Rastal

ico rss feed ico rss valid
Přidej na Seznam

Samson České Budějovice


Pivovary Braumeister

Dva nepříjemné incidenty provází festival Summer in the City, který v pátek obsadil českobudějovický Měšťanský pivovar.

Hlavní tahák, kapela Mig 21, nedostala od pořadatele zaplaceno. Po zvukové zkoušce sbalila aparaturu a odjela. Navíc museli policisté kvůli více jak třiceti telefonním stížnostem festival v půl jedné v noci předčasně ukončit.

„Několik měsíců před koncertem jsme s pořadatelem sepsali řádnou smlouvu, kde stálo, že kapela dostane zaplaceno hned po zvukové zkoušce. Na místě však pořadatel prohlásil, že nemá peníze,“ řekla Dana Skalová z agentury Live Production, která Mig 21 zastupuje.

Divákům, z nichž většina přišla hlavně na Mig 21, se z pódia omluvil za zrušení koncertu osobně zpěvák Jiří Macháček. Řadu rozhořčených fanoušků musela při odchodu z areálu hlídat desítka městských strážníků. Zprávu jako první přinesl Deník.

„Navíc nám organizátor tvrdil, že akce je zdarma a pořádá ji pivovar. Pak jsme se dozvěděli, že to nebyla pravda. Budeme požadovat právní postih,“ dodala Skalová. Pořadatel festivalu Marek Toman z agentury 4 People Production včera celý den nebral telefon.

Z noci na sobotu přijali strážníci okolo třiceti telefonických stížností kvůli rušení nočního klidu. „Hlídka několikrát vyzvala pořadatele, aby zvuk ztišil. Tvrdil, že tak učinil, ale rozdíl v hluku nebyl žádný. V půl jedné strážníci akci ukončili,“ popsala mluvčí budějovických strážníků Kateřina Schusterová.

„Byl to hrozný řev, nedalo se vůbec spát,“ stěžovala si Miroslava Urbánková, která poblíž Měšťanského pivovaru bydlí.

Zdroj: MF Dnes.cz


Budějovický měšťanský pivovar, výrobce značek B. B. Budweiser Bier a Samson, snížil loni ztrátu na 12,5 milionu ze 17,2 milionu korun v předchozím hospodářském roce. Společnost zároveň zvýšila výnosy o 18 procent na 296,7 milionu korun. Pivovar ročně vystaví okolo 150 tisíc hektolitrů, předloni dodal na trh 160 221 hektolitru piva. Větší část produkce je určena pro tuzemsko, vývoz směřuje především na evropský trh.

Zdroj: MF Dnes.cz


Vrchní soud v Praze zamítl v odvolacím řízení žalobu na zrušení a likvidaci pivovaru Budějovický Budvar, n.p. Žalobu podal Budějovický měšťanský pivovar (BMP), městský konkurent známějšího pivovaru. Soud tak potvrdil rozhodnutí českobudějovického krajského soudu, který ke stejnému závěru dospěl v prosinci 2006.

Žalobu BMP podal už před pěti lety. Podle ředitele Budvaru Jiřího Bočka jí podnik od počátku pokládal za spekulativní, účelovou a postavenou na uměle vytvořených argumentech. "Nesmyslnost argumentů nyní v odůvodnění rozsudku potvrdil i Vrchní soud. Soud již ve druhé kauze rozhodl o tom, že právní subjektivita Budějovického Budvaru je nezpochybnitelná," řekl Boček.

V roce 2004 se městský rival Budvaru domáhal výmazu národního podniku z obchodního rejstříku. I tehdy Vrchní soud jeho požadavek zamítl. Návrh měl údajně otevřít debatu o nejistém právním postavení Budvaru a tím podpořit jeho urychlenou privatizaci.

Návrh na zrušení a likvidaci Budvaru BMP postavil na argumentaci, že se zrušením někdejšího hospodářského zákoníku automaticky zanikl i národní podnik Budějovický Budvar, který byl podle této právní normy v roce 1966 zřízen výměrem ministerstva potravinářského průmyslu. Takové vysvětlení soud nepřijal. V odůvodnění rozsudku se údajně mimo jiné uvádí, že "sám žalobce nemá ve věci jasno, když tvrdí naprosto protichůdné skutečnosti vedoucí k protichůdným závěrům."

Zdroj: iHNed.cz


Novým výkonným ředitelem Budějovického měšťanského pivovaru a.s. se stává od 1. února 2007 Ing. Daniel Dřevikovský, který působí v pivovaru od roku 2004 na pozici finančního ředitele.

Po sedmiletém působení ve funkci generálního ředitele se stal Miroslav Leština spolumajitelem pivovaru a zůstává dále předsedou představenstva pivovaru. Za 7 let se pod vedením Miroslava Leštiny podařilo pivovar stabilizovat, rozšířit počet exportních trhů, získat pro BMP chráněné zeměpisné označení Budweiser Bier, Budweiser Bürgerbräu a registraci ochranných známek B.B. Budweiser Bier, Samson Budweiser Bier a Pito Budweiser Bier.

