Rastal

ico rss feed ico rss valid
Přidej na Seznam

Nahradí PET lahve na pivo skleněné obaly?

Co se píše o pivovarech a pivu


Nahradí PET lahve na pivo skleněné obaly?

[sobota, 4. prosinec 2010]

V Česku se začíná stále více objevovat pivo balené v plastové lahvi. Obzvláště v létě, jak praví reklamní kampaně, je velká plastová lahev oblíbenou součástí pikniků nebo pobytu v přírodě. Jak se tento segment vyvíjí a bude se pivo v budoucnosti stáčet stále více do plastu? A je vlastně více ekologičtější půllitrový skleněný obal nebo třikrát větší PET lahev?

První plastové lahve na pivo se na českém trhu objevily před zhruba deseti lety. Velký boom ale začal až loni. V dubnu 2009 totiž začala stáčet pivo do PET-lahví společnost Heineken Česká republika a novinku podpořila rozsáhlou reklamou. „Jako první přišly v dubnu loňského roku s pivem ve speciálních plastových lahvích značky Zlatopramen a Starobrno,“ řekla za společnost Heineken její tisková mluvčí Kateřina Eliášová. Nový obal a větší obsah si také díky marketingové podpoře brzy získaly oblibu. Před Vánocemi minulého roku vstoupila na trh také značka Březňák patřící Heinekenu s dvoulitrovým plastovým obalem. „Za první rok od uvedení na českém trhu se podařilo prodat 323 000 hektolitrů piv značek Zlatopramen, Starobrno a Březňák v unikátních plastových obalech,“ řekla Eliášová pro Ekolist.

Český pivní trh se zdá být velice konzervativní a jistá nejistota uvedení piva ve speciálních plastových obalech samozřejmě provázela, což je však běžné u každé inovace,“ vzpomíná Eliášová a dodává, že společnost měla k dispozici různé průzkumy ukazující na oblibu plastových lahví. A jaké jsou podle Eliášová důvody úspěchu? „Nový obal nabídl našim spotřebitelům větší komfort. Objem piva je třikrát až čtyřikrát větší než u běžné láhve, balení se snadno nese, láhev je lehká a nerozbitná.

Budvar plast nechce

Plast nepoužíváme, protože se domníváme, že plastové láhve nejsou z marketingového pohledu vhodným obalem pro prémiovou značku piva, jakou je Budweiser Budvar. Navíc nejsou v českých podmínkách tradiční a náš pivovar na tradičních hodnotách do značné míry staví,“ říká PR manažer Budějovického Budvaru Petr Samec. Připouští, že o obalu nakonec rozhoduje zájem zákazníků, ale další rok až dva se Budvar v plastových obalech pravděpodobně prodávat nebude. „O zavedení plastových obalů v tuto chvíli neuvažujeme,“ říká rozhodně Samec pro Ekolist.

Další čeští výrobci - Přerovský pivovar Zubr, podobně jako Staropramen a Pivovar Nová Paka nabízí plastové lahve o objemu 1,5 litrů již 10 let. „I přesto, že jsme v této oblasti průkopníky, vnímáme toto balení jako doplňkové, které přináší spotřebiteli možnost volby podle individuálních preferencí,“ uvedla pro Ekolist Hana Matulová z pivovaru Zubr a dodala: „V našem případě se jedná o stabilní poptávku. Je ale třeba uvést, že tento obal nijak výrazně nepropagujeme, protože naší prioritou stále zůstávají klasické obaly - tedy sklo a sudy.“ Jako výhody jmenuje nevratnost obalů, nižší cenu a možnost opakovaného uzavření.

Zelený obal? Sklo vede

Jaký obal pro pivo je tedy šetrnější? „Při ideálním fungování sběru a třídění odpadu má Maxilahev šanci skleněné lahve v tomto ohledu porazit. Již nyní mají Maxilahve při posuzování vlivu na životní prostředí řadu nesporných předností. Materiál, který používáme k jejich výrobě je plně recyklovatelný, životní prostředí je ušetřeno díky snížené zátěži na dopravu, není třeba je vymývat, což je náročné na vodní hospodářství,“ vypočítává Eliášová hlavní přednosti plastových lahví na pivo a dodává, že ekologičnost PET lahví na pivo se vlivem recyklace projeví až za několik let. Zástupce Českého svazu pivovarů a sladoven Jan Veselý si myslí, že více ekologické jsou skleněné lahve. „Studie ukazují, že vratné skleněné obaly jsou nejlepší z hlediska ochrany životního prostředí,“ uvedl pro Ekolist.

Ekologickou zátěž můžeme hodnotit podle energetické náročnosti na výrobu a poté podle množství odpadů, které z lahví vzniká. K nákladům na výrobu v Heinekenu Eliášová říká: „Nejdražší je samozřejmě výroba plechového obalu, který je také nejméně ekologický. Cenové náklady na výrobu skleněné a plastové láhve jsou podobné. Pohybují se přibližně na 80% nákladů za plechovku.“ ZUBR se podle Matulové plní do PET lahví, které jsou plně recyklovatelné a životní prostředí tedy zatěžují jen minimálně. V nákupních cenách se PET lahev o objemu 1,5 litru dostává pod tři koruny a u skleněné lahve jsou to zhruba 3 Kč, řekla Matulová. Dá se tedy říct, že díky použitým surovinám je obal z plastu více než třikrát levnější.

Podle studie hodnotící dopady na životní prostředí spojené s používáním jednotlivých druhů nápojových obalů vyplývá, že nápojové kartony, spolu s vratnými skleněnými lahvemi mají relativně nejmenší měrný (tj. na stejný objem obaleného nápoje) dopad na životní prostředí ze všech posuzovaných nápojových obalů. Jako obaly s nejvyšším dopadem na životní prostředí jsou hodnoceny hliníkové plechovky a jednorázové skleněné lahve. To je způsobené zejména vysokou spotřebou energie potřebnou k jejich výrobě. PET lahve jsou přibližně „uprostřed“ této environmentální škály,“ řekl pro Ekolist Ladislav Trylč z odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR. Dodal však, že podle zmíněné studie jsou obecně obaly větších objemů při použití stejného materiálu spojeny s nižšími dopady na životní prostředí než obaly menších objemů, nicméně existují i výjimky z tohoto „pravidla“.

Podle Trylče lze porovnat oba obalové systémy na základě energie spotřebované v rámci celého životního cyklu těchto obalů (těžba suroviny, výroba obalu, distribuce a odstranění odpadu). Pro výrobu a distribuci 1000 l nápoje prostřednictvím 1,5 l PET lahví je zapotřebí 4062 megajoulů (MJ), zatímco pro stejný objem nápoje distribuovaný ve vratných lahvích o objemu 0,5 l je to 3241 MJ. Při přepočtu na láhev je tedy použití jedné 1,5 l „petky“ spojeno se spotřebou 6,1 MJ, zatímco u 0,5 l vratné lahve je to 1,6 MJ. S životním cyklem vratných skleněných obalů je tedy, ve srovnání s PET lahvemi, spojena nižší energetická bilance. Z tohoto důvodu tyto obaly také méně zatěžují životní prostředí skleníkovými plyny, látkami poškozujícími ozonovou vrstvu nebo látkami způsobujícími acidifikaci a prostředí, informoval Trylč o výsledcích studie životního cyklu (LCA) nápojových obalů.

