Oreon

ico rss feed ico rss valid
Přidej na Seznam

Pivní blok

Pivní blok


Devítka, desítka co to vlastně piju?

[pátek, 6. duben 2012]

Devítka, desítka co to vlastně piju?

To že nejprve piva výčepní piva začli ztrácet na chuti a síle konzument poznal na konci devadesátých let. Dlouhé roky jsem každému vysvětloval, že G výčepní je nejspíš devítka, Prazdroj jedenáctka atd.. Ten problém s názvoslovím výčepní, ležáky nejprve využili u Zlatopramenu aby zdůraznili že Zlaťák jako značka je jedenáctka tedy ležák. Postupně zavedením nových piv i jiní udělali jedenáctku. Ale opětovné značení stupňovitosti z velkých hráčů uděli v Krušovicích před dvěma lety s opravdovou desítkou a loni s dvanáctkou.

A nyní nám Gambrinus nabízí vylepšené pivo G originál 10°.

Zazněli pochybnosti jestli to desítka bude. Jelikož v textu článku od PU není žádní zmínka o procentech původního extraktu (dříve stupních), přímo to poukazuje na to že nás spotřebitele chtějí oblbnout.

Již dříve jsme řešili nějaké nesrovnalosti a tak jsem se kouknul na nějaké zákony a vyhlášky týkající se značení potravin které se dají najít na netu.

Jedná se o zákon 110/1997 zákon o potravinách a tabákových výrobcích

K tomu vyhlášku 335/1997 kterou se provádí §18 zákona 110/1997

Kromě nějakých změn upravená předpisem 45/2000

Bohužel není volně k nahlédnutí vyhláška 115/2011 tam to možná doznalo nějakých nových změn.

Pozn.: 6.4. 16,30hod-Ale bylo mě umožněno do ní nahlédnout atak jsem doplnil několik postřehů.

Jinak stručně v roce 1997 nám piva rozdělili na stolní do 6%EPM, výčepní 7-10%EPM, ležáky 11-12%EPM, speciály 13%EPM a vyšší, portery 18%EPM a vyšší, sníženým obsahem alkoholu max.1,2%hmotnostních alk.(1%obj.alk.), nealko max 0,5%hmotnostních alk. (0,4%obj.alk).

V roce 2000 změnili hranici stolních na 7 a výčepní jen 8-10%EPM a přidali definici piva se sníženým obsahem cukru max.0,75g/100ml a u lehkých piv přidali energetickou hodnotu max.130kJ/100ml.

V roce 2011 hranici opět vrátili dolní hranici výčepního 7%EPM.

Pro účely vyhlášky se rozumí pivem - pěnivý nápoj vyrobený zkvašením mladiny, připravené ze sladu, vody, neupraveného chmele, upraveného chmele nebo chmelových produktů, který vedle kvasným procesem vzniklého alkoholu (ethylalkoholu) a oxidu uhličitého obsahuje i určité množství neprokvašeného extraktu; slad lze do výše jedné třetiny hmotnosti celkového extraktu původní mladiny nahradit extraktem zejména cukru, obilného škrobu, ječmene, pšenice nebo rýže a pouze u piv ochucených může být obsah alkoholu zvýšen přídavkem lihovin nebo ostatních alkoholických nápojů. ( ta jedna třetina surogace to je hrůza).

Pšeničné pivo je pivo minimálně s třetinovým podílem pšeničného sladu.

Co se týká uvádění surovin tím se všeobecně zabývá zákon 110/1997 - složení potraviny podle použitých surovin a přídatných látek, látek určených k aromatizaci, vitaminů, minerálních látek a dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem. Suroviny musí být uváděny sestupně od nejvyššího podílu k nejnižšímu až do podílu 2% objemu, pak už klidně na přeskáčku.

(1)Označování piva

a) název druhu a skupiny,

b) obsah alkoholu v objemových procentech,

c) způsob kvašení, jde-li o pivo vyrobené svrchním kvašením nebo kvašením v lahvi,

d) údaj "nefiltrované," pokud nebyla provedena filtrace,

e) údaj, zda jde o pivo světlé, tmavé, polotmavé nebo řezané,

f) použití přírodní minerální vody.