„Vzhledem ke skutečnosti, že jsem se stal spolumajitelem pivovaru a zastávám statutární funkci předsedy představenstva je dobré předat operativní řízení nové generaci manažerů s mezinárodními manažerskými zkušenostmi. Kromě posílení pozic pivovaru na českém trhu chceme dále významně rozšířit naše exportní aktivity,“ sdělil ke změně ve vedení pivovaru Miroslav Leština. (Tisková zpráva BMP)


Spor českobudějovických pivovarů kolem označení jejich produktů pokračuje dalším kolem. A zdá se být nekonečným . . .

Připomeňme si, že začal v roce 1992. Tehdy se Budějovický Budvar dožadoval, aby Pivovary České Budějovice upustily od označení Budějovický nebo Českobudějovický, a to i v cizojazyčných mutacích. Tím, že žalovaný začal koncem roku 1991 distribuovat pivo s označením Budějovické pivo Samson, prý parazituje na dlouhodobě vytvořené dobré pověsti Budvaru. Krajský soud žalobě nevyhověl s tím, že žalobce neprokázal, že by onen goodwill českobudějovického piva vytvářel sám.

V opačném gardu

Pak iniciativu ve sporech převzal nástupce Jihočeských pivovarů, Budějovický měšťanský pivovar (BMP). V roce 2001 se dožadoval výmazu práva ochranné známky Budweiser, zapsané Budějovickému Budvaru. Argumentoval tím, že toto označení začala používat firma Budějovičtí právovárečníci - Měšťanský pivovar České Budějovice, za jejíhož nástupce se Jihočeské pivovary, resp. Budějovický měšťanský pivovar, považují.

V roce 2003 podal BMP návrh na výmaz Budějovického Budvaru, n. p., z obchodního rejstříku - podle Obchodního zákoníku jej prý nelze považovat za právnickou osobu. Soud návrh zamítl.

Bürgerbräu na scéně

Mezitím zčeřilo hladinu objevení se nápisu Budweiser Bürgerbräu na výrobcích a reklamních předmětech někdejšího Samsonu v průběhu roku 2001. Budějovický Budvar požádal soud o vydání předběžného opatření, kterým by byla konkurentovi z jižního předměstí uložena povinnost zdržet se distribuce takto označených výrobků. Podle Budvaru je to nekalosoutěžní jednání.

Než soud "předběžko" vydal, doplnil BMP etikety písmeny B. B.

Ve věci samé jednal krajský soud v únoru 2004. Rozhodl, že BMP je povinen zdržet se distribuce a prodeje piva pod značkou Budweiser Bürgerbräu uváděné na hlavní břišní a krčkové etiketě. Musí se zdržet užívání této značky v reklamě a marketingu.

Soud ale zamítl žalobu na to, aby se BMP zdržel užívání této značky na jiných místech výrobků, aby zničil produkty, etikety, účtenky, vývěsní štíty s touto značkou a aby zaplatil Budějovickému Budvaru zadostiučinění ve výši jednoho milionu korun. Soud konstatoval, že přes přidaná písmena B. B. jsou slova Budweiser Bürgerbräu, umístěná ve středu etikety a tedy nahrazující značku - název piva, schopna vyvolat záměnu s výrobkem žalobce. Takovéto užití označení není v souladu s dobrými mravy hospodářské soutěže.

Vrchní soud v Praze rozsudek první instance letos v květnu, tedy po dvou letech, potvrdil až na rozhodnutí o zamítnutí poskytnutí milionového zadostiučinění.

Ještě jednou

Zákaz užívat pojem Budweiser Bürgerbräu jako název piva, tedy zjednodušeně řečeno s nejvýraznějším provedením písma na etiketě, nabyl rozhodnutím Vrchního soudu v Praze právní moci a do Českých Budějovic se vrátil požadavek Budějovického Budvaru na zadostiučinění ve výši jednoho milionu.

Zástupce žalobce na návrhu trval. K dotazům, proč zrovna milion, řekl, že Budějovický Budvar pokládá takové zadostiučinění za přiměřené "i vzhledem k ekonomické situaci žalovaného". Znalecký posudek hodnoty ochranných známek náležejících žalobci, do jehož práva k nim žalovaný půldruhého či dva roky zasahoval, aktuálně vypracován není, ale právní zástupce podpůrně zmínil nový zákon o právech k duševnímu vlastnictví č. 221/2006 Sb. Ten stanovuje náhradu škody a újmy v minimální výši rovné dvojnásobku poplatku, který by žalovaný při vědomí nedovoleného zásahu platil jako řádný uživatel licence na dotčenou známku; pokud pak nemohl o poškozování práv jiného vědět, pak nejméně ve výši onoho licenčního poplatku.

Právní zástupce BMP rozporoval v žalobě uváděnou dobu napadeného užívání známky Budweiser - resp. žalobce podle něho neprokázal, že žalovaný tak činil již v prvním čtvrtletí 2001. Poukazoval na to, že žaloba včetně návrhu na odškodnění mířila na údajně neoprávněné užívání pojmu Budweiser žalovaným absolutně, ale pavomocná soudní rozhodnutí mezitím potvrdila, že jako užívání místa původu, tedy nikoliv jako značka výrobku, je v případě BMP zcela přípustné. Kromě toho prý byla výše zadostiučinění odvozena od jednoho procenta obratu žalobce v dané době; ten prý byl ale vzat v úvahu včetně exportu, zatím co konkurenční boj obou pivovarů se odehrával jen v ČR, prakticky pak převážně na Českobudějovicku.

Jak vyčíslit škodu?