Plastové lahve naopak dosahují lepších výsledků v rámci indikátorů „tvorba fotooxidantů“ nebo „eutrofizace“, a také je s nimi paradoxně spojena nižší produkce odpadů. Při přepočtu lze podle Trylče říci, že v rámci životního cyklu PET lahve o objemu 1,5 litru vzniknou 3 gramy nebezpečného odpadu a 60 gramů odpadu ostatního, zatímco v případě tří skleněných lahví o objemu půl litru je to 6 gramů odpadu nebezpečného a 85 gramů ostatního odpadu. Tato skutečnost je způsobena zejména vyšší hmotností skla jako obalového materiálu, a náročností procesu těžby sklářských surovin. Pokud ale zvážíme, že skleněné lahve jsou zálohované a spotřebitelé jsou tak motivováni vracet je zpět do obchodů, zatímco sběr PET lahví probíhá na základě dobrovolnosti, je zřejmé, že je zde vyšší pravděpodobnost, že právě jednocestné PET lahve budou končit bez dalšího využití ve směsném odpadu nebo v horším případě pohozené v přírodě.

Zajímavá je i spotřeba vody na oba druhy obalů. Podle Trylče vyšly hodnoty prakticky stejné pro oba typy. „Nelze tedy říci, že v důsledku nutnosti vymývání skleněných vratných lahví je životní cyklus tohoto obalu spojen s nadměrnou spotřebou vody. Výsledek je v podstatě logický, neboť v rámci recyklace PET lahví je zase nutné zajistit čistotu odpadního resp. recyklovaného PETu,“ vysvětluje Ekolistu odborník na obaly, a říká, že k propírání tzv. PET flakes se používá právě značné množství vody. Další voda se používá i pro vyplachování nových čerstvě "vyfouklých" lahví před jejich naplněním.

Nahradí plast skleněné lahve?

Ačkoliv Eliášová neočekává, že by plastové lahve vytlačili tradiční skleněné, plechovky při speciálních příležitostech nahradit mohou. „Jmenovitě to jsou aktivity ve venkovním prostředí, jakými jsou pikniky, rybaření, výlety do hor a mnoho dalších.“ Bohužel, pivo v plastových lahví si oblíbili také vodáci a často může za tragické události. „Pití alkoholu na vodě je docela velký problém,“ říká vodák Petr Ptáček, ale zároveň dodává: „To, že je PET pivo vodáky využíváno je asi zřejmé, nicméně bych si nedovolil tvrdit, že počet PET lahví je odlišný od jiné outdoorově zaměřené skupiny.

Samec si myslí, že boom plastových lahví je pouze dočasný a vytlačení skleněných lahví tedy nehrozí. „Ani víno v plastu se u nás nijak výrazně neprosadilo. Zákazníci u nás zatím vnímají plast jako obal vhodný spíše pro vodu nebo limonády, ale nikoliv pro alkoholické nápoje. Nárůst piva v plastu je nyní způsoben efektem novinky, souběžnými masivními reklamními kampaněmi několika výrobců a také příznivou cenou,“ uvedl pro Ekolist Samec.

Očekáváme, že obliba speciálních pivních plastových obalů bude ještě nadále vzrůstat. V minulém roce tento mladý obalový segment pivního trhu vzrostl o 45% proti předcházejícímu roku. Je možné, že v budoucnu se dostaneme do situace, kdy se bude prodávat stejné množství plastových a skleněných lahví,“ myslí si Eliášová. „Pokud se podaří masově vyrábět vratné plastové obaly za cenu srovnatelnou se sklem, mohou vytlačit skleněné lahve,“ říká Veselý a svůj názor, jenž počítá s vratnými PET lahvemi, podporuje čísly. „Index spotřeby piva v plastu za první pololetí 2010 přesáhl 336%.“ uvádí Veselý vysoké číslo.

Zdroj: Ekolist.cz | Autor: Martin Singr | Kráceno


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Daniel

čtvrtek, 12. listopad 2015
10:26

Daniel

Jednoduše zde chybí politická vůle. Kdyby se chtěly podpořit ekologičtější obaly, tedy skleněné, stačilo by na plastové obaly uvalit ekologické poplatky, např. 5 Kč za kus a na druhé straně by se zvedly zálohy na skleněné obaly např. na 5 Kč, což by zase o nějaké to % vylepšilo návratnost těchto obalů.


napsal(a): Daniel [Odpovědět]

Jarda

středa, 5. červen 2013
16:06

Co se týče té ekologie, tak myslím, že v tom článku je dost informací nepřesných. Sběr PET lahví nebude nikdy 100%, dnes se vytřídí pouze kolem 60% PETek, zbytek nikoli a moc nevěřím tomu, že se to zlepší. Kdežto u vratných lahví se jich vrátí do pivovaru více než 90%, takže je to mnohem lepší.
Další nesmysl je odkazování na výrobní cenu lahve. To, co je uvedeno v článku, se může maximálně použít u nevratné skleněné lahve, jejíž cena je opravdu třeba 3 Kč a PET lahve, kde vyjde PET levněji. Jinak u vratné lahve je to nesmysl, neboť tam je cena přepočtena na jeden cykl lahve. To znamená, že když je výrobní cena 3 Kč, ale láhev se použije třeba 11x, tak je náklad pouze 30 haléřů. To je hlavní výhoda, u PET platíme obal, který stejně vyhodíme a zbytečně, kdežto o vratných lahví pouze za jeden oběh.
Standardní pivní láhev vydrží kolem 10-25 cyklů, 5 cyklů vydrží jenom ty odlehčené. Starší lahve, které jsou pevnější(dnes vpodstatě pouze NRW), mohou vydržet i 40 cyklů a více.
Odkaz na vysokou spotřebu vody je taky nepřesný, jednak dnes jsou moderní technologie ve většině provozů a klade se důraz na snižování nákladů,takže se jí nespotřebuje tolik, o čem se skoro vůbec nemluví, ale zde v článku to je, že když se recyklují PET lahve, také se musí očistit a na to se spotřebuje také hodně vody, i lahve před prvním naplněním se proplachují.


napsal(a): Jarda [Odpovědět]

Adsense

17. duben 2021
20:33


posted by: Inzerce

JardaK

úterý, 7. prosinec 2010
16:10

JardaK

Důležitý není obal, ale obsah, ale fakt bych se nechtěl nechat připravit o cinkání skleněných kuželek :)
Nemám nic proti PET, pokud si v ní přivezu pivo z malého pivovaru a do druhého dne ho vypiji. Ale že bych chtěl nosit domů petky standardně, to tedy ne.
Jinak právě si vychutnávám Rychnov nad Kněžnou. Dnes Kaštan, polotmavá 11°, včera Zilvar, světlá 10°. Výborné !!! Stáčejí do 2 l skleněných lahví zálohovaných 25,- Kč. Zítra a pozítří mě čeká Kněžna a Habrovák.
To je i trošku odpověď na následující dotaz Sekala:
"V tom případě si nechám od Tebe rád doporučit kvalitní nefiltrované pivo ve skle"
Láhve si nechám, pořádně je vypláchnu, až pojedu někam, kde je dobrý mini, vezmu je s sebou k naplnění. Až se některá rozbije, tak půjde do kontejneru na sklo.