(2) Ke zpřesnění označení skupiny piva lze použít výhradně hodnotu extraktu původní mladiny vyjádřenou číselným údajem v hmotnostních procentech nebo tomu odpovídající slovní údaj podle požadavků uvedených v příloze č. 5 .

(3) Lehké pivo a pivo se sníženým obsahem cukru musí být označeno podle zvláštního právního předpisu.

(4) Pro účely označování je pivo vyrobené z ječného sladu, neupraveného chmele, upraveného chmele nebo chmelových produktů s výjimkou isomerizovaných chmelových produktů a vody považováno za jednosložkovou potravinu.

(5) Přípustné záporné objemové odchylky od deklarovaného objemu:

lahve nad 0,3 do 0,75litru -3%, 1-5litru(Pet+ 5lsoudky) –1,5%, sudy -1% objemové

Pak máme přílohu č.5, kde je v tabulce stanoveno prokvašení, obsah CO2, extrakt původní mladiny v %hmotnostních, minimální alkohol pro jednotlivé kategorie. Ten minimální alkohol samozřejmě u kategorií nealko a se sníženým u ostatních je uvedeno nad 1,2%hm.alk...

A tady ve vysvětlivkách k hodnotě EPM je uvedeno -Obsah extraktu před zakvasením, stanovený v pivě na základě analýzy a výpočtem podle Ballingova vzorce. Na obalu a průvodních obchodních dokladech se uvede obsah původní hladiny hodnotou zaokrouhlenou na celé číslo směrem dolů. .

Ta hladina není můj překlep a to tam skutečně je a je to v obou přílohách z roku 1997, i 2000 a od různých zdrojů. Vyhláška sice říká že EPM nemusí být uváděno, ale v příloze má že musí být, ale díky hladině místo mladině se tomu nejspíš všichni vyhýbají. Jediný kdo to pro účely stanovení spotřební daně musí vyžadovat je Celní úřad. Ostatní úřady to dlouhé roky ignorují a nechávali klamat spotřebitele, když jim obchodní řetězce, malé krámky a hospodský nabízeli např. G 10, přestože to byl jen G výčepní bez možnosti zjištění skutečného EPM.

Pozn. ve vyhlášce 115/2011 příloze č.5 již uplně vypadl text o uvádění EPM i s tou chybou hladiny, je tam pouze-Obsah extraktu původní mladiny, stanovený výpočtem podle velkého Ballingova vzorce, se posuzuje hodnotou zaokrouhlenou na celé číslo směrem dolů.

Další a opravdu velmi pozoruhodná věc, která vyjde z tabulky č.5 U piv s obsahem alkoholu nad 1,2 % a do 5,5 % objemových včetně, se připouští odchylka +/- 0,5 % objemových od deklarované hodnoty a u piv s obsahem alkoholu nad 5,5 % objemových se připouští odchylka +/- 1,0 % objemových od deklarované hodnoty, přičemž musí být dodrženy minimální nebo maximální stanovené hodnoty.

My skoro odborníci již delší dobu se snažíme zorientovat u piva podle zjednodušeného vzorce, který nebere v úvahu stupeň prokvašení EPM=%alkoholu*2+2. Celé roky jsem u piva, které mělo 4,0%hmot.alk. si říkal, jedná se desítku, ale jestli má jen 4,0-0,5=3,5%hm.alk. tak se jedná o devítku a jenom mě blbli. A to si opravdu pivovar s HGB laboratořemi apod umí pohlídat. Proto u hodně testů v Dtestu a podobných, neseděl uvedený alkohol a nikdo z toho nedělal problém, protože tam tolerance je veliká.

Jak to tedy s EPM u G Originál 10° je?

Kdyby na hlavní etiketě bylo označení druhu piva výčepní, pak by číslo deset muselo skutečně být pouze doplňkovým označením EPM.

Takhle to zavání pouze obchodním názvem.

Nezbývá nám než čekat až někdo udělá laboratorní testy kdy vyjde skutečné EPM a nám prozatím zbývá si chuť zkontrolovat maximálně anonymní degustací, abychom nebyli ovlivněni reklamou, renomé značky ani averzí k dané značce piva.

Napište kdo jste už viděl zadní etiketu, co je uvedené tam. Zajímavé by taky bylo, jestli má někdo sbírku etiket uvést vývoj alkoholu u výčepního G.