Na dotaz soudu, jaká konkrétní nemajetková újma vznikla Budějovickému Budvaru počínáním žalovaného, zástupce žalobce uvedl, že tím, že BMP začal užívat známky Budweiser Bürgerbräu, začali spotřebitelé jeho produkt asociovat jako výrobek žalobce a po určitou dobu je zaměňovali. "Protože nešlo o pivo stejné kvality, ve vnímání spotřebitelů to snižovalo dobrou pověst žalobce," dodal.

Otázku soudu, o jaký kus trhu tedy Budějovický Budvar přišel, jeho zástupce řekl, že je to složité, odbyt piva v oněch letech všeobecně stoupal, nadto Plzeňský Prazdroj rozjel masivní reklamní kampaň, ale že Budvar stejně nežádá náhradu způsobené škody, ale nemajetkové újmy.

K odročenému jednání měl žalobce dodat důkazy mj. o procentu domácího trhu na celkovém obratu a o tom, že BMP expedoval Budweiser Bürgerbräu i jinam než po Českobudějovicku. Byla snaha dokazovat "neškodu" i optimistickými články vedení Budvaru v tisku v dané době apod., ale k tomu už krajský soud nepřihlížel.

Rozhodl, že podle již pravomocných rozsudků se BMP dopustil nekalosoutěžního jednání tím, že od prvního čtvrtletí 2001 do vydání předběžného opatření 6. června 2002 uváděl na trh pivo s označením Budweiser Bürgerbräu. Budějovický měšťanský pivovar přitom prokazoval, že vyexpedoval jen kolem 2000 hektolitrů takto označeného produktu. Soud uzavřel, že tím způsobil Budějovickému Budvaru nemajetkovou újmu.

Její výši určil v relaci s požadavkem na milion korun tak nízkou proto, že přihlédl k tomu, že BMP měl u Úřadu průmyslového vlastnictví zapsané označení místa původu "Budweiser" od 21. dubna 1992; není proto vyloučeno, že se domníval, že je v později napadené formě může použít.

V českém právu není vztah těchto dvou zákonů - o ochranných známkách a o označení místa původu - dosud projudikován. Krajský soud proto ve volné úvaze rozhodl, že oba subjekty mohou pojmu Budweiser (s navazujícími Budbräu, Budbräu, či na druhé straně Bürger Bräu či Bürgerbräu) na svých produktech užívat, ale ne tak, aby vyvolávaly záměnu těchto výrobků.

Budějovický měšťanský pivovar se zkrátka při užívání napadeného označení mohl domnívat, že prostě "jede" podle svého práva. Proto mu krajský soud stanovil povinnost náhrady způsobené nemajetkové újmy jen ve výši, která by pro něj měla toliko "výchovný" efekt.

Rozsudek není v právní moci.

Z Úřadu průmyslového vlastnictví:

Budějovický Budvar získal jako první 10. dubna 1934 právo přednosti pro známku Budweiser Bier Bräu, později si nechal chránit značky Budweiser Beer a Budweiser Budbräu, od 31. března 1960 slovní podobu Budweiser, v roce 1970 Budweiser Budvar.

Jihočeské pivovary, resp. BMP, mají od roku 1992 zapsánu ochrannou známku Budweiser Bürger Bräu administr. insigl. 1795, od prosince 1993 známku Samson Budweiser Bürgerbräu. V lednu 2002 požádal BMP o ochranu známky Budweiser Bürgerbräu, v červnu téhož roku o ochranu B. B. originál světlý ležák Budweiser Bürgerbräu (a obdoby se třemi a čtyřmi "B".)

Úřad průmyslového vlastnictví tyto známky BMP zaregistroval. Podle zpráv v tisku chce Budějovický Budvar rozhodnutí úřadu napadnout správní žalobou. (Českobudějovický deník)


Budvar prohrál spor o známku v Polsku

[neděle, 12. listopad 2006]

Polský patentový a známkový úřad uznal právo Budějovického měšťanského pivovaru (BMP) k prodeji piva s označením Budweiser Bier a Budweiser Bürgerbräu na polském trhu. Soud zohlednil to, že BMP použil v roce 1802 jako vůbec první na světě označení Budweiser pro pivo z Budějovic. (MF Dnes)


PITO nově i v třetinkové lahvi

[úterý, 12. září 2006]

Nejstarší českobudějovický pivovar BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s. začal nabízet své nealkoholické pivo PITO i v novém praktickém třetinkovém balení. K tomuto kroku se rozhodl na základě významně se zvyšující poptávky po nealko pivu v souvislosti s novým dopravním zákonem. Nové třetinkové balení je určeno zejména do gastronomických provozů, ale bude k dispozici

i v maloobchodní prodejní síti.

„Během letních měsíců jsme zvýšili meziroční nárůst prodejů PITA o 85%. Zájem o PITO stoupá v letošním roce i v zahraničí, nově vyvážíme PITO například do Španělska či Pobaltských zemí,“ říká generální ředitel BUDĚJOVICKÉHO MĚŠŤANSKÉHO PIVOVARU Miroslav Leština. „PITO vařené v BUDĚJOVICKÉM MĚŠŤANSKÉM PIVOVARU má intenzivní pivní chuť, která je balancovaná tak, že i přes homeopatické množství alkoholu vybízí k dalšímu napití,“ dodává Leština.