napsal(a): JardaK [Odpovědět]

Sekal

úterý, 7. prosinec 2010
15:46

Sekal

to val: Počítám, že v rámci 1.nuselského koncilu bys zatrh hulení a v rámci 2. nuselského koncilu bys nařídil čepování piva čelem k hostům.


napsal(a): Sekal [Odpovědět]

val

úterý, 7. prosinec 2010
16:01

val

to Sekal: První bod by uskutečnit nešel, protože v rozvojové zemi typu ČR by k prosazení musela být založena inkviziční armáda, a bod dvě za mě časem nejspíš vyřeší byrokrati z EU.


napsal(a): val [Odpovědět]

kozousch

úterý, 7. prosinec 2010
11:37

kozousch

to val: Já jsem to taky jako vtip myslel, protože opravdu nejsme ve při a já si nechutnost svého počínání uvědomuji. Ale má to své důvody, které jsem už uvedl, a další důvod je to, že kdybych měl ve sklepě připravené na lyže nějaké lahůdkové pivo, tak by mě to lákalo mlsat a já svůj koníček fakt nechci pěstovat denně. Březňák ani Zlatopramen mě ke konzumaci nelákají, takže jejich přítomnost v mém sklepě je zcela bezpečná. Dobrá piva to nejsou, ale v pohodě pitelná podle mě ano.


napsal(a): kozousch [Odpovědět]

Masakr

pondělí, 6. prosinec 2010
22:21

To Val:používá se běžně,ne každej se tím chlubí,používaj to mini a malé pivovary hlavně ve světě,a kdo ví jak se pivo bude vyrábět ve velkejch pivovarech za 5 let:-) a věřte tomu,že to má spousty technologických,ekologických a ekonomických výhod.


napsal(a): Masakr [Odpovědět]

Masakr

pondělí, 6. prosinec 2010
19:39

To Panther:Teď jsem si načal Kocoura Haka NZ,je sice v PET,ale to co je uvnitř to je mana,tak mě zas tak litovat nemusíte:-).Jen tak pro zajímavost,unás se PET lisujou a byl jsem se tam podívat a jestliže bude hon pivovarů za ziskem pokračovat tak PET jasně vyhraje,malá provozovna,zaměstnanci nemusí být nijak fundovaní,nemusí ani mluvit česky a chrlí miliony lahví s minimálními provozními náklady.Takovéhle zařízení by klidně mohlo být u každého velkého pivovaru,jestli někdo ví jak vypadá polotovar na PET tak úspora všeho je neskutečná.


napsal(a): Masakr (rambleon(a)centrum.cz) [Odpovědět]

val

pondělí, 6. prosinec 2010
20:10

val

to Masakr: Kdo ví, jak vypadá mladinový koncentrát, jistě bude souhlasit, že úspora je neskutečná a mělo by se tak vyrábět pivo v každém pivovaru.


napsal(a): val [Odpovědět]

Masakr

pondělí, 6. prosinec 2010
19:00

Omlouvám se p.Holoubkovi za tykání,jestli jsem se Vás jakkoliv dotknul ještě jednou se omlouvám.Pro p.Panthera nepiji piva z velkých pivovarů a Vámi jmenovaná piva jsem pouze ochutnal aby člověk měl přehled co se vyrábělo za komunistů a teď.A pro p.Dana chtěl jsem tím říct,že i v krásném obalu může být podprůměrný obsah jelikož se zde odsuzovala piva v petkách,která působí jako podřadná a nejsou esteticky dost dobrá,ale to je každého věc.Co závěrem,všem se tu omlouvám jestli jsem Vás popudil,ale jsem zvyklý z ostatních fór,že si lidé mezi sebou tykají.S pozdravem Janoušek Jiří


napsal(a): Masakr (rambleon(a)centrum.cz) [Odpovědět]

Dan

pondělí, 6. prosinec 2010
20:43

Dan

to Masakr:
Diskusní fórum je přeci o výměně názorů, tak dle mého názoru si každý může vyjádřit svůj pohled na věc. Pokud se výměna názorů nezvrhne v zájemné urážení, tak je vše v pořádku.
Já také nepiju piva z velkopivovarů a na některá jsem doslova alergický a občas se neudržím a okomentuji třeba stupidní tiskovou zprávu.
Ale je třeba respektovat, že někdo může mít jiný názor a jiné chutě. Pivo které já nepozřu, jiný třeba rád pije. Můžu si o tom myslet své, ale rozhodně to není důvod k tomu, abych dotyčného považoval za nepřítele.
A co se týká těch obalů, pro mne je stále důležitější kvalita obsahu, než design lahve. PET lahve v lásce nemám, ale občas je použiju. Jako řidič někdy nemám jinou možnost, jak nějaké pivo ochutnat.


napsal(a): Dan [Odpovědět]

val

pondělí, 6. prosinec 2010
08:15

val

Jedinci neschopní logisticky podchytit trivialitu vracení několika kusů svých lahví zakoupených v sámošce, demagogie ohledně neškodného oxidu uhličitého a jako ta nejsladší třešinka pivo v pomačkané PETce. Chudák pivo, to si fakt nezaslouží. Úplně nejlepší bude pivo nepít, ba ani nevyrábět, aby nic a nikoho ekonomicky&ekologicky nezatěžovalo.
---------------------------------
Zpráva byla upravena 06.12.2010 ve 08:18:58


napsal(a): val [Odpovědět]

kozousch

pondělí, 6. prosinec 2010
08:49

kozousch

to val: Vidíš to moc černobíle a navíc máš asi trošku problém se správným chápáním psaného textu. Neber to, prosím, jako osobní útok vůči tvé osobě, ale jako pokus o vysvětlení nebo doplnění. Díky. Máš pravdu, že v principu je logistika v nakládání s lahvemi ze sámošky triviální, ale praxe je často jiná a navíc autor tohoto příspěvku snad jasně napsal, že to vždycky nakonec dokáže nějak vyřešit a rozhodně nepíše, že by kvůli těmto problémům přešel ze skla na PETky. Můj příspěvek ohledně "strašáka" CO2 jsem možná nenapsal dost jasně, ale snad se z něj dá pochopit, že "boj proti CO2" neobhajuji, ale kritizuji. Ty třeba vozíš na lyžích po kapsách lahváče, nebo chodíš na kopci do bufetu na to, co tam nabízejí. Mě se zdají skleněné lahve po kapsách při lyžování nebezpečné (občas upadnu) a u nás na kopci točí v bufetu Gambrihnus. K jinému účelu si pivo v PETkách nekupuji.


napsal(a): kozousch [Odpovědět]

val

pondělí, 6. prosinec 2010
10:12

val

to kozousch: Někdo neumí pochopit psaný text, někdo nepozná sarkasmus, ani kdyby ho praštil do hlavy :-) Ale kvůli tomu se nebudeme dohadovat. Jen v rychlosti - osobně by mi bylo stydno ventilovat svoji neschopnost vrátit pár lahváčů do sámošky, poznámka o CO2 nebyla míněna na Vás a problém "lyžujícího piva" považuji za umělý. Když jdu na lyže, jdu lyžovat, ne lemtat pivo, tak proč bych měl řešit, kam si strčit lahváče? A že v bufetu u lanovky maj jen géčko? To má opravdu někdo neodolatelnou touhu vychutnávat si na mrazu pivo z plastovýho kelímku? Stěžuje si snad někdo, že ve Zlých časech neprodávají vosk na lyže? Nechápu ty závisláky, co si cestou zpět z pivovarské akce nedočkavě na nádraží lejí do nových suvenýrů teplého Bernarda, jen "aby měli nějaký to pivo na cestu" (viděno minulé léto na nejmenovaném východočeském nádraží) anebo podávají stížnost na Evropskou unii a pánaboha, když se začne uvažovat o zákazu konzumace alkoholu ve vlacích.