Dobrému pivu zdar Hroch

autor: hroch | Blok 11:54 [permalink] [reaguj]


Pidat reakci

Jmno:
E-mail:

Jarda Novák

čtvrtek, 31. květen 2012
22:45

Pěkný článek. Jenom bych dodal, že návratem k výčepním pivům, ležákům a speciálům jsme se přihlásili k legislativě první republiky a normě pana Dr. Engliše z r. 1930. ČSN, která pak platila i v devadesátých letech, stanovovala stupňovitost dvanáctky nebo desítky také s rozmezím plus mínus 0,5 , takže teoreticky pivovary nemusely vůbec měnit stupňovitosti, a změnou zákona jejich pivo spadlo prostě z kategorie desítka do výčepních piv.


napsal(a): Jarda Novák (Isayno(a)atlas.cz) [Odpovědět]

alan

čtvrtek, 12. duben 2012
12:44

Může mi někdo vysvětlit co se rozumí pod pojmem chemička.To vyrábí pivo z něčeho jiného než vody, sladu a chmele?Nebo nějakou jinou chemickou cestou.Jakou_


napsal(a): alan [Odpovědět]

Adsense

12. červen 2024
23:40


posted by: Inzerce

Jarin

neděle, 8. duben 2012
17:11

Jarin

V tomto případě zákon hovoří zcela jasně, 335/1997 Sb. §13 "Ke zpřesnění označení skupiny piva lze použít výhradně hodnotu extraktu původní mladiny vyjádřenou číselným údajem v hmotnostních procentech nebo tomu odpovídající slovní údaj podle přílohy č. 5.". Označení pomocí stupňů (°) neříká o EPM naprosto nic. Stupnic, které užívají označení "°", ale s jednotkou je mnoho (teplota °C, °F, °R..., koncentrace °P, °B, °Bx..., zeměpisnÉ souřadnice...). Stupně (°) bez jednotky se používají v geometrii a tak lze usuzovat, že ve spojitosti s pivem jde o úhel, pod kterým se má dané pivo pít :D , Když už Hroch v začátku článku zmínil ten Zlatopramen, tak na jejich webu ( http://www.zlatopramen.cz/cs-CZ/nase-piva.html ) najdeme plechovku s výčepním pivem a označením ZLATOPRAMEN 11°
---------------------------------
Zpráva byla upravena 08.04.2012 ve 17:15:07


napsal(a): Jarin [Odpovědět]

hroch

čtvrtek, 12. duben 2012
10:27

hroch

to Jarin: Tak se Zlaťákem máš naprostou pravdu. I na tom ležáku se jedná pouze o logo, takže když ho využijí na plechovce rozhodujicí je informace o druhu piva. Na zadní straně u lahve a informacích na plechovce si hodně hlídají aby označení Zlatopramen 11° bylo dostatečně daleko od světlý ležák respektice světlé výčepní aby nemohlo být bráno jako rozšiřujicí informace. Takhle můžou i teoreticky udělat stolní pivo s logem Zlatopramen 11° a do zadu napíšou stolní pivo alk.2% a to by se všichni divili.


napsal(a): hroch [Odpovědět]

Narmer

čtvrtek, 12. duben 2012
12:03

Narmer

to hroch: Stolní pivo pro podstolní konzumenty, to by byla věc :D


ICQ: 149095450

napsal(a): Narmer [Odpovědět]

Sekal

čtvrtek, 12. duben 2012
13:38

Sekal

to hroch: Koukám na to a není tam 11°, ale 11®


napsal(a): Sekal [Odpovědět]

hroch

čtvrtek, 12. duben 2012
13:59

hroch

to Sekal: S tím R to máš pravdu, ale ve výsledku je to jedno, pakliže to není doplňková informace ke zpřesnění informace o druhu piva, tak je to jen součást loga-obchodního názvu. Kdyby na hlavní etiketě dominoval nápis světlý ležák a zároveň tam bylo jedenáct, tak musí dodržet jedenáctku EPM. že tam nikde není ani slovo pivo je to jen obchodní název.