Třetinkové PITO je distribuováno v lahvi, jejíž design vytvořil ateriér MALEC. Třetinková láhev je označena originálním znakem pivovaru.

V České republice bylo PITO poprvé uvařeno v polovině 70. let v BUDĚJOVICKÉM MĚŠŤANSKÉM PIVOVARU a.s. technologií přerušeného kvašení, která je nejblíže výrobě klasického piva. PITO je nejstarším a nejznámějším nealkoholickým pivem v České republice. (Tisková zpráva Budějovického měšťanského pivovaru)


Poborský bude "kopat" za pivovar

[pátek, 12. květen 2006]

Budějovickému měšťanskému pivovaru se upsal fotbalista Karel Poborský. Pár dnů před začátkem německého fotbalového mistrovství světa ho pivovar nasadí do reklamní kampaně. Smlouva je zatím uzavřená na půl roku.

"Chceme tak posílit image firmy a našich značek, hlavně pak prémiové B.B. Budweiser Bier," potvrdil včera šéf firmy Miroslav Leština. Jeho pivovar se tak chce dostat ze stínu většího městského rivala Budějovického Budvaru.

Podle Leštiny firma hledala jihočeskou legendu, na níž by svou kampaň mířenou na své hlavní trhy v jižních, středních a severních Čechách, postavila: "Poborský vyšel nejlépe."

Cenu kontraktu Leština nesdělil. Uvedl ale, že celá kampaň (jejíž součástí je nové multibalení, závěsy na přepravky, billboardy, 3D poutače nebo stolní hra "cvrnkačka") vyšla na milióny korun.

Čech dělá pro rádio

Poborský tak rozšířil počet fotbalových reprezentantů, kteří v době šampionátu vystupují v reklamách. Hráči nejčastěji "pracují" pro oficiální partnery českého fotbalového týmu, jako jsou T-Mobile či Gambrinus.

Brankář Petr Čech se zase stal tváří kampaně Rádia Impuls. Stanice tím chce podpořit jeden ze svých hlavních rysů - českou hudbu.

Gambrinus, patřící pod Plzeňský Prazdroj, zase před mistrovstvím nastartoval kampaň, jejíž součástí je limitovaná edice dvanácti typů plechovek piva. Ty jsou potištěny "dresy", jmenovkami a podpisy trenéra a jedenácti hráčů - včetně Poborského.

Vedle Budějovického měšťanského pivovaru chtějí na mistrovství světa vydělat i další pivovary, které nejsou oficiálními sponzory českého národního týmu. Mezi ně patří například Pivovary Staropramen, Pivovar Litovel nebo Královský pivovar Krušovice.

Poslední jmenovaný ve svých restauracích chystá společné sledování zápasů a "tipovačku". Výhry pro fanoušky jsou nasnadě - čepovaná piva zdarma. "Bereme to jako dárek štamgastům a všem fanouškům, kteří přijdou do našich restaurací," říká Vlastimil Bradáč z marketingu firmy.

Litovelský pivovar zase lidem nabídne v restauracích stolní "fotbálek". "V Česku se stále chodí hlavně na točené pivo. Proto se už několik let soustřeďujeme na večerní promoakce přímo v restauracích," uvedla Markéta Hoduláková, marketingová manažerka Pivovaru Litovel.

Podle ní mají nápadité aktivity větší dopad na budování značky, než se na první pohled zdá. Proti televizní reklamě se sice dotknou mnohem méně lidí, ale o to intenzívnější je kontakt.

To potvrzuje i Daniel Köppl z týdeníku Marketing&Media - pivovary se zkrátka jen starají o místo, kde se jejich výrobky nejlépe prodávají. "Efekt takových akcí je pak o to větší," říká Köppl.

Budvar půjde do Německa

Jediným tuzemským pivovarem, který se během šampionátu soustředí i na německý trh, je Budějovický Budvar. "Německý trh je pro nás natolik silný, že se nám to vyplatí," uvedl šéf marketingu Martin Jírovec.

V Německu Budvar v posledních letech prodával na dvě stě tisíc hektolitrů ležáku a země se stala jeho nejsilnějším zahraničním trhem.

Za nákup dvaasedmdesáti lahvových piv tamní zákazníci dostanou fotbalový míč s logem značky Budweiser Budvar. Novinkou pak je pětilitrový pivní soudek v akční fotbalové variantě.

"V Německu to je populární obal. Náš cíl je jasný - posílit díky mistrovství prodej i po skončení šampionátu," říká Jírovec. (iHNed)


Budějovický měšťanský pivovar se zúčastní 16. ročníku slavností piva v Táboře, které se konají tento týden. Do odborných degustací o Českou pivní pečeť jsme přihlásili šest vzorků. Věřím, že naše piva uspějí. Mám favorita. Je to náš originální světlý ležák Budweiser Bier. Z minulých ročníků si naše piva odvezla i zlatá ocenění. Táborské slavnosti netvoří ale jen odborné soutěže, ale v laické části mohou spotřebitelé ochutnat naše točené pivo. Dalo by se říct, že slavnosti jsou jednou velkou ochutnávkou. Přímo od pivařů si můžeme vyslechnout názor na naše piva. To je pro nás velmi důležité. (MF Dnes)


Vytrvalý spor dvou českobudějovických pivovarů, kdo vyrábí to pravé budějovické pivo symbolizované značkou Budweiser, pokračuje. Tentokrát uspěl Budějovický měšťanský pivovar -Úřad průmyslového vlastnictví mu zaregistroval známku B. B. Budweiser Bürgerbräu. Pro příznivce obou pivovarů se nic nemění, označení piva zůstává stejné.

