Oreon

ico rss feed ico rss valid
Přidej na Seznam

Povodňoví věřitelé pivovaru Eggenberg

Co se píše o pivovarech a pivu


Povodňoví věřitelé pivovaru Eggenberg

[středa, 20. srpen 2008]

S Pivovarem Eggenberg, a. s., Český Krumlov bylo v dubnu zahájeno insolvenční řízení a v květnu na něj byl prohlášen konkurz (KSCB 27 INS 1466/2008).

Návrh podal dlužník sám s tím, že jeho závazky po lhůtě splatnosti činily k 11. dubnu 154 milionů, majetek včetně pohledávek a zásob asi 73 miliony, a společnost je tedy předlužena.

Podle návrhu je v platební neschopnosti především proto, že Vrchní soud v Praze „otočil“ rozhodnutí Krajského soudu v Č. Budějovicích a přiznal Factoringu České spořitelny pohledávku 7,24 milionu s příslušenstvím. Krajský soud nato k jejímu vymožení nařídil exekuci a exekutor vydal exekuční příkaz, na jehož základě nemůže pivovar disponovat se svým majetkem. O zmíněnou pohledávku je nyní vedeno dovolací řízení u Nejvyššího soudu ČR.

Nemovitosti „zmizely“

V majetku dlužníka je drobný investiční majetek, zásoby a něco na účtech a pokladnách v celkové výši kolem šestnácti milionů, aktuálně však nikoliv nemovitosti, které nyní vlastní jiný subjekt, společnost s ručením omezeným, a část zařízení, které patří leasingové společnosti.

Nápadně nevýhodný vklad nemovitého majetku do společnosti Pivo Eggenberg A. D. 1560, spol. s r. o., hodlá správce napadnout žalobou jako neúčinný právní úkon. Vklad 210 milionů byl dle internetové verze obchodního rejstříku „oceněn“ na 30procentní majetkový podíl, 20tisícové vklady dvou fyzických osob pak po 35 procentech... Správce chce rovněž napadnout jako neplatný převod obchodního podílu více než 200 milionů z Piva Eggenberg do majetku jiného subjektu za nápadně nevýhodných podmínek.

To se zřejmě váže k 13. prosinci 2006, kdy se obchodní podíl Pivovaru Eggenberg v Pivu Eggenberg A. D. 1560 „ztenčil“ na 3,23 milionu a společnost Tema, a. s., Plzeň, naopak v ní měla splacením 206,809.999 Kč získat 99 procent. Podle internetového výpisu z obchodního rejstříku je momentálně jediným „úřadujícím“ členem představenstva Temy Plzeň Petr Vicenda.

Ten je také jediným jednatelem Piva Eggenberg A. D. 1560, když do letošního 16. června jím byl také Jiří Shrbený, syn předsedy představenstva úpadce Pivovaru Eggenberg. Vicenda figuruje dále jako jednatel společností Pivovar Český Krumlov, s. r. o., za níž má úpadce pohledávku 5,5 mil. z titulu ručitelského závazku a kterému správce do konkurzu uznal pohledávku 1,3 milionu.

Pohledávky úpadce za dodavateli činily k polovině května asi 4,5 milionu.

Odstraňovali škody?

Ke konkurzu se přihlásilo v termínu 48 věřitelů s pohledávkami za asi 137 milionů korun.

Největším věřitelem Pivovaru Eggenberg je Beltton, s. r. o., sídlící na adrese úpadce. Přihlásil pohledávku ve výši 86,529.775 korun.

Beltton je v obchodním rejstříku od 2. června 2005 se základním kapitálem 200.000 Kč. Podnikal ve specializovaném maloobchodě se smíšeným zbožím, velkoobchodě a zprostředkování obchodu a služeb, od letošního dubna i v reklamní činnosti a marketingu. Společníkem je Iiro Vuerola.

Pohledávku Belttonu rozporuje další věřitel úpadce Factoring České spořitelny, s. a. Poukazuje na to, že věřitel nabyl podle svého tvrzení tuto pohledávku postoupením v únoru 2007 a letos v únoru Pivovar Eggenberg tento závazek uznal. Factoring uvádí, že jediný společník Belttonu rozhodl letos v lednu o přejmenování společnosti na Eggenberg Invest s. r. o., byť změnu nenavrhl k zápisu do rejstříku. Factoring z toho dovozuje, že by mohlo jít o personální propojení s úpadcem, případně že by se mohlo jednat o pohledávku fiktivní.

