Oreon

80 % lidí hledá informace o vlivu alkoholu na lidské tělo na internetu

Co se píše o pivovarech a pivu


80 % lidí hledá informace o vlivu alkoholu na lidské tělo na internetu

[úterý, 20. září 2011]

Plzeňský Prazdroj představuje novou podobu stránek www.napivosrozumem.cz. První verzi internetových stránek spustil Plzeňský Prazdroj v rámci podpory odpovědného přístupu ke konzumaci alkoholu již v únoru 2009. Návštěvníci se jejich prostřednictvím dozvídají užitečné informace o zdravotních účincích alkoholu na lidský organismus a také o zásadách, jak jej odpovědně konzumovat. Nově stránky nabízejí on-line poradnu s vyjádřeními zkušených odborníků a komplexní test konzumace alkoholu. O aktuálním stavu hladiny alkoholu informuje návštěvníky stránek služba Promile INFO. Stránky samotné propaguje Prazdroj na veškerých reklamních výstupech, například v minulém roce i na 240 milionech obalů a milionech podtácků v hospodách po celé České republice.

Foto

Nová podoba stránek www.napivosrozumem.cz byla tvořena na základě poznatků z průzkumu, který provedla společnost GfK. Ze vzorku 500 respondentů zde již 1/3 dotazovaných v minulosti hledala informace o vlivu alkoholu na lidské tělo, celých 82 % respondentů pak doporučilo návštěvu stránek svým známým. Na otázku, odkud lidé vědí o existenci těchto stránek, uvedlo 33 % jako zdroj televizní reklamu, 24 % internet a 23 % obaly produktů Plzeňského Prazdroje.

Stránky www.napivosrozumem.cz prohloubí v nové verzi také úspěšnou spolupráci s občanským sdružením SANANIM. Pro zájemce je na stránkách k dispozici on-line poradna, na kterou mohou směřovat své dotazy ohledně alkoholu a jeho konzumace, případně vyhledávat informace v již zodpovězených otázkách. Na dotazy zde budou odpovídat zkušení odborníci. Stránky obsahují i Komplexní test konzumace alkoholu, který z odpovědí účastníků vyhodnotí míru jejich užívání alkoholu. Prvním z odborníků, kteří se vysloví na webu k častým dotazům a nejčastějším mýtům ohledně alkoholu v sekci Odborník radí, bude Prof. MUDr. Tomáš Zima, děkan 1. lékařské fakulty UK. Jeho příspěvek se zaměří na konzumaci alkoholu a kávy. Na stránkách uživatelé naleznou také službu Promile INFO, kterou Prazdroj dlouhodobě podporuje.

Věříme, že podpora zodpovědné konzumace může pozitivně ovlivnit povědomí a pochopení této problematiky a že díky dalšímu rozvoji těchto aktivit může být dosažena změna chování související s nezodpovědnou konzumací alkoholu, “ uvedla Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje.

Vítáme rozšíření spolupráce s Plzeňským Prazdrojem ve formě umístění našich aplikací na stránky napivosrozumem.cz. Považuji za důležité, aby lidé o konzumaci alkoholu přemýšleli. Věřím, že Komplexní test konzumace alkoholu, on-line poradna, názory odborníků a služba Promile INFO pomohou kvalifikovanému rozhodování a odpovědnému chování konzumentů piva. V dnešní době považuji prostředí internetu za ideální místo nejen pro preventivní aktivity, ale také pro přímou pomoc, “ sdělil Jiří Richter, výkonný ředitel občanského sdružení SANANIM.

Prazdroj přichází nejen s cennými informacemi, ale především s jasnou výzvou k odpovědné konzumaci alkoholu. Na všech svých reklamních materiálech a pivních etiketách uvádí odkaz na webové stránky napivosrozumem.cz a letos začal navíc vysílat jasný vzkaz: Alkohol za volant nepatří. V rámci podpory tématu sdělení ALKOHOL ZA VOLANT NEPATŘÍ bylo uzavřeno memorandum o spolupráci s Ministerstvem dopravy. Prvním výstupem spolupráce je více než 1, 2 milionu podtácků s aktuálními tématy v silničním provozu, kterými jsou alkohol za volantem a viditelnost. Podtácky s grafikou od oddělení BESIP již distribuují do restaurací po celém Česku, kam Plzeňský Prazdroj dodává svá piva. Prevenci alkoholu za volantem se taktéž věnuje služba Promile INFO. Ročně se informace Plzeňského Prazdroje o odpovědné konzumaci alkoholu vyskytují na 240 milionech obalech a milionech podtácků, v TV reklamě je tomuto apelu věnováno 5 % plochy a 10 % času.

Foto

Stránky se budou měnit na základě názorů veřejnosti a uživatelů i do budoucna. Počátkem roku 2012 proběhne další průzkum, jak veřejnost vnímá změny těchto webových stránek. Po vyhodnocení nejčastějších dotazů bude pružně přizpůsoben obsah webových stránek.

Zdroj: Tisková zpráva Plzeňského Prazdroje

http://www.prazdroj.cz/cz/pro-media/aktualne/1028%22%3E80

[SABMiller] 11:31 [permalink] [reaguj]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval!


Navtivte ns na InstagramuReklama na PI