Ale Budějovický měšťanský pivovar chystá širší využití této značky, která se nyní objevuje na etiketách jeho ležáku.

„Na příští rok připravujeme nealkoholické pivo a další řady výrobků, kde chceme tuto značku využít,“ uvedl generální ředitel měšťanského pivovaru Miroslav Leština. Doplnil, že pivovar se tak vrací k historickému označení, které mu bylo upíráno. „Jako nejstarší pivovar v Českých Budějovicích se můžeme vrátit ke svému tradičnímu označení piva, které náš pivovar užíval dávno předtím, než vznikl Budvar, ale které mu bylo odpíráno, že všechny ochranné známky se slovem Budweiser byly v šedesátých letech minulého století převedeny na Budvar,“ dodal Leština.

Budějovický Budvar to ovšem vidí jinak. Ale zatím neví, zda vlastnictví známky zpochybní. Jeho právníci studují podklady a pak teprve se rozhodnou, zda se obrátí na soud, aby měšťanskému pivovaru užívání značky zakázal.

„Měšťanský pivovar nesmí v České republice používat tuto značku. Toto slovní spojení se na jeho výrobcích může objevit pouze jako doplněk k názvu značky piva jako zeměpisné označení, tedy jako údaj o původu zboží, který značku piva doplňuje,“ vysvětluje právnička Budvaru Helena Lejtnarová. Podobný spor řešily pivovary už v minulosti, kdy naopak měšťanský pivovar u soudu zpochybňoval, zda Budvar může používat značku Budweiser. Soud však v červnu vyhověl Budvaru a známku mu ponechal. (MF Dnes)


Po půl století se může vrátit k tradičnímu označení

Budějovický měšťanský pivovar (BMP) zaznamenal průlomový úspěch ve známkoprávních sporech s Budějovickým Budvarem i americkým pivovarnickým gigantem Anheuser Buschem, neboť Úřad průmyslového vlastnictví České republiky měšťanským pivovarníkům zaregistroval ochrannou známku B. B. Budweiser Bürgerbräu.

„Náš pivovar se tak jako nejstarší průmyslový pivovar v Českých Budějovicích může vrátit po více než půl století ke svému tradičnímu označení piva Budweiser Bürgerbräu, které sice užíval a měl chráněno dávno před tím, než v roce 1895 vznikl Budějovický Budvar, ale které mu bylo dlouho odpíráno v důsledku, že všechny ochranné známky se slovem Budweiser byly v šedesátých letech minulého století převedeny na národní podnik Budějovický Budvar,“ řekl Právu generální ředitel Budějovického měšťanského pivovaru Miroslav Leština. Připomněl, že označení Budějovický měšťanský var (Budweiser Bürgerbräu) spolu s označením Budějovické pivo (Budweiser Bier) bylo uznáno jako chráněné zeměpisné označení v Evropské unii, a to přímo jako součást přístupové smlouvy ČR k EU v roce 2004. Nyní mu patentový úřad zaregistroval ochrannou známku B. B.

Budweiser Bürgerbräu bez možnosti odvolání. Pro označení piva zČeských Budějovic tak budou opět existovat dvě řady ochranných známek, stejně jako tomu bylo v minulosti. Na jedné straně to je pro Budějovický Budvar známka Budweiser Budvar a na druhé straně pro Budějovický měšťanský pivovar známka B. B. Budweiser Bürgerbräu. Jak v této souvislosti zdůraznil evropský patentový zástupce Jiří Sedlák zadvokátní, patentové a známkové kanceláře Kudrlička & Sedlák, posiluje registrace ochranné známky B. B. Budweiser Bürgerbräu pozice Budějovického měšťanského pivovaru na domácím i zahraničním trhu, a to zejména ve sporech s Budějovickým Budvarem i americkým pivovarnickým koncernem Anheuser Buschem, s nímž už nyní vede soudní spory v Izraeli, Maďarsku, Řecku, Dánsku. „Verdikt patentového úřadu ovšem paradoxně prospěje i Budějovickému Budvaru, protože spory, které dosud vedl s Anheuser Buschem, měly slabinu v tom, že AB užíval značku Budweiser v USA od roku 1876, ale Budějovický Budvar vznikl až v roce 1895. Pokud se tedy Budějovický Budvar odkazoval na historii, odkazoval se tak nikoli na historii vlastní, ale na historii Budějovického měšťanského pivovaru, který vyvážel budějovické pivo do USA již po roce 1800,“ konstatoval Sedlák

Podle zástupců Budvaru nemusí být rozhodnutí patentového úřadu o registraci ochranné známky „B. B. Budweiser Bürgerbräu“ definitivní. „Zvažujeme, zda podáme správní žalobu k Městskému soudu v Praze,“ sdělila právnička Budějovického Budvaru Helena Lejtnarová. (Právo)


Do USA míří další "budweiser" a vzbudil rozruch i v amerických médiích. Jedná o pivo z Budějovického měšťanského pivovaru. "Pivo, o němž jeho výrobce prohlašuje, že je tím originálním ´budweiserem´ se bude prodávat ve stínu firmy Anheuser-Bush, výrobce stejnojmenného, známějšího piva," uvedl USA Today.

