Oreon

Výsledky výzkumné činnosti Budějovického Budvaru úspěšně prezentovány

Co se píše o pivovarech a pivu


Výsledky výzkumné činnosti Budějovického Budvaru úspěšně prezentovány

[úterý, 19. srpen 2008]

Ve dnech 2. až 6. sprna se konal v Honolulu na Havaji světový pivovarský kongres „World Brewing Congress 2008“. Spolu se zástupci z více než 35 zemí se ho zúčastnili i čeští výzkumní pracovníci, kteří úspěšně prezentovali výsledky výzkumné činnosti Budějovického Budvaru, n.p. zaměřené na kvalitu piva.

Budějovický Budvar, n.p. jako jeden z významných tuzemských pivovarů se velmi aktivně zajímá o vývoj a zvyšování kvality piva. Z tohoto důvodu mj. provádí řadu vědeckých výzkumů, jejichž některé výsledky byly nedávno úspěšně prezentovány na světovém pivovarském kongresu „World Brewing Congress 2008“ (WBC). Čeští odborníci byli, společně s odborníky z více než 35 zemí, pozváni organizátory kongresu, aby se podělili o své poznatky a zkušenosti. WBC se koná pravidelně každé čtyři roky a zaměřuje se na aktuální témata z oblasti pivovarnictví. Letošní ročník byl pořádán ve dnech 2. až 6. srpna v havajském Honolulu.

Tématem vystoupení výzkumných pracovníků z Budějovického Budvaru, n.p. na kongresu WBC 2008 byly odborné prezentace (postery) týkající se stárnutí piva, tvorby i rozpadu pivní pěny a jejich modelování, využití infračervené spektroskopie při kontrole pivovarských surovin a sledování průběhu hlavního kvašení piva. „Ve své práci jsme se zaměřili na tato témata, která jsou v současném pivovarství aktuální, neboť se týkají základních vlastností piva, podle nichž posuzuje jeho kvalitu spotřebitel. O tom, že jsme vybrali zajímavá témata nepochybně svědčí nejen zájem odborné veřejnosti, ale i to, že všechna naše nabízená sdělení byla přijata,“ říká Doc. Ing. Jan Šavel, CSc., vedoucí výzkumného oddělení Budějovického Budvaru, n.p. Některé z těchto příspěvků budou publikovány např. v americkém odborném magazínu Technical Quarterly & The MBAA Communicator.

Budějovický Budvar, n.p. se aktivně podílí na výzkumné a vývojové činnosti, podporuje i vědecké publikace a jeho odborníci se účastní mezinárodních vědeckých kongresů. Hlavním cílem výzkumu Budějovického Budvaru n.p. je zlepšování vlastností piva, tedy vliv jakostních znaků piva na spotřebitele a vliv jakostních znaků surovin na požadované parametry piva. „Vědecký pokrok jako nástroj hlubšího poznání detailní technologie podporujeme, ale výroba jako taková se u nás stále řídí stejnými tradičními zásadami a principy, které jsou založeny na výběru co nejkvalitnějších surovin při uplatnění nejmodernějších způsobů řízení výroby,“ doplňuje Ing. Josef Tolar, sládek pivovaru. Pivo z Budějovického Budvaru si mezi spotřebiteli na celém světě získalo oblibu právě díky tradiční výrobě z hlávkového žateckého chmele, vybraného moravského sladu a vysoce kvalitní měkké vody čerpané z vlastních, více než 300 m hlubokých artéských studní.

Kongres WBC je pořádán již od roku 1984. Mezi hlavní řečníky letošního WBC patřili Daniel W. Bena z „PepsiCo“ International s přednáškou na téma trvale udržitelný rozvoj a pivovarnictví, dále Scott Mortensen ze společnosti „International Flavors and Fragrances“ s vystoupením na téma předvídání spotřebitelských chuťových preferencí v dynamickém tržním prostředí a konečně Lester Jones z „Beer Institute“ s tématem ekonomické vyhlídky na globální trh a jejich dopad na pivovarnictví. Kongres WBC 2008 organizovaly asociace „Master Brewers Association of the Americas“ a „American Society of Brewing Chemists“ ve spolupráci s „Brewery Convention of Japan“, „European Brewery Convention“ a „Institute of Brewing & Distilling". Více informací o WBC 2008 naleznete na www.worldbrewingcongress.org.

Zdroj: Tisková zpráva Budějovického Budvaru


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!


Navtivte ns na Instagramu Reklama na PI