napsal(a): val [Odpovědět]

Henri

pondělí, 6. prosinec 2010
10:42

Henri

to val: Tak to je výstižné.


napsal(a): Henri [Odpovědět]

kozousch

pondělí, 6. prosinec 2010
10:50

kozousch

to val: Já to taky neberu jako hádku, ale jako diskuzi, ve které si můžeme sdělovat své názory a zkušenosti a tím se navzájem obohatit. Nějaké náznaky sarkasmu jsem ve vašem příspěvku samozřejmě zaznamenal, ale celkově mi připadal spíš "kousavý", takže jsem asi reagoval i já zbytečně kousavě. Za svoji nedůvtipnost a nepřiměřenou reakci se vám omlouvám.
Ohledně toho chlemtání piva na kopci to není tak, že bysme se po kopci potáceli jako nalití poláci. Tu jedenapůllitrovku usrkáváme cestou na lanovce ve dvou lidech během dvou až tří hodin intenzivního lyžování a takto to provozujeme v průměru 5 x týdně. (Víkendy + večerní lyžování).


napsal(a): kozousch [Odpovědět]

val

pondělí, 6. prosinec 2010
11:28

val

to kozousch: Zakazovat Vám to nebudu, ale narovinu - usrkávat skupinově tři hodiny pivo z PETky je stejné, jako když si parta bezdomovců na nádraží otevře velký Braník. Pivo je ušlechtilý nápoj, zaslouží si jistou kultůru a Vaše počínání ho nejen degraduje, ale také podporuje praktiky všech hajnekenů a podobných sráčů. A jen tak na okraj - co Vás (a nejen Vás) žene k tomu pít pivo všude za jakýchkoli podmínek, za každou cenu? Stojí to opravdu za to?
---------------------------------
Zpráva byla upravena 06.12.2010 ve 11:42:03


napsal(a): val [Odpovědět]

Henri

pondělí, 6. prosinec 2010
11:33

Henri

to val: Tak pod toto se můžu také podepsat.


napsal(a): Henri [Odpovědět]

kozousch

pondělí, 6. prosinec 2010
12:00

kozousch

to val: Kde prosím pěkně píšu, že tímto způsobem piju "pivo všude za jakýchkoli podmínek, za každou cenu?" Kde píšu něco v tom smyslu, že tento způsob konzumace piva považuji za kulturní?
Takže znovu: Nijak to nesouvisí s mojí konzumací piva v jiných situacích. To, co jsem popisoval, je jen a pouze doplňování tekutin během lyžování. Abych neurážel váš jemnocit, tak máme pít každý z vlastní lahve vodu, limonádu, čaj, jonťák nebo něco podobného? Zkrátka nám vyhovuje víc napít se podřadného piva z PETky, než čehokoli jiného. Podobně když jedu někam na kole a mám žízeň, tak si dám v bufetu u cesty klidně jeden Gambrihnus z kelímku než limonádu nebo cokoli jiného. Nikomu nenutím, aby to dělal stejně. Pokud chce být někdo jiný za frikulína, tak ať během lyžování pije nějaký trendy jontový nápoj - mě opravdu to nepobuřuje a taky mu to nebudu vymlouvat.


napsal(a): kozousch [Odpovědět]

val

pondělí, 6. prosinec 2010
19:44

val

to kozousch: "Zkrátka nám vyhovuje víc napít se podřadného piva z PETky, než čehokoli jiného." Jelikož toto vyjádření mi naprosto vyrazilo dech, ukončuji tento thread a jdu raději vymyslet nějakou obhajobu cideru.


napsal(a): val [Odpovědět]

kozousch

úterý, 7. prosinec 2010
07:54

kozousch

to val: Opravdu se nemusíme shodnout a přesto spolu můžeme diskutovat. Já vaše odlišné a ortodoxní názory chápu a vaše výtky z vašeho pohledu uznávám v plném rozsahu.

Chápu, že vám vaše pivní víra neumožňuje konzumovat jiná než košer piva a jiným než košer způsobem, takže pijete jen a pouze piva podle vašeho názoru kvalitních značek, jedině z předvychlazeného skleněného půllitru a po odříkání pivního otčenáše. Chápu, že věříte, že kdybyste se napil z PETky Březňáka nebo Zlatopramenu, nebo nedejpivníbože Gambrihnusu z kelímku, tak byste propadl pivnímu peklu, nebo byl vyloučen ze sekty pravých pivařů.

Zkuste ale, prosím, pochopit, že moje víra není tak bigotní jako ta vaše, takže mi konzumaci košer piva košer způsobem pouze doporučuje, ale nezakazuje mi používat pivo i jako běžný nápoj - třeba si dát k obědu jedno dvě piva vám zapovězené značky a/nebo se napít piva z PETky, lahve, plechovky nebo plastového kelímku. Také mě už nenapadá, co víc k komu dodat.


napsal(a): kozousch [Odpovědět]

Sekal

pondělí, 6. prosinec 2010
09:29

Sekal

to val: Já Ti nevím, kupuji si piva z minipivovarů jak ve skle, tak v plastu. Momentálně se u mne nachází cca 20 skleněných lahví, jejichž vrácení je možné prakticky jen v ZČ nebo jež bude nutné recyklovat. Mám tam: němčourské lahve od Rambouska, třetinky, patentní lahve od Trubače, velkou flašku od Matušky. Do pivkupectví jezdím často, ale většinou se rozhodnu až v práci, čili s sebou nikdy prázdné lahve netahám. Manželčin pokyn k likvidaci těchto lahví přicházívá velmi náhle, většinou v sobotu odpoledne nebo v podobný termín. Tyto lahve končí v 99% v kontejneru, pokud bych si je nechtěl vystavit. Ekologická stránka věci je tedy v mém případě zanedbatelná. Jestli mám volit mezi petkami a sklem, volím sklo, jestli mám volit mezi Kozlíčkem v petce a ničím, volím Kozlíčka.


napsal(a): Sekal [Odpovědět]

val

pondělí, 6. prosinec 2010
10:21

val

to Sekal: V případě speciálních lahví je to poněkud problém. V případě pražáků je to ale jen otravné, ne nemožné, přespolní myslím těch pár korun za lahve oželí vzhledem k šíři sortimentu, který v Pivkupectví na jednom místě mohou pořídit, no a pokud má někdo doma tolik lahví od Matušky a spol., že je nezvládá vracet, je na tom finančně natolik dobře, že si klidně může za barákem postavit sklárnu :-) Jinak v případě českých piv je to u mě buď sklo nebo nic. U zahraničních rarit plast snesu, zas tak často se k vzácným pivům beztak nedostanu.


napsal(a): val [Odpovědět]