Pivo budějovické firmy, která vaří například Samson, bylo na amerických trzích představeno letos na jaře, nyní se začne prodávat i ve městě St. Louis ve státě Missouri .

Budějovický měšťanský pivovar ale nemá zájem začít další bitvu o jméno, přinejmenším ne ve Spojených státech, proto zde bude svoje pivo prodávat pod značkou B.B Burgerbrau, což v překladu znamená měšťanské pivo, uvedl USA Today s odvoláním na agenturu AP. V jiných zemích se stejné pivo prodává pod značkou Budweiser Bier, tedy budějovické pivo.

"Nechci se popálit," řekl agentuře AP Rob Neuer, prezident společnosti Classic Bevereges of Darien, která budějovické pivo do USA importuje. "Budweiser je značka firmy Anheuser-Busch. Nechceme pivo označit jako Budweiser pro nic za nic, ale nemáme problém říct, že se jedná o pivo z města Budějovice (v překladu Budweis)."

Mark Bobak z Anheuser-Busch odmítá veškeré námitky, že budějovický pivovar byl první, kdo začal používat značku Budweiser.

Zakladatel pivovaru Adolphus Busch si jméno vybral údajně proto, že znělo německy, ale zároveň bylo snadno vyslovitelné i pro Američany a bylo jim tím pádem stejně blízké jako německým imigrantům.

Problémy má i Budvar

Pře o známku Budweiser není přitom žádnou novinkou a Budějovický měšťanský pivovar není zdaleka jediný, kterého se týká. Pivovary Anheuser-Busch a Budějovický Budvar, které oba vznikly na konci 19. století, se přou o název Budweiser a další ochranné známky od roku 1906. Po celém světě spolu v současnosti vedou asi čtyřicet známkoprávních sporů.

V červenci o značce rozhodoval soud v Maďarsku, a i když neuznal některé známky Budvaru, firma tvrdí, že soud neprohrála.

Podobně tomu bylo i ve sporu, který na konci roku rozhodla Světová obchodní organizace. Své vítězství vyhlásil americký pivovar.

Krátce nato Obchodní soud v Bruselu zase rozhodl ve prospěch Budvaru a potvrdil jeho právo na značky Budweiser Budvar.

Městská pře

Rivalem budějovickým pivovarům přitom není jen americký pivovar. Spory probíhají i mezi nimi navzájem. Letos Budějovický Budvar utkal o značku právě s Budějovickým měšťanským pivovarem. Soud v červnu rozhodl, že označení Budweiser náleží jen Budějovickému Budvaru. (iDnes)


Ochrannou známku Budweiser smí jako jediný pivovar v Česku užívat Budějovický Budvar. Rozhodl o tom Městský soud v Praze poté, co verdikt Úřadu průmyslového vlastnictví, jenž posuzoval zákonnost zápisu známky do rejstříku, napadl Budějovický měšťanský pivovar. Budějovický měšťanský pivovar (BMP) je výrobcem piva značky Samson. Rozhodnutí z ledna nabylo právní moci v půli května. Nelze se již proti němu odvolat," uvedla Radka Spiesová z mediálního zastoupení Budvaru. BMP s verdiktem nesouhlasí, ale bude ho respektovat, uvedl.

BMP žalobu zdůvodňoval tím, že zápis ochranné známky byl nezákonný. Podle něj chyběla známce v době zápisu rozlišovací způsobilost, která značí schopnost jednoznačně identifikovat výrobek a i výrobce. Šlo prý jen o označení zeměpisné, které svědčí o původu z Českých Budějovic. "BMP argumentoval i tím, že v době zápisu užívalo označení Budweiser více subjektů," uvedla Spiesová. Soud však rozhodl, že slovní ochranná známka Budweiser byla do rejstříku zapsána a Budvar ji užívá v souladu se zákonem. Generální ředitel BMP Miroslav Leština v tiskovém prohlášení uvedl, že soud se nezabýval žádnými z argumentů prokazujícími, že BMP a jeho právní předchůdci mají k označení Budweiser historicky starší práva než Budějovický Budvar, na nějž byla ochranná známka Budweiser později převedena.

"Tyto argumenty bude možné uplatnit pouze v řízení před obecnými soudy, nikoliv v rámci aktuálního řízení před správním soudem," podotkl Leština. BMP podle něj nyní analyzuje možnosti soudního řízení, v němž by bylo možné argumenty týkající se jeho vlastních práv k označení Budweiser prosadit. "Tak, jak se to podařilo s označením původu Budweiser Bier, které používáme již od roku 2004," dodal. Budvar již koncem loňského roku jeden spor s BMP vyhrál. Vrchní soud v Praze tehdy rozhodl, že požadavek BMP na výmaz Budějovického Budvaru z Obchodního rejstříku je neoprávněný.

