Reklama na PI Reklama na PI Rastal

ico rss feed ico rss valid
Přidej na Seznam

Pivní blok

Pivní blokHodnocení článků na Pivním Infu

[pátek, 2. červenec 2010]

Teprve s uveřejněním mého prvního článku na PI jsem detailněji pohlédl i na podrobnosti jednotlivých článků, tj. počet shlédnutí a jejich hodnocení. Bohužel u článků neplatí rovnice počet shlédnutí rovná se počet přečtení. Pokud tak narazíme na článek, ke kterému má hodně diskutujících co říct, naskáče u něj velký počet shlédnutí. Umístí se pak tento článek v kategorii "Nejčtenější články" nebo se pro tuto sekci bere skutečně počet přečtení (např. podle IP adresy)? Pak se jedná spíše o nejdiskutovanější články, nikoli nejčtenější.

Druhým problémem je málo hodnocení. Pominu-li slovní hodnocení v komentářích, většina pravidelných návštěvníků si sice článek přečte, ale následně ho nehodnotí pomocí přednastavené stupnice. Do této kategorie patřím i já. Hodně článků jsem četl, ale nehodnotil. Přitom autora jistě zajímá i zpětná vazba na jeho článek, nikoli jen komentáře k dané problematice.

autor: Abrahaam | Blok 15:23 [permalink] [comments: 4]


Tiskové prohlášení společnosti Jihomoravské pivovary, a.s.

[středa, 30. červen 2010]

Společnost Jihomoravské pivovary, a. s. zahájila výběrové řízení na nájemce Pivovaru Vyškov dne 1.6.2010 s tím, že osloveny byly dvě společnosti, které dříve projevily o účast v Pivovaru Vyškov zájem, a to společnost AGC, spol. s.r.o. a společnost AGRA Group a.s. Ve lhůtě pro podání nabídek byla doručena jediná nabídka a to nabídka společnosti AGRA Group a.s.

Představenstvo společnosti projednalo výsledek hodnocení nabídek na svém zasedání dne 29.6.2010 a učinilo konečné rozhodnutí. Vzhledem k tomu, Že ve výběrovém řízení byla podána pouze jediná nabídka a že v ní nabídnutá výše nájemného nedosahuje výše tržního nájemného určeného znaleckým posudkem, představenstvo společnosti odmítlo předloženou nabídku a neuzavře smlouvu s žádným z účastníků výběrového řízení. Dalšími důvody pro odmítnutí nabídky je skutečnost, že podnikatelský záměr AGRA Group a.s. byl v rozporu s podmínkami nabídkového řízení. AGRA Group a.s. také v průběhu výběrového řízení vznesla výhrady k požadovaným podmínkám smlouvy o nájmu, které společnost v zájmu transparentnosti výběrového řízení a zachování rovnosti pro všechny účastníky, nemůže akceptovat.

Společnost Jihomoravské pivovary, a.s. se důrazně ohrazuje proti tvrzením uvedeným v článku 'Osud vyškovského pivovaru provázejí dohady' ze dne 24.6.2010 v denik.cz. Výběrové řízení na možného nájemce Pivovaru Vyškov probíhalo zcela v souladu se zákonem. Pan Jan Skala, majite| pivovaru Kout na Šumavě, sice doručil dne 23.6.2010 do sídla společnosti obálku obsahující nabídku, ta však byla hodnotící komisí z účasti ve výběrovém řízení vyloučena pro porušení podmínek nabídkového řízení.

Nabídka byla doručena po lhůtě, neobsahovala potřebné náležitosti, a jelikož se jednalo o neosloveného zájemce, byla i z tohoto důvodu jeho nabídka podle podmínek výběrového řízení nepřípustná, nemohla proto být ani ve výběrovem řízení hodnocena.

Představenstvo rozhodlo:

Představenstvo v souladu s ustanovením čl. 6.2. podmínek nabídkového řízení odmítá předloženou nabídku a neuzavře smlouvu s žádným z účastníků nabídkového řízení.

Vzhledem k tomu, že nelze očekávat brzké uzavření smlouvy o nájmu týkající se pivovaru Vyškov s jakýmkoliv zájemcem, pozastavuje představenstvo některé další kroky související s utlumením činnosti pivovaru Vyškov. Společnost tedy zejména nebude k 30.6.2010 realizovat v plánovaném rozsahu hromadné propouštění stávajících zaměstnanců společnosti, které dočasně pozastavuje ve všech úsecích provozu, neboť je nevyhnutelné zabezpečit zúžitkování stávajících skladových zásob a zpracování zásob rozpracované výroby a tak předejít možným ztrátam na majetku společnosti.