Zástupce Belttonu se na přezkumném jednání nad intervencí Factoringu rozhořčil. Ke své společnosti řekl, že dávno před úpadkem pivovaru – v letech 2005, 2006 – participovala na vznikajícím projektu uvádění značky Eggenberg do Skandinávie, Pobaltí a Anglie, na modernizaci části pivovaru a přípravě na stavbu nového závodu na zelené louce. Beltton prý takto investoval do společného záměru několik milionů. Proto taky požádal o pronájem zařízení úpadce, aby pokryl nasmlouvané zakázky.

K přihlášené pohledávce řekl, že ji Belttonu postoupil věřitel pivovaru 1. Západočeská z titulu neuhrazených poskytnutých prací po povodních 2002.

Insolvenční správce ing. Štěpán Bláha pohledávku uznal. „Není důvod ji popřít,“ řekl s tím, že v účetnictví úpadce z rozhodných let je řádně doložena.

Podle internetu byla 1. Západočeská (stavební) s. r. o. dvou společníků ve věku 21 a 24 let zapsána do rejstříku 3. září 2007. Pokud tedy mělo jít o práce po povodních, byla nejspíš i ona postupníkem původní pohledávky – pozn. red.

Druhým největším věřitelem Pivovaru Eggenberg v konkurzu je nynější předseda představenstva Jiří Shrbený, a to s pohledávkou skoro 32,8 milionu. Také tuto pohledávku Faktoring napadá, ale ji má za správce za zjištěnou, doloženou v účetnictví úpadce: Jiří Shrbený měl pivovaru poskytovat účelové finanční půjčky rovněž k odstranění povodňových škod. Odkud prostředky měl, to pak není otázka pro insolvenčního správce, uvedl ing. Bláha.

Shrnul, že z firmy „vyvedený“ nemovitý majetek napadne žalobou (zatím jej zablokoval v katastru), v případě zmíněných pohledávek že ale nemá „titul“, jak je popřít. Popřel naopak pohledávku Factoringu České spořitelny ve výši přes 7,2 milionu, jež vedla k podání návrhu na konkurz (viz výše).

Co ostatní?

Z „objemnějších“ věřitelů Pivovaru Eggenberg zmiňme ještě e.on (2,14 mil.), Celní úřad (1,17 mil.), VaK JČ (254.251 Kč), Raven Trading (1,63 mil.), Marzek Etikette (320.404,50), Linde Gas (258.153,90). A také správu sociálního zabezpečení s původně přihlášenými 620.831 a VZP (235.722), jimž ale předseda představenstva Shrbený ze své kapsy ještě za zaměstnance pivovaru zaplatil dodatečně 200.000 korun.

Členy výboru věřitelů byly zvoleny Beltton, F. P. Print, s. r.o., Roudné (pohledávka 602.343 Kč) a ČSSZ (474.488 Kč).

Podařilo se vyřešit výrobu, která hrozila zastavením vzhledem k daňovým předpisům: mladinu uvařil Beltton, který ji prodá pivovaru v konkurzu a také zaplatí spotřební daň.

Cílem správy podstaty je získat zpět nemovitosti a pivovar prodat jako podnik. Podle představ ing. Bláhy za nejméně za 200 milionů.

Zdroj: Českobudějovický deník.cz | Autor: Vladimír Majer


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

mira

pondělí, 23. únor 2009
18:35

míra

To chcete říct že takový suproví pivo není nebo jo??????,,,,


napsal(a): mira [Odpovědět]

Malakin

úterý, 24. únor 2009
19:14

Malakin

to mira: Zkus si občas přečíst i nějaký novější článek týkající se Krumlova. :-) Pivo se zase vaří a nějakou dobu snad ještě bude...


ICQ: 321224013

napsal(a): Malakin [Odpovědět]

jiri.kana

středa, 20. srpen 2008
13:11

jiri.kana

A až to prodají, tak by tam konečně mohli začít vařit dobré pivo. Tomu bych říkal happyend.


napsal(a): jiri.kana [Odpovědět]

Adsense

30. září 2022
12:17


posted by: Inzerce

mira

pondělí, 23. únor 2009
18:36

míra

to jiri.kana: To by bylo fajn.


napsal(a): mira [Odpovědět]


Navštivte nás na Instagramu Reklama na PI