Sekal

pondělí, 6. prosinec 2010
19:55

Sekal

to val: V tom případě si nechám od Tebe rád doporučit kvalitní nefiltrované pivo ve skle, které by bylo cenově dostupné tak, aby se dalo pít každý den - vypadávají tím Třebonice, o nichž si nejsem jist, jestli stále ještě stáčí do skla, Rambousek a Matuška a piva, která v Praze neseženu. Jestliže piju pivo skoro denně, nechci vysedávat pořád v hospodě a preferuji nefiltrovaná piva, pak mám dělat co?


napsal(a): Sekal [Odpovědět]

val

pondělí, 6. prosinec 2010
20:07

val

to Sekal: Nasypat si droždí do gambáče :-) Ne, to byl jen nevinný žert. Je to jen otázka priorit, já si než v plastu raději nedám pivo žádné, ty si holt PETku koupíš. Za svou osobu s tím vyjadřuji nesouhlas, nikoli však agresivní pohrdání a nikdy ti v tom nebudu bránit.
btw.: z "nefiltrovaných" piv ve skle zkus Tambora. Slovo nefiltrovaných je v uvozovkách záměrně, Tambor se totiž prý má stáčet do skla jen filtrovaný, ale poslední dobou jsou všechna světlá královédvorské piva zakalená. Roman Holoubek psal, že to není nefiltrované, ale špatně zfiltrované, znovu rozkvašené pivo.


napsal(a): val [Odpovědět]

Sekal

pondělí, 6. prosinec 2010
20:28

Sekal

to val: Tambor je samozřejmě výborný lahváč, ale tuhle byl pěkně hnusný, že se nedal vypít. Uvedl jsi však jediný příklad, a jak jistě víš, změna je důležitá.


napsal(a): Sekal [Odpovědět]

val

úterý, 7. prosinec 2010
09:55

val

to kozousch: Vtipné :-) Kdybych neměl takový odpor k církvím, prohlásil bych se pivním papežem :-) Nejde o žádnou víru, jen nedokážu pochopit, proč člověk, který se o pivo zajímá a má jistý rozhled, je schopen&ochoten do sebe lít technologicky ošizené, chuťové prázdné pivo a podporovat sviňské praktiky velkovýrobců.


napsal(a): val [Odpovědět]

Henri

neděle, 5. prosinec 2010
22:53

Henri

to hroch: Umělohmotný pokrok u mě nikdy nezvítězí a já jsem optimista a proto věřím, že nezvítězí vůbec a to nejen jako obal na pivo :-)
Když jde o pivo, tak rozhodně nejsem líný a i ten obal, třeba hmotnostně 1:1 s obsahem si klidně donesu, bude-li obsah stát za to.
A jelikož nejsem ani domácí "chlemtač" ve velkém, doma spíše ochutnávám a vychutnávám a na pivo si raději zajdu do hospody (tam už se "chlemtačem" často stávám), tak i ten skleněný půllitr je na mě někdy moc, tak co bych potom dělal s takovou 1,5 l PETkou?


napsal(a): Henri [Odpovědět]

kozousch

neděle, 5. prosinec 2010
22:47

kozousch

to hroch: Nedá se problém oxidace vyřešit tak, že když z PETky odleješ půllitr, tak tu PETku zmáčkneš tak, abys vytlačil vzduch (hladina piva byla až u hrdla) a pak našrouboval a utáhl víčko?
I když včera i dneska jsem na lyžích vozil pod kombinézou 1.5 litrovou láhev Březňáka a ta se vždycky zase nafoukla, i když jsem víčko utáhnul vší silou. Ale třeba v klidu v lednici by to fungovalo.

Edit: Oprava - ne Březňák, to jsou dvoulitrovky. Zlatoprameni to byly ....
---------------------------------
Zpráva byla upravena 05.12.2010 ve 22:50:44


napsal(a): kozousch [Odpovědět]

phrabina

pondělí, 6. prosinec 2010
14:24

phrabina

to kozousch: Vozit na sjezdovce zmačkanou PETku s pivem? Člověk se stále učí...


napsal(a): phrabina [Odpovědět]

kozousch

pondělí, 6. prosinec 2010
15:02

kozousch

to phrabina: Dehydratace je strašně nebezpečná, ale já k tomu nikoho nenavádím :-)
Ono když jde člověk na lyže jen občas, tak na kopci stráví klidně celý den a dvakrát za ten den si to pivko zajde vypít kulturně do hospody. Ale když jde člověk pětkrát v týdnu, tak většinou nemůže nebo ani nechce v každý prolyžovaný den zabít ani o tu hodinu navíc. Ono taky při té půlhodince v teple člověk často zleniví, vypadne z tempa a pokud nejsou podmínky pro lyžování ideální, tak se mu občas na ten kopec zpátky nechce a má tendenci se na to vykašlat, což by byla škoda.
Takže se proti dehydrataci bojuje na lanovce cestou nahoru. Ono taky ty PETky nejsou jediné řešení, co používáme. Když není moc pod nulou, tak máme u dolní stanice lanovky baťoh s termovýplní a v něm pro každého dva tři lahváče nebo plechovky - pro řidiče samozřejmě nealkoholické. Často taky 0.7 litrové PETky domácího piva - ty máme každý sám pro sebe a neslintáme dva do jedné. Když je pod nulou víc, tak by ale pívo v baťohu zmrzlo nebo se minimálně hodně podchladilo a pak se to fakt špatně pije. PETka za kombinézou nebo plechovky po kapsách nepřemrznou a člověk se při pádu maximálně vymáchá v pívu. A když je fakt samec, prší, nebo je jiná slota, tak se zajde do hospody ohřát se u jednoho točeného a vlastní zásoby zůstanou netknuté.


napsal(a): kozousch [Odpovědět]

jirin

neděle, 5. prosinec 2010
13:24

jirin

Největší problém skleněných obalů je skladovatelnost a práce s vracením. Vidím to na sobě. Většinou beru basu za basu Vyškov z garáže zaměstnance vedle ve vesnici. Efektivní způsob.
Kdežto když mě chytne v márketu mlsná, či není čas zajet s bednou a koupím to v místím konzumu, tak se mi doma vali, 10, 20 lahváčů i dva měsíce. Většinou zapomenu když jedu do márketu je vzít sebou a pak se to kupí a kupí a kupí. Když už nastane den D (dlouho už nenastal, většinou manželka to nevydrží a po kusech vrací v konzumu, at to neni blby) tak transport v igelitce znamena obcas prevrhnuti a vyliti kdovijakeho zbytku na polostrování kufru. V márketu pokaždé tápu, kdeže má daný obchod odběr lahví (vně, či ve vnitř). Cinkajicí vozík plný lahví směřuje na mě řadu očí a já v nich vidím, jak mě cejchují jako násosku. Při příjezdu ke stroji na odběr láhvi, je to jako ruská ruleta, vezmeš, nevezmeš. Kór v Albertu jsou nobl, asi to tam třídí ještě osoba, že jednu flašu z lokálu nechcou vzít, 4x ji tam strčím, než si všimnu cedule, bereme pouze zde zakoupené. No ještě že jsem kliďas, ale chuti tim mrsknout o zem bylo dost. Tak flašky vrácené lístek do kapsy. Hurá nakupovat. Dojet dom ááá lístek v kapse, zapomněli jsme jej u pokladny uplatnit, no dáme do peněženky, snad to ten termo papír do příštího nákupu za měsíc v daném márketu vydrží.
Tož tak se sklem. Asi to v některých bodech ulehčují nákupy v papírových kartonech, či celých bednách v márketech, ale to já nedělám.


