Oreon

ico rss feed ico rss valid
Přidej na Seznam

Pivní blok

Pivní blok


Tiskové prohlášení společnosti Jihomoravské pivovary, a.s.

[středa, 30. červen 2010]

Společnost Jihomoravské pivovary, a. s. zahájila výběrové řízení na nájemce Pivovaru Vyškov dne 1.6.2010 s tím, že osloveny byly dvě společnosti, které dříve projevily o účast v Pivovaru Vyškov zájem, a to společnost AGC, spol. s.r.o. a společnost AGRA Group a.s. Ve lhůtě pro podání nabídek byla doručena jediná nabídka a to nabídka společnosti AGRA Group a.s.

Představenstvo společnosti projednalo výsledek hodnocení nabídek na svém zasedání dne 29.6.2010 a učinilo konečné rozhodnutí. Vzhledem k tomu, Že ve výběrovém řízení byla podána pouze jediná nabídka a že v ní nabídnutá výše nájemného nedosahuje výše tržního nájemného určeného znaleckým posudkem, představenstvo společnosti odmítlo předloženou nabídku a neuzavře smlouvu s žádným z účastníků výběrového řízení. Dalšími důvody pro odmítnutí nabídky je skutečnost, že podnikatelský záměr AGRA Group a.s. byl v rozporu s podmínkami nabídkového řízení. AGRA Group a.s. také v průběhu výběrového řízení vznesla výhrady k požadovaným podmínkám smlouvy o nájmu, které společnost v zájmu transparentnosti výběrového řízení a zachování rovnosti pro všechny účastníky, nemůže akceptovat.

Společnost Jihomoravské pivovary, a.s. se důrazně ohrazuje proti tvrzením uvedeným v článku 'Osud vyškovského pivovaru provázejí dohady' ze dne 24.6.2010 v denik.cz. Výběrové řízení na možného nájemce Pivovaru Vyškov probíhalo zcela v souladu se zákonem. Pan Jan Skala, majite| pivovaru Kout na Šumavě, sice doručil dne 23.6.2010 do sídla společnosti obálku obsahující nabídku, ta však byla hodnotící komisí z účasti ve výběrovém řízení vyloučena pro porušení podmínek nabídkového řízení.

Nabídka byla doručena po lhůtě, neobsahovala potřebné náležitosti, a jelikož se jednalo o neosloveného zájemce, byla i z tohoto důvodu jeho nabídka podle podmínek výběrového řízení nepřípustná, nemohla proto být ani ve výběrovem řízení hodnocena.

Představenstvo rozhodlo:

Představenstvo v souladu s ustanovením čl. 6.2. podmínek nabídkového řízení odmítá předloženou nabídku a neuzavře smlouvu s žádným z účastníků nabídkového řízení.

Vzhledem k tomu, že nelze očekávat brzké uzavření smlouvy o nájmu týkající se pivovaru Vyškov s jakýmkoliv zájemcem, pozastavuje představenstvo některé další kroky související s utlumením činnosti pivovaru Vyškov. Společnost tedy zejména nebude k 30.6.2010 realizovat v plánovaném rozsahu hromadné propouštění stávajících zaměstnanců společnosti, které dočasně pozastavuje ve všech úsecích provozu, neboť je nevyhnutelné zabezpečit zúžitkování stávajících skladových zásob a zpracování zásob rozpracované výroby a tak předejít možným ztrátam na majetku společnosti.

Představenstvo dále doporučuje jedinnému akcionáři ponechat konečné rozhodnutí o dalším vývoji (činnosti) pivovaru Vyškov a výběru nového nájemce na novém vedení resortu zemědělství.

představenstvo společnosti Jihomoravské pivovary,a.s


K dokreslení situace Pivovaru Vyškov ještě přikládáme dopisy (ve formátu .pdf) osobností politického a veřejného života:

Dopis senátora za v.o. Vyškov adresovaný ministru zemědělství z 21.6.2010

Dopis hejtmana Jihomoravského kraje ministru zemědělství z 22.6.2010

Dopis arcibiskupa olomouckého adresovaný předsedovi ZO NOS z 24.6.2010

autor: blokpi | Blok 07:21 [permalink] [reaguj]


Pidat reakci

Jmno:
E-mail:

Dan

pátek, 2. červenec 2010
00:42

Dan

Po přečtení tohoto textu už chápu, proč to pivovar dotáhl, kam to dotáhl...
Takové manařery vystřelit do vesmíru! Bez skafandru, samozřejmě...
Vyškovákům a zejména zaměstnancům pivovaru opravdu tuhle situaci nezávidím.
---------------------------------
Zpráva byla upravena 02.07.2010 ve 00:43:07


napsal(a): Dan [Odpovědět]

Tchoř

čtvrtek, 1. červenec 2010
22:58

Nemám slov. Jak může představenstvo, které nezvládá češtinu základní školy a očividně nezvládá řízení ekonomického subjektu, ještě na tomto světě beztrestně existovat???


napsal(a): Tchoř [Odpovědět]

Malakin

středa, 30. červen 2010
17:58

Malakin

Ve výběrovém řízení byla podána jenom jedna nabídka, ale v zájmu transparentnosti výběrového řízení a zachování rovnosti pro všechny účastníky nebylo možné akceptovat výhrady k požadovaným podmínkám smlouvy o nájmu. Vidím to jenom já? Jedna nabídka a oni chtějí zachovávat rovnost pro všechny účastníky výběrového řízení, tj. pro jednoho?

Další perla: ...nabídnutá výše nájemného nedosahuje výše tržního nájemného určeného znaleckým posudkem aneb kterak soudní znalec omrknul trh se všemi pronajmutými státními pivovary u nás a přitom k nějakému číslu došel

Ty woe, už se nedivím, že je na tom Vyškov tak špatně, když jsou v představenstvu takoví hlupáci.
---------------------------------
Zpráva byla upravena 30.06.2010 ve 18:02:06


ICQ: 321224013

napsal(a): Malakin [Odpovědět]

Dwarf

středa, 30. červen 2010
15:52

Dwarf

co to je za výběrové řízení, když se ho může zúčastnit jen oslovený a předem vybraný subjekt?? to se pak vyberou ti, kteří to nemůžou splnit, zákonu je učiněno zadost a můžeme zavírat, že?? :-?


ICQ: 131508397

napsal(a): Dwarf [Odpovědět]

Adsense

23. červen 2024
16:11


posted by: Inzerce


PI podporuje nae zemdlce Reklama na PI