Oreon

ico rss feed ico rss valid
Přidej na Seznam

Pivní blok

Pivní blok


Pivo a jazyk český

[úterý, 30. březen 2010]

Diskuse o českém jazyce, byť se odchýlila od tématu, rozjásala mou duši jazykozpytce-amatéra. Rosťa ještě přilil oleje do ohně, a tak jsem se rozhodl věnovat se pivu a věcem okolo něj z pohledu jazykovědného. Nerad bych tu dělal ramena, proto hned na počátku přiznávám, že jsem z větší části použil etymologického slovníku a další podporou mi byl Klášter 11°.

Začněme tím nejdůležitějším, pivem. Pivo vzniklo ze slovesa píti, jež souvisí s řeckým pino (piji), následovat by mohl výčet dalších, převážně latinských slov. Myslím, že přesvědčivější definici podal František Gellner ve svých Povídkách: „O životě starých Slovanů nemáme nijakých přesných a spolehlivých záznamů, a jazykozpyt musí nám nahražovati scházející dějinné prameny. Pozorujeme-li naši mluvu, shledáme i beze vší vědecké průpravy, že sloveso píti je stejného kmene jako pivo, kdežto podstatné jméno voda se svrchu uvedeným slovesem v žádném jazykovém vztahu není. Z čehož následuje, že již staří Slované pivo za určené k pití považovali, vodě jiné obory zužitkování poukazujíce.“

Slovo chmel bylo přejato z východu, což souvisí patrně s tím, že chmel k nám přišel z Kavkazu, jestli se nepletu.

Výrazy slad, sládek, sladina, sladovna i Rosťou požadovaná slast souvisí s přídavným jménem sladký, jež se objevuje v různých verzích ve všech slovanských jazycích.

Spilka – v časopise Vesmír psali, že pochází z anglického spill (přelít, přetéct), což vypadá dost jasně, až se mi tomu nechce věřit, ale vlastní vysvětlení nemám.

Humna jsou slovanského původu a je to dobytkem udusaná půda používaná k mlácení obilí.

Chlast pochází ze slovesa chamtiti, které souvísí se slovem hamonit pocházejícího z hebrejského mamon (bohatý). Když však chlastám já, peníze mi ubývají.

Vlast souvisí se slovem ovládat, potažmo s latinským valere (být silný).

Když uvážím, že slovo ležák je příbuzné se slovem děloha (obojí od slova ležeti), chápu, jak příslušníci našeho národa uvažují již v mateřském lůně. A kvas nebo kvasit souvisí se staroslovanským kvasnik – obžerce. Stopy vedou do Petrovic…

autor: Sekal | Blok 21:56 [permalink] [reaguj]


Pidat reakci

Jmno:
E-mail:

Roman Holoubek

úterý, 6. duben 2010
16:45

Roman Holoubek

Nejsem si jistý, ba možná si trhnu i ostudu, ale někde jsem slyšel, že podstatné jméno spilka, vzniklo ze slovesa spílati, které by ve staročeštině mělo znamenat totéž co kvasiti. Dává to jistou logiku, ale ruku do ohně za to nedám.

Jinak blog o krásném jazyku je to pěkný. Netušil jsem jak blízko má ležák k děloze.


val

úterý, 30. březen 2010
22:45

val

Žraso, very diky.


napsal(a): val [Odpovědět]

Rosťa

úterý, 30. březen 2010
22:11

Rosťa

Článek je jen článek, ale tenhle blok, to je přeci počteníčko! Díky moc!


napsal(a): Rosťa [Odpovědět]


PI podporuje nae zemdlce Reklama na PI