napsal(a): jirin [Odpovědět]

Roman Holoubek

neděle, 5. prosinec 2010
16:50

Roman Holoubek

to jirin: Ono je i domácí třídění a vracení lahví o logistice. :)


Dedek

sobota, 4. prosinec 2010
21:08

Dedek

... mysli si Eliasova... Pani/slecna Eliasova bohuzel nemysli, mysli si Heineken... uz jsem na ty jeji(ch) vyroky docela alergicky.


napsal(a): Dedek [Odpovědět]

Masakr

sobota, 4. prosinec 2010
16:38

Začni vařit pivo a hnedle si postav lahvárnu,třeba ten blok hnedle přejde až se podíváš na projekt a zjistíš co kolik stojí:-),spousty piv mají krásné obaly třeba regent a podobně a pít se to nedá.A když už jsme u toho většina lidí pije pivo ze skla.


napsal(a): Masakr [Odpovědět]

Roman Holoubek

neděle, 5. prosinec 2010
16:49

Roman Holoubek

to Masakr: Hulvátskému anonymovi není třeba odpovídat. Ale přesto. Já zde nemluvím o vnitřku, ale o ekologii souvisící s vnějškem. A k první části Vaší odpovědi (tykám si s těmi s nimiž se znám a jsou mi většinou sympatičtí). Proč bych si měl hned stavět pivovar? To trochu nechápu.


Panther

pondělí, 6. prosinec 2010
00:15

Panther

to Masakr: Já teda nevím, ale prohlásit, že Regent se pít nedá je trošku nefér... S oblibou si pravidelně vychutnávám Prezidenta, tmavý ležák nebo speciál Petra Voka... Jestli vám chutná Bráníček, Kozlík, Gábina či Starouš je váš problém a je mi vás líto...


napsal(a): Panther [Odpovědět]

Dan

pondělí, 6. prosinec 2010
00:30

Dan

to Masakr:
Možná jste to nepochopil, ale tato diskuse není o tom, které pivo má jakou chuť a zda se dá či nedá pít. Zde se všichni baví o obalech...


napsal(a): Dan [Odpovědět]

Roman Holoubek

sobota, 4. prosinec 2010
16:23

Roman Holoubek

Můj osobní názor?
Jednoznačně vícecestná (tedy vratná) skleněná láhev. Důvodů je hodně a některé z nich zde dle mne objektivně sdělil pan Ladislav Trylč z odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR. To z hlediska energetické náročnosti i spotřeby vody. Z hlediska ekologie jednoznačně také, zvlášť když neprošel zákon o odkupu prázdných PET a ne všichni jsou uvědomělí a netřídí.
A pak jde o ono "estetické" vnímání "kvalitního (lepšího)" pití. Osobně vnímám nápoj v plastu jako podřadný. A žel ani současný boom mezi minipivovary a jejich plnění do PETek můj názor nezmění. Pivo si od nich koupím, ale pořád mám ten svůj vnitřní blok, který mi říká, to není ono.


phrabina

sobota, 4. prosinec 2010
20:35

phrabina

to Roman Holoubek: rád bych věděl, jestli jsou do životního cyklu obalu započítány i náklady na přepravu, kdy jedinečná láhev celostátně distribuovaného nápoje několikrát objede celou republiku.
Když jsou nám vnucovány zářivky, které sice nesvítí a jsou jedovaté, mohl by se někdo zamyslet nad unifikací vratných láhví. Tady ale těžko můžeme očekávat tlak nějaké silné lobby, spíš naopak. A co teprve masové protesty sběratelů :)
Já ale vlastně nevím, jak zpětná distribuce vratných obalů funguje. Ony by vlastně ty láhve od PU jely zpět ze Vsetína do Plzně také, i když by byly třeba NRW.


napsal(a): phrabina [Odpovědět]

emu

sobota, 4. prosinec 2010
21:24

emu

to phrabina: Vezmi v úvahu, že kamiony se stejnak po závozu obchodu musí vracet zpátky do pivovaru a navíc si minimálně přepravky vezmou zpátky, i kdyby nebyly zálohované. Jestli jsou v těch přepravkách vratné lahve, nebo nic, už je finančně stejné. Proto systém vratných lahví funguje.


ICQ: 449477888

napsal(a): emu [Odpovědět]

kozousch

sobota, 4. prosinec 2010
21:56

kozousch

to všichni: to všichni: Ohledně posouzení ekologického dopadu jednotlivých typů obalů nemáme jako laici šanci dobrat se relevantního výsledku, protože pokud opravdu existují nějaká relevantní data, tak na veřejnost se nikdy nedostanou. Boj proti globálnímu oteplování je politickým nástrojem manipulace veřejným míněním podobně jako boj proti terorismu nebo boj proti domnělému silničnímu pirátství. Hlavním účelem těchto "bojů" je zdůvodňování represí páchaných establishmentem na lůze.

Veškeré informace předkládané veřejnosti jsou snůška manipulativních lží a největší lži pocházejí z oficiální pseudovědecké organizace IPCC alias "klimatický panel: http://www.osel.cz/index.php?clanek=4650 http://www.reformy.cz/zpravy/jak-si-z-krabice-od-bot-vyrobit-klimatologicky-model/

Takže pokud někdo z nás nemá přístup přímo k "surovým" datům, tak to můžeme posuzovat jen z vlastních odhadů a nebo na základě údajů, které nám předkládá banda profesionálních lhářů.


napsal(a): kozousch [Odpovědět]

emu

pondělí, 6. prosinec 2010
00:56

emu

to kozousch: mám chuť říct že o klimatickýc změnách plácáš nesmysly, ale nehodlám rozvíjet debatu na tohle téma na pivním webu


ICQ: 449477888

napsal(a): emu [Odpovědět]

tomas

neděle, 5. prosinec 2010
07:53

tomáš

to phrabina: Tak ona se sice skleněná lahev podívá za svůj život po celý republice, ale petka v lepším případu i do světa. Když jí hodíž v horní dolní do kontejneru, tak se sveze do třídírny, pak slisovaná třeba do Hamburku odkud lodí přes půl zeměkoule do Číny, kde se přetaví na umělý vlákna ze kterejch se ušijou zimní bundy a ty zase v kontejnerech přes půl zeměkoule do Evropy a do naší horní dolní do obchodu. To je ta "ekologická" recyklace. V horším případě skončí na skládce nebo ve spalovně, nepo pohozená v příkopu, kde ji najdou ještě tvoji pravnuci.. V létě jich uvídíš pohozenejch kolem silnic nesrovnatelně víc než vratnejch lahví.


napsal(a): tomas [Odpovědět]

Roman Holoubek

neděle, 5. prosinec 2010
16:53

Roman Holoubek

to tomas: Souhlas.