"Žaloby BMP vnímáme jako spekulativní a účelové zároveň. Těší nás, že další soudní rozhodnutí jen potvrdilo právní subjektivitu a postavení Budějovického Budvaru," řekl ředitel posledního státního pivovaru v Čechách Jiří Boček. Spory mezi oběma českobudějovickými pivovary se odvíjejí od konce roku 1991. Představitelé BMP zastávají názor, že by bylo normální, aby slovo Budweiser užívaly oba pivovary, neboť tomu tak bylo odnepaměti. (iDnes)


Dva budějovické pivovary se perou o ochranné známky. A to hned v několika zemích. Většímu a ekonomicky silnějšímu Budvaru se totiž nelíbí, že Budějovický měšťanský pivovar (BMP) se snaží prodávat své pivo pod označením Budweiser Bürgerbräu. Oba pivovary smí shodně používat takzvané označení původu Budweiser Bier - Budějovické pivo a také je využívají. Problém nastává u ochranných známek, kde si právo na Budweiser nárokuje Budvar. O sto let starší Budějovický měšťanský pivovar ale jeho požadavky nehodlá akceptovat.

Dva výrobci piva vzdálení od sebe přes město vzdušnou čarou nějaké tři kilometry se už utkali před soudy v Německu, Rakousku, Chorvatsku a Řecku. Z Německa se Budvaru podařilo BMP se značkou Budweiser Bürgerbräu vytlačit a nyní uspěl i v Chorvatsku, kde záhřebský obchodní soud nedávno shledal jednání Budějovického měšťanského pivovaru „nekalosoutěžním a porušujícím práva Budějovického Budvaru“. Vydal proto předběžné opatření, kterým zakázal výhradnímu distributorovi BMP na chorvatský trh dovážet, distribuovat, prodávat a propagovat pivní produkty označené značkou Budweiser Bürgerbräu. Ve svém odůvodnění uvedl, že BMP užívá označení Budweiser Bürgerbräu způsobem, který neplní funkci označení původu, ale značky výrobku, to znamená ochranné známky.

„Budějovický Budvar hájí své obchodní postavení a zájmy proti všem formám parazitování na dobré pověsti značky Budweiser. Záhřebský soud dal plně za pravdu našim argumentům a vydal příkaz ke konfiskaci pivních produktů označených značkou Budweiser Bürgerbräu uskladněných ve veřejných skladech a ke stažení tohoto zboží z trhu,“ řekl Právu ředitel Budějovického Budvaru Jiří Boček.

Ředitel Budějovického měšťanského pivovaru Miroslav Leština je ovšem přesvědčen, že používáním značky Budweiser nejsou práva Budvaru dotčena. Své argumenty přitom opírá o verdikty soudů v Rakousku a Řecku. „Krátce po rozhodnutí Obchodního soudu ve Vídni, kterým byla zamítnuta žaloba národního podniku Budějovický Budvar proti Budějovickému měšťanskému pivovaru, rozhodl o zamítnutí obdobné žaloby i řecký soud první instance v Athénách,“ uvedl Leština a poznamenal, že v obou případech soudy dospěly k závěru, že označení Budweiser je označením zeměpisného původu piva z Českých Budějovic a jako takové je Budějovický měšťanský pivovar, jako nejstarší budějovický pivovar, užívá oprávněně. „Označení Budweiser je tak podle rakouského i řeckého soudu užíváno Budějovickým měšťanským pivovarem oprávněně a jeho užívání BMP je v souladu s právem,“ konstatoval Leština.

Jeho prohlášení však „zvedlo ze židle“ právní zástupkyni Budvaru Helenu Lejtnarovou. „Aktuální soudní rozhodnutí v Řecku není rozhodnutím pravomocným. Zároveň se nejedná o žalobu, týkající se užívání označení Budweiser Bürgerbräu jako označení původu, ale o užívání Budweiser Bürgerbräu jako ochranné známky. Proti významným nepřesnostem v prohlášení BMP se ostře ohrazujeme,“ zdůraznila Lejtnarová. (Právo)


Soud: Značka Budweiser klame

[čtvrtek, 12. únor 2004]

Českobudějovický krajský soud zakázal Budějovickému měšťanskému pivovaru používat označení Budweiser Bürgerbräu jako značky piva. Soud vyhověl žalobě Budějovického Budvaru, podle níž značka vzbuzuje dojem, že pivo je jeho výrobek. Podobné spory vedou oba také pivovary v zahraničí. "Budějovický měšťanský pivovar nesmí toto označení užívat," uvedl mluvčí budějovického Budvaru Martin Doležal.

Budějovický Budvar tvrzení o záměně doložil u soudu průzkumem mezi spotřebiteli, podle kterého se polovina z dotázaných domnívá, že pod touto značkou se skrývá budvarské pivo. Rozhodnutí soudu nenabylo právní moci. Předcházelo mu předběžné opatření v loňském roce na žádost Budějovického Budvaru.