napsal(a): hroch [Odpovědět]

alan

sobota, 7. duben 2012
12:31

Označení 10 je zastaralé.Možná i díky těmto diskuzím se k němu pivovary vracejí.Po zavedení nového způsobu danění pivovary přešly na nižší stupňovitost.Teď nejspíš k vůli reklamě se vracejí k označení 10.Prostě méně naředí a odvedou trochu vyšší daň.Pivovary nikdy nevydávaly výčepní pivo za 10.Udávaly pouze název a obsah alkoholu.U piv klasik a.p.které stupňovitostí odpovídají 8 je alkohol poměrně vysoký.


napsal(a): alan [Odpovědět]

pinkano

pátek, 6. duben 2012
12:52

pinkano

A co takhle hnutí Za Poctivé České Pivo? To se dostatečně nesnaží a neprokázalo v testech, jak to ve skutečnosti je?


napsal(a): pinkano [Odpovědět]

hroch

pátek, 6. duben 2012
13:32

hroch

to pinkano: Akce hnutí za poctivé pivo proti Plzni bylo trochu donquichotské a skončilo nezveřejněným předsoudním vyrovnáním. Jinak si myslím že svoji funkci neplní hlavně ČOI. Jestliže někdo prodával celé roky G10% a přitom měl na krámě výčepní co může být dokonce osmička, tak klame zákazníka. A je jedno jestli se jedná o hypermarket, čonga z večerky na rohu a nebo hospodského. Kdyby několik lidí pokutovali, ostatní co nechtějí riskovat si dají pozor. Vymlouvat se na zvyk zákazníků pivo dělit na desítky, jedenáctky a dvanáctky, když to vlastně legislativa již patnáctým rokem nezná je opravdu nesmyslné.


napsal(a): hroch [Odpovědět]

pinkano

pátek, 6. duben 2012
14:31

pinkano

to hroch: Ano, skončilo to mimosoudně a ČOI neplní svou povinnost.. teď co s tím.. nikomu se do toho nechce.. pivovarští to ignorují, mají v tom prachy, takže tu máme jen nás a my jsme malé ryby bez schopných právíků v kapse.


napsal(a): pinkano [Odpovědět]

Honza Svetpiva.cz

pátek, 6. duben 2012
23:29

emu

sobota, 7. duben 2012
12:04

emu

to Honza Svetpiva.cz: to je záslužné, zajímalo by mě, jak se k tomu ČOIka postaví. I když to mimosoudní vyrovnání u předchozího případu dává tušit něco ve smyslu, že navrhovatel si nechá něco zaplatit a své podání stáhne.
---------------------------------
Zpráva byla upravena 07.04.2012 ve 12:06:31


ICQ: 449477888

napsal(a): emu [Odpovědět]

hroch

sobota, 7. duben 2012
22:19

hroch

to emu: V tomto případě ne ČOI, ale státní zemědělská a potravinářská inspekce. Co se týká těch údajů na sudových etiketách, tam se člověk u všemožných "jednorázových" speciálů dozví věci- radši to nečíst.
Jinak Hnutí za poctivé pivo dobrá práce jen tak dál.


napsal(a): hroch [Odpovědět]

Honza Svetpiva.cz

sobota, 7. duben 2012
23:27

Honza Světpiva.cz

to hroch: treba se zase mimosoudne dohodnou :)


Mosquit

neděle, 8. duben 2012
08:50

Mosquit

to Honza Svetpiva.cz:
Tak to by pak daly hezký návod dalším sdružením. Nějaké ty peníze od takovéto pivovarské skupiny bych klidně uvítal... :-)


napsal(a): Mosquit [Odpovědět]

pinkano

neděle, 8. duben 2012
08:53

pinkano

to Mosquit: Pánové, vidím do zákulisí této organizace, jelikož s nimi jednáme a peníze v tom nebyly, to bych vás jen chtěl ujistit.. Jiří Žák je čestný člověk, kterého nebaví klamavá reklama a nekalé praktiky velkochemiček..


napsal(a): pinkano [Odpovědět]

ladin

neděle, 8. duben 2012
18:42

to pinkano: Hovorime o kampani za poctivou ... dvanactku? Pokud ano, tak bych i veril, ze mimosoudni vyrovnani bylo bez penezniho plneni. Na jedne strane velkochemicka rada smetla dane tema pod koberec, ale na strane druhe byly argumenty sdruzeni takove, ze mohli byt radi, ze reakci nebyla zaloba protistrany...


napsal(a): ladin [Odpovědět]


PI podporuje nae zemdlce Reklama na PI