A ještě to:kozousch: Nebyl bych zas až takový pesimista. Někdy není potřeba všech jedinných správných údajů. Stačí znát některé věci ze školy, některé ze života a připojit k tomu trochu selského rozumu.


kozousch

neděle, 5. prosinec 2010
18:54

kozousch

to Roman Holoubek: Že jsou ekologisti (neplést s ekology - skutečnými odborníky na ekologii) banda lhářů a politickonáboženských manipulantů, snad ví i optimisti. Co se týče ekologických dopadů PETek a skleněných lahví to ale asi opravdu nebude tak snadné zakalkulovat úplně všechny dopady obou typů obalů a jen tak od boku říct, že jedny z lahví jsou jednoznačně a řádově horší než druhé, bych se neodvážil. Kdyby se to dalo jednoznačně rozhodnout, tak budu jeden z prvních, kdo škodlivější obaly nebude kupovat a bude je kritizovat, kde se dá.

Ale já mám třetí a téměř stoprocentně ekologičtější řešení, než jsou oba typy obalů - chodit pěšky na pivo nebo chodit pěšky pro pivo se džbánkem :-)

Když to vezmu obecně, tak je podle mě nejlepší, když začneme všichni sami u sebe tam, kde jsou škodlivé dopady na planetu jasné a hlavně snadno řešitelné - nebudeme dělat z planety smetiště a nebudeme si kupovat každý rok nový mobil nebo televizor jenom kvůli módě, když ten stávající ještě funguje. Ti, kdo najezdí víc krátké trasy než dlouhé, si nebudou kupovat naftová auta. Když budeme potřebovat tiskárnu k počítači, tak si nekoupíme novou, ve které je takzvaná demo náplň, která jde po vytištění deseti stran rovnou na smetiště, ale koupíme si u slušného prodejce držícího záruku tiskárnu repasovanou. Zkrátka jednoduchých, levných a jednoznačně pozitivních řešení jsou spousty. Taková řešení nám ale ekologisti nenabídnou, protože jdou proti zájmům průmyslníků a lobbistů, pro které ekologisti pracují.

Co se týče lahví, tak se můžu zkusit zeptat kamaráda, který má firmu na ekologickou likvidaci průmyslových odpadů, ale konkrétně tohle on taky neřeší a nevím, jestli by měl náladu po tom pátrat.

Doplněno: Ekologisti vlastně mají řešení, co s PETkami - všichni si z nich postavíme ostrovy nebo lodě: http://www.petrecycling.cz/nejvetsi-ostrov-odpadu-muze-byt-sestkrat-rozlehlejsi-nez-britanie.html
Zatím prakticky všechny ostrovy a lodě z PETek ztroskotaly. Co se stalo s PETkami ze ztroskotaných nesmyslů, ekologisti neuvádějí. Jestli byla při záchraně posádek PET plavidel použita rovněž ekologoistická plavidla z PETek, nebo konvenční "neekologická" plavidla, taky není známo.
---------------------------------
Zpráva byla upravena 05.12.2010 ve 19:06:36


napsal(a): kozousch [Odpovědět]

Sekal

neděle, 5. prosinec 2010
19:51

Sekal

to kozousch: O změnách klimatu (nebo jak se tomu teď říká) a jejich dopadu na politiku si myslím své, avšak nehodlám to tu ventilovat. Je to pivní server a nerad bych, aby to sklouzlo k nějakým politickým debatám.


napsal(a): Sekal [Odpovědět]

kozousch

neděle, 5. prosinec 2010
20:36

kozousch

to Sekal: Já s tebou naprosto souhlasím. Taky nemám rád Off-Topic v diskuzích, nebo když v hospodě kysne pivo z něčích kyselých politických nebo fotbalových řečí. Tady jsme ale bohužel narazili na téma, kde pro rozřešení nemáme žádné relevantní informace. Máme jen vlastní odhady a nebo to, co nám politici předkládají skrze zmanipulovaná média a příspěvkové nátlakové zelenistické organizace. A politici, média i zelenisti pracují na zakázku pro byznys v pozadí. Když lépe zalobují třeba producenti vepřového, začne se rozmazávat nemoc šílených krav. Takže tady nejde o to pindat o politice, ale o to, že musíme přihlédnout k tomu, jaké informace a od koho máme a zda se jim dá věřit.

P.S.: Teď se bojuje proti "globální klimatické změně", což je mnohem ohebnější nebezpečí a dá se prokázat čímkoli - například jak rostoucí, tak i klesající teplotou. "Globální oteplování" se totiž rozbilo, protože už přes 20 let se vůbec neotepluje.


napsal(a): kozousch [Odpovědět]

Henri

neděle, 5. prosinec 2010
21:54

Henri

to kozousch: Klima na této planetě se mění od jejího vzniku. Člověk, při své bezmezné pýše si myslí, že klima ovlivňuje. Ovlivňuje leda tak prd! Klima se zde měnilo, když po člověku nebylo ani památky, klima se mění a měnit bude i do budoucna a my všichni se můžeme třeba stavět na hlavu. A klima se bude dokonce měnit i po tom, až zde už člověk dávno žít nebude, ač si tento pyšný živočišný druh o sobě myslí, že zde bude na věky.
A nyní k láhvím. Samozřejmě, že dobré a kvalitní pivo patří do skla a nikoliv umělé hmoty. Stejně tak jako kvalitní a dobré víno si nikdo nedovedeme představit v PET lahvi, tak proč si dovedeme představit a smiřujeme se s pivem v PET lahvích? Tím snad chceme říci, že pivo je něco míň, nežli víno?
Heinekeni a jim podobní nás buď oblbnou svou reklamou a vnutí nám sem tento východní PET zvyk a my se takto dobrovolně zařadíme v pivní kultuře na úroveň těchto zemí, nebo se jim vzepřeme a udržíme si tu správnou pivní kulturu, která do této země vždy patřila, která je stále patrná v Bavorsku a v zemích na západ od našich hranic.
Tak za pár let uvidíme kam tedy definitivně kulturně patříme. A pokud u nás zvítězí PET kultura, tak si můžeme být jisti, že i obsah těch PETek bude časem odpovídat (leckde již odpovídá) svému obalu.


napsal(a): Henri [Odpovědět]

Dan

neděle, 5. prosinec 2010
21:38

Dan

to kozousch:
Také bych se rád přiklonil k tvé třetí variantě ekologického chování a chodil se džbánkem pro pivo.
Bohužel, né každý bydlí v blízkosti hospody s dobrým pivem. Po zaplavení naší země pivními náhražkami z chemiček, se chození se džbánkem nějak vytratilo.
Uvědomil jsem si to před dvěma dny, když jsem seděl v Hromu do Police na Vinohradech, popíjel nefiltrovaného Záviše a přišel tam chlápek se džbánkem. Moc jsem mu záviděl, že bydlí tak šikovně, že má tuto možnost...


napsal(a): Dan [Odpovědět]

kozousch

neděle, 5. prosinec 2010
21:54

kozousch

to Dan: To máš pravdu. Jet autem 10 kilometrů se džbánkem pro 4 piva je samozřejmě nejen hrubě neekologické, ale i neekonomické. Kdo nemá tu možnost nechat si natočit slušné pivo za rohem, musí to řešit jinak - třeba si hold doma dělat zásoby lahváčů. Nebo si pořídit džbán tohoto typu http://www.pivovarsvijany.cz/czsort/dzban.aspx a zastavit se třeba někde cestou z práce. Zkrátka žádné řešení není vhodné pro každého a nelze ho brát jako dogma. Kdo bydlí na samotě, může si vařit pivo sám. Kamarád, co byl asi rok na Novém Zélandu, tak říkal, že tam lidi z odlehlých oblastí nakupují třeba jednou za 3 měsíce, a aby nevozili velké objemy alkoholu, tak nakupují nějaké polotovary na kořalky a doma si je destilují - ale už si nepamatuji, jestli práškové, nebo nějaké koncentráty.