Šéf Budějovického měšťanského pivovaru pokládá spor za uzavřený. "Soud jen potvrdil skutečnost existující více než dva roky. Vyhověli jsme tehdy předběžnému opatření a od té doby používáme novou chráněnou značku B.B. originál světlý ležák s označením původu Budweiser Bürgerbräu," uvedl Miroslav Leština. (iDnes)


Budějovický měšťanský pivovar (BMP) prozatím obstál v jednom z mnoha soudních sporů týkajících se používání značky Budweiser, které vede se svým větším konkurentem, státním Budějovickým Budvarem. Vídeňský obchodní soud totiž nevyhověl návrhu Budvaru na vydání předběžného opatření, které by BMP znemožnilo v Rakousku prodávat své pivo pod označením Budweiser Bürgerbräu. "Vídeňský soud neuznal argumentaci Budvaru a konstatoval, že užívání Budweiser žalovaným Budějovickým měšťanským pivovarem není v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku ani s dobrými mravy, protože Budějovický měšťanský pivovar vyráběl pivo v Budějovicích dávno před právním předchůdcem žalobce (Budvarem), exportoval do ciziny a užíval k označení svých piv Budweiser," řekl Právu generální ředitel BMP Miroslav Leština. Proti rozhodnutí soudu se Budvar okamžitě odvolal. "Aktuální rakouský případ je obdobný jako v loňském roce ukončený soudní spor v Německu, kde po třech letech soudních jednání rozhodl Nejvyšší spolkový soud, že Budějovický měšťanský pivovar musí upustit od nekalosoutěžního jednání a parazitování na obchodní značce Budweiser Budvar," reagoval mediální zástupce Budějovického Budvaru Martin Doležal a poznamenal, že rakouský spor začal v loňském roce, když BMP neuposlechl výzvu k ukončení "nekalosoutěžního jednání". Leština v této souvislosti uvedl, že soudní spory nepovažuje za racionální cestu při řešení vztahů mezi dvěma budějovickými pivovary. "Výsledkem je vždy jeden poražený, a když se dva perou, směje se třetí. Normální by bylo, kdyby, tak jako před druhou světovou válkou, užívaly práva k označení Budweiser oba pivovary, protože tomu tak bylo od nepaměti," zdůraznil Leština. Z vyjádření Budvaru ovšem nic nenasvědčuje tomu, že by cestu k řešení známkoprávních sporů s BMP, stejně jako třeba s americkým Anheuser Busch, hledal mimo soudní síně. "Budějovický Budvar hájí své obchodní postavení a zájmy proti jakýmkoliv formám nekalosoutěžního jednání či parazitování ze strany různých subjektů zejména na klíčových trzích, například v Německu, Velké Británii, Slovensku, Rusku či Rakousku," konstatoval Doležal. (Právo)


Asi jste je už viděli na billboardu: Dvě polonahé krásky povalující se po silném motocyklu Harley-Davidson. Doporučují vám "konečně pivo" - říznou desítku Samson. Výrobci piva, Budějovickému měšťanskému pivovaru, však nápaditá a provokativní kampaň zatím moc nepomohla. Pivovar v loňském roce uvařil a prodal 209 500 hl piva, což v meziročním srovnání představuje skoro šestiprocentní pokles. Podle vedení Samsonu je to důsledkem loňských povodní, které na jeden měsíc vyřadily pivovar z provozu. "Povodně zapříčinily jednak znatelný pokles poptávky, jednak přímo ovlivnily chod celého pivovaru," připomněl generální ředitel podniku Miroslav Leština. Tržby Budějovického měšťanského pivovaru následkem slabšího celkového odbytu klesly o devět milionů korun na 195 milionů. Domácí propad prodejů alespoň částečně vylepšily úspěchy v zahraničí - dařilo se především v sousedním Rakouskou. "Podíl exportu se zvýšil na téměř patnáct procent. Vyvážíme do sedmnácti zemí celého světa," uvedl obchodní šéf Jiří Nekola. Zadlužená a ztrátová firma prožívá těžké období. Sotva se začala odrážet od úplného dna, kde skončila za éry dřívějšího vlastníka Františka Chvalovského, dostala loni další ránu - povodně. Hlavním úkolem je co nejdříve vylepšit pošramocené finanční zdraví společnosti. Provozní hospodaření pivovaru v loňském roce skončilo kladným výsledkem teprve podruhé od roku 1996 - provozní zisk činil 60 milionů korun. Jenže celkový výsledek sráží dolů velké dluhy z minulosti. Jen bankovní úvěry činí čtyři stovky milionů korun. Hospodaření měšťanského pivovaru loni skončilo ztrátou devadesát milionů korun, rok předtím byla ztráta ještě o čtyřicet milionů vyšší. Celková výše nahromaděných ztrát z minulých let se vyšplhala na 354 milionů korun. Firma ve výroční zprávě přiznává, že na zaplacení takové sumy teď nemá peníze. "Přesto lze předpokládat, že v souladu se zahájením restrukturalizace a jejím dosavadním pokračováním bude neuhrazená ztráta v následujících období vypořádána," věří finanční ředitelka Štěpánka Kolářová. K tomuto názoru se přiklonil také nezávislý auditor na základě zlepšujícího se trendu hospodaření a snižujícího se úvěrového zatížení pivovaru. "V této souvislosti uvádíme, že společnost není v úpadku z důvodu jejího předlužení," píše auditor ve své zprávě. Budějovický měšťanský pivovar (bývalý Samson) vznikl rozpadem Jihočeských pivovarů, kam ještě patřily Platan Protivín a třeboňský Regent. Měšťanský pivovar dnes vyrábí pivo pod značkami Budweiser Bürgerbräu, Samson Budweiser bier, Crystal a Pito-nealko. Rozhodujícím majitelem firmy zaměstnávající 150 lidí je českobudějovický podnikatel Jan Diviš, jenž drží 85 % akcií. (iDnes)


«« « Strana 5 z 5
1 2 3 4 5

Navštivte nás na Instagramu Reklama na PI