) – kanály obepínající cylindrickou část (vždy) a kónickou část (tanky s objemem od 500 litrů) pro cirkulaci chladicí kapaliny a chlazení tanků, případně jejich ohřev
 • TS – Jímky pro termočidla DN8 (Thermometer Sockets) – pro instalaci sond k měření teploty a regulaci teploty v tancích
 • HE – Závěsná oka (Handling Eyes) – pro manipulaci s tankem pomocí závěsné techniky
 • LC – Háky pro žebřík (Ladder Consoles) – usnadnění přístupu k horní části tanku
 • FC – Konzole (Fixing Consoles) – pro uchycení sanitační trubky a stavoznaku se šroubovacími třmeny
 • SV – Vzorkovací armatura (Sample Valve) – TriClamp DN10 pro připojení vzorkovacího ventilu
 • MT – Multifinkční armatura (Multifunction Throat) – TriClamp (podle velikosti tanku DN25-DN60) pro připojení rozšiřujících armatur – syticí svíčky pro sycení nápojů, HopGun pro studené chmelení piva, flotačního přístroje pro čiření nápojů.

Volba rozšiřujícího příslušenství rozhoduje o účelu a vlastnostech tanku

Ovšem teprve rozšiřující výbava je tím hlavním, co dělá modulární cylindrokónický tank zajímavým, ve srovnání s tanky klasické koncepce. Výrobce pro usnadnění rozhodování zákazníka nabízí modulární tanky v pěti doporučených konfiguracích. Je však na zákazníkovi, jakým způsobem si vlastní tanky vybaví, a co je hlavní, konfiguraci tanků CCTM může kdykoli změnit.

Osazení tanku rozšiřujícími armaturami je velmi snadné, protože veškeré díly jsou spojené spojením TriClamp, což je patentovaný systém spojování trubek, vyvinutý speciálně pro potravinářská zařízení. Jeho hlavními přednostmi je snadná montáž a demontáž, ale především jeho sanitovatelnost. Takže celé zařízení lze spolehlivě čistit vodou a sanitačními roztoky buďto v rozebraném, nebo i složeném stavu bez demontáže tanků.

Pivovarské tanky jako stavebnice: CCTM systém
Pivovarské tanky jako stavebnice: CCTM systém

Nabídka rozšiřujícího příslušenství základních tanků zahrnuje tyto hlavní komponenty:

Příklad sestavy modulárního tanku v doporučené konfiguraci

Podívejme se na ukázku, jak doporučuje výrobce vybavit modulární tank CCTM v doporučené konfiguraci B2.

Pivovarské tanky jako stavebnice: CCTM systém
Pivovarské tanky jako stavebnice: CCTM systém

Modulární tank CCTM-B2 sestává ze základního tanku s maximálním dovoleným přetlakem 3 bar, vyrobeného v souladu s Evropskou směrnicí PED 2014/68 / EC pro tlakové nádoby.

Výbava tanku B2 umožňuje nastavit požadovaný přetlak v tanku a sledovat skutečný tlak na manometru, přičemž kvasný proces je indikován probubláváním plynu CO2 přes kvasnou zátku s vodou – vše potřebné je součástí tzv. hradicího přístroje.

Pivovarské tanky jako stavebnice: CCTM systém
Pivovarské tanky jako stavebnice: CCTM systém

Tank je vybaven dále pevnou nebo rotační sprchovou hlavicí a potrubním připojením pro snadné mytí a sanitaci tanku, ideálně s pomocí CIP stanice. Sanitační vedení sestává z horní sanitační armatury CS1 a boční sanitační armatury CS2 .

Vzorkovací ventil umožňuje průběžný odběr vzorků, tank je možné osadit karbonizační syticí svíčkou pro dodatečné sycení nápoje plynem CO2, je možné provádět studené chmelení piva pomocí externího zařízení HopGun , anebo s připojeným flotačním přístrojem provádět čištění moštů od tuhých kalů.

Od ostatních konfigurací se sestavení B2 liší několika prvky :

Součástí výbavy tanku je stavoznak LIS , který umožňuje sledovat aktuální výšku hladiny produktu v tanku. To je výhodné především tehdy, když je CK tank používaný na konci výrobního procesu ke stáčení produktu do kegů, lahví nebo přímo do výčepu.

Pivovarské tanky jako stavebnice: CCTM systém
Pivovarské tanky jako stavebnice: CCTM systém

Horní sanitační armatura CS1 je osazená motýlovou klapkou a dolní produktová armatura RO1 obsahuje dvě klapky (jedna těsně pod kónusem, druhá na konci ramene).

Toto sestavení umožňuje kdykoli hermeticky oddělit stavoznak od tlakové nádoby, poté pak vyčistit a vysanitovat stavoznak i produktovou armaturu, případně tyto díly zcela odmontovat nebo přimontovat, a to dokonce za plného provozu, když je tank natlakovaný s kvasícím produktem uvnitř. Tato funkčnost je velmi užitečná například v případě, kdy dojde neopatrností pracovníků k rozbití skleněné trubice stavoznaku – stavoznak je pak snadné opravit bez nebezpečí ztráty produktu v tanku.

Klapky produktové a odkalovací cesty RO2 a DO2 jsou umístěné přímo pod tankem, což rovněž zamezuje zahnívání kvasnic v nechlazených částech tanku, v tomto případě v dlouhých ramenech trubek armatur RO1 a DO1 .

Hlavní výhodou sestavení B2 je možnost udržování všech armatur, které přicházejí do styku s nápojem, vždy ve sterilním stavu a je tak zabráněno zahnívání kvasnic ve stavoznaku i produktové armatuře a následně nežádoucí nákaze nápoje.

Díky modulární koncepci je možné stavoznak k tanku kdykoli odebrat nebo opět přidat, v této konfiguraci je možné navíc odnímat stavoznak i za provozu, je-li tank natlakovaný s produktem uvnitř.

Variabilní spodní sdružená armatura TO1 je již v základní výbavě tanku v konfiguraci B2.

Pivovarské tanky jako stavebnice: CCTM systém
Pivovarské tanky jako stavebnice: CCTM systém

Trubka pro vypouštění čistého produktu je segmentovaná a její výšku je možné libovolně měnit pouhou změnou počtu segmentů – zákazník tak může u každého tanku snadno nastavit výšku sání čistého produktu nad hladinou kvasnic podle aktuální potřeby. Volbou počtu segmentů produktové trubky je možné optimálně využít maximální možný objem produktu v závislosti na aktuálním množství kvasnic v tanku. To přispívá k eliminaci výtrat piva, ke kterým dochází u jiných tanků klasické koncepce tím, že nelze odebrat z tanku pivo pod úrovní nasávacího hrdla produktové armatury.

Tank je samozřejmě možné kdykoli přestavět do jiné konfigurace.

Kde je možné modulární tanky CCTM zakoupit a zjistit více informací?

Výrobcem a prodejcem systému modulárních pivovarských cylindrokónických tanků je česká společnost Czech Minibreweries s.r.o. z Opavy.

Podrobnosti o systému CCTM naleznete pod tímto odkazem .

PR článek[Pivní.info] [Zobrazeno 5385x] [8. leden 2017]
[Minipivovary] [no comments] [Verze pro tisk] [Nahoru ↑]


Diskuse k článku

Vložit komentář

Jméno:
E-mail:

Komentáře

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!


PI podporuje nae zemdlce Reklama na PI