Ještě trošku odbočím - viděl jsem nějaký dokument o "ekologické stopě", kterou každá činnost člověka způsobí. Ta ekologická stopa se přepočítávala určité metry čtvereční plochy planety podle škodlivosti. Byla tam rodina, co recyklovala, zateplovala, neměla auto a zkrátka všelijak se snažila neškodit planetě. Jenže jednou jedinkrát letěli na dovolenou letadlem a tím za celý svůj život souhrnně planetě uškodili víc, než rodina, která bydlí v nezatepleném paneláku, jezdí Škodou 120, PETky hází do směsného odpadu, ale nikdy nikam neletěla. Tož tak.


napsal(a): kozousch [Odpovědět]

hroch

neděle, 5. prosinec 2010
22:03

hroch

to kozousch:
K tomu Novému Zélandu, ten tvrdej tam dělaj v polotovaru, aby se ty lidi na té samotě neuchlastali hned v prvních dnech po nákupu, Takhle mají alkohol denaturovaný jednoduše odstranitelnou sloučeninou, ale tak neslučitelnou s požíváním, že to nikdo bez úpravy nepozře, pak provedou jednoduchou jakoby destilaci, kde se toho sajrajtu zbaví a namíchají si to s esencí a mají co pít. A for je v tom, že ta úpravna má malý průtok a ten je omezuje v chlastání.


napsal(a): hroch [Odpovědět]

Dan

pondělí, 6. prosinec 2010
00:23

Dan

to kozousch:
Se svijanským džbánkem si občas někam zajedu. Ale je to přesně jak píšeš, neekonomické a současně neekologické.
Myslím že doba teprve ukáže, jaký obal je optimální, ale já pořád cítím to, že skleněná láhev zetěžuje prostředí méně. Sklo se dá druhotně bez problémů zpracovat a i kdyby ne a láhev skončila někde v přírodě, tak je to jen sklo, tedy v podstatě "upravený křemičitý písek". To s PET lahví je to horší. Druhotné zpracování moc nefunguje a pokud skončí v přírodě, tak tam vydrží sto let. Někdo dokonce řekne, že je to čistá ropa a tak jí bez výčitek hodí do kamen...
Tvůj příklad s jedním letem letadlem je tak velice trefný. Vše je relativní...


napsal(a): Dan [Odpovědět]

kozousch

neděle, 5. prosinec 2010
22:11

kozousch

to Henri: S tím celkovým klimatem máš samozřejmě pravdu. Když třeba omezíme produkci CO2 my, doplní ho někdo jiný - pokud se nepletu, tak ho nejvíc regulují řasy v oceánech, které se při poklesu CO2 v atmosféře přemnoží a chybějící C02 doplní. Na tohle ekologistické náboženství samozřejmě přistoupit nelze. Ale na druhou stranu považuji nepřijatelné páchat svinstva typu lít vyjetý olej do potoka nebo ropu do moře.

Co se týče vlivu typu obalu na kvalitu obsahu - tedy kapaliny v obalu uvězněné - se mi zdají sklo i PETka srovnatelné. U průmyslově vyráběných piv je většinou v sudu, ve skle i v PETce jinak zpracované pivo, takže rozdíly v chuti bych přikládal spíš k tomuto problému. Ale třeba můj kamarád vaří pivo doma a když jednu várku stočí současně do sudu, skla i PETek, tak není poznat rozdíl.

Předsudky typu "pivo ani víno do PETky nepatří" mě míjejí, přestože jsem povahou staromilec vulgo zpátečník.

Možná by při rozhodování ještě mohla hrát roli nějaká zdravotní rizika z chemikálií uvolňovaných z PET lahví. Něco se šušká o vlivu na potenci a podobně - to mě osobně ale nepálí, protože už nemám v plánu se na stará kolena množit - nejsem Karel Gott :-)


napsal(a): kozousch [Odpovědět]

hroch

neděle, 5. prosinec 2010
22:33

hroch

to Henri:
Před několika desetiletími se muselo hodně lidí rozčilovat, že pivo patří do dřevěného sudu a ne hliníku- Ten hliník se prosadil, protože měl hodně výhod- cena, jednodušší manipulace (zhruba dvaapůlkrát nižší hmotnost prázdného sudu), prakticky nerozbitnost, minimální nutnost větších oprav- nemusí se vysmolovat. Dovedeš si představit kolika lidem vadilo, že v pivu chybí chuť smůly, že končí řemeslo apod.
Tak zkus vzít na vědomí, že od doby co je vymyšleno sklo jako obal, všechny kdo ho musí používat, rozčiluje jeho hmotnost, u 0,5litrové lahve dělá váha obalu až 70procent váhy samotného nápoje, ale hlavně rozbitnost. U pivovarů taky nutnost lahve zpátky vykupovat ařešit jejich zpětnou dopravu. Všechny staré lahve, které se rozbijí na cestě z pivovaru do obchodu (tady je i ztráta nápoje) a z obchodu do pivovaru jdou na účet pivovaru, spousta starých lahví umře i v pivovaru na lince (udávaná průměrná životnost vratné lahve pět cyklů). To taky vede pivovary k prodávání piva v krabicích a ne v bednách, protože udají na trh nové lahve, kterými musí doplnit trh a zaplnit prázdné bedny od rozbitých a nebo nevrácených starých lahví na zpáteční cestu. Prostě je tu nějaký vývoj a ten, vždy je o výhodách a nějaké výhodě pro kupujicího ale hlavně prodávajícího. Nejdřív na nápoje byla keramika- amfory apod, před pár stoletími se objevilo sklo- průhledné, lepší možnost uzávěru, menší rozbitnost ale váha šla nahoru. Jinak jediný kdo má radost z rozbitnosti skla jsou sklárny, ale ty narozdíl od ekologů nechtějí stoprocentní vratnost střepů, protože je všechny nezpracují.
Největší problém u těch PET lahví vydím v tom, že jsou většinou velkoobjemové a pivo tedy v průběhu konzumace dost výrazně oxiduje. Při nalévání se hladina roztáhne po celé délce lahve a styčná plocha piva se vzduchem je obrovská, navíc při zpětném postavení lahve se to pivo pěkně zaštěrchá a promíchá relativně dobré s zoxidovaným. Z tohohle pohledu je nejlepší obal takový, který celý přeliju do sklenice, takže třetinka. Ale tu žádný pivovar nedělá vratnou a nikdo by si ji nenosil ve velkým domu, protože tam už by váha vratného obalu byla téměř jedna k jedné s obsahem.


napsal(a): hroch [Odpovědět]

kozousch

neděle, 5. prosinec 2010
22:16

kozousch

to hroch: Máš pravdu - něco takového ten můj kamarád říkal - já mám fakt sklerózu.
Trošku mi to připomíná vojnu a amatérské pokusy o odstranění benzínu z denaturáku - nemůže být ta skleróza z denaturáku?


napsal(a): kozousch [Odpovědět]


Navštivte nás na Instagramu Reklama na PI