Představenstvo dále doporučuje jedinnému akcionáři ponechat konečné rozhodnutí o dalším vývoji (činnosti) pivovaru Vyškov a výběru nového nájemce na novém vedení resortu zemědělství.

představenstvo společnosti Jihomoravské pivovary,a.s


K dokreslení situace Pivovaru Vyškov ještě přikládáme dopisy (ve formátu .pdf) osobností politického a veřejného života:

Dopis senátora za v.o. Vyškov adresovaný ministru zemědělství z 21.6.2010

Dopis hejtmana Jihomoravského kraje ministru zemědělství z 22.6.2010

Dopis arcibiskupa olomouckého adresovaný předsedovi ZO NOS z 24.6.2010

autor: blokpi | Blok 07:21 [permalink] [comments: 4]


Jak nás vidí u sousedů

[pátek, 25. červen 2010]

Dovolím si do této rubriky přidat pro zajímavost odkaz na stránky věnující se pivní Praze (Praha Beer) s mottem: Průvodce po pražských hospodách se skutečným pivem.

Tyto stránky tvoří polský znalec českého piva, který píše pod nickem docent. Mnozí ho jistě znáte osobně např. ze ZČ v Nuslích nebo jste se s ním setkali někde jinde v ČR popř. ve světě u dobrého piva.

Tak tedy už onen slíbený odkaz: http://piwnapraha.wordpress.com/

Náš kolega z Polska docent také přispívá i na známý polský pivní server browar.biz , který je obdobou našeho PI spolu s naším BB, neboť po registraci umožňuje osobní evidenci vypitých piv.

autor: Henri | Blok 14:39 [permalink] [comments: 8]


Vítek z Prčice

[neděle, 20. červen 2010]

Dnes mi přišel do redakce mail s tímto textem: "Pozdravujeme přátele piva. Po šesti letech domácího vaření piva jsme se dopracovali k rozjetí restauračního pivovaru. Tento pivovar je součástí budovaného připomínkového hradu věnovaného Vítkovi z Prčice, který byl zakladatel nejmocnějšího šlechtického rodu v celé české historii. To byli Vítkovci -páni v erbu růže. Byli bychom moc rádi, kdyby jste také o nás dali na svých stránkách vědět a tak pomohli podpořit tento záměr. Vše ostatní se dovíte přímo na na našich stránkách www.vitekzprcice.cz. S pozdravem Petr Kroužil"

Nový pivovárek - to je vždycky dobrá zpráva a já samozřejmě rád uveřejním informace o novém pivu Vítek z Prčice.

Z výše avizované stránky si přibližme základní informace.

Pivovar vaří originální pravé české nefiltrované kvasnicové pivo. Suroviny jsou používány poctivé včetně humnového sladu. Vaříme klasickým způsobem, aby naše české pivo bylo co nejkvalitnější. Za Vítkovců bylo pivo nejoblíbenějším nápojem.

Foto

Pivovar interiérem od podlah, dveří, omítek, oken připomíná slavnou dobu Vítkovců (románská a gotická). Dále je vybaven věrnými replikami románského nábytku. Každá část pivovaru je věnována (jedné z mnoha) skutečné osobnosti z rodu v erbu růže, která se nesmazatelně zapsala do dějin našeho národa.

Foto

A jaké že pivo zde v současnosti ochutnáte? Nefiltrované, kvasnicové: Vítek z Prčice světlý 11%. Pivo si prošlo technologickými problémy, přesto si udrželo plnou chuť. Proto se potěšte s tímto průkopníkem. Vítek z Prčice světlý 12% - zraje. Toto pivo má díky poctivému humnovému sladu nádhernou zlatou barvu, plnou chuť, která nenadýmá a trvanlivou pěnu. Hořkost je jemná, která v ústech doznívá. Pokud by Vám místní pivo náhodou nezašmáklo, tak si můžete objednat i pivo filtrované, pasterované, ale také v erbu růže: Regent světlý 11% a Regent tmavý 12%

Foto

Dále se dozvídáme, že začátkem srpna se začnou vařit jídla,která budou ve stylu pivovaru a doby Vítkovců. a že se chystají slavnosti - slavnostní otevření pivovaru. Tyto letošní slavnosti budou jako nultý ročník středověkých slavností sv.Víta. Budou pojaty skromně a zaměřeny na otevření pivovaru. Opékat se bude prasátko, měla by být již v provozu kuchyně i zvětšená kapacita pivovaru. Tématem bude dělení majetku Vítkem z Prčice jeho čtyřem synům s následnou kolonizací české země Vítkovci. Předběžný termín bude 24.7.2010.

Foto

Já osobně přeji novému pivovárku jen to nejlepší. Hlavně, aby pivo z Prčice bylo dobré a aby se sem sjížděli pivaři se širokého okolí. Dej Bůh štěstí!

autor: Chody | Blok 17:50 [permalink] [comments: 7]


Jak jsem testoval pivo 3

[čtvrtek, 17. červen 2010]

Možná si vzpomínáte na dva články, kde jsem nejprve já, posléze kolega Luboš, popisovali naše zážitky při výzkumu veřejného mínění.

Dnes nás kontaktoval zástupce firmy TNP AISA, která tento výzkum prováděla, že se velký zadavatel, rozumněj africký gigant PPas zlobí a že by byl rád, kdybych oba články stáhnul.

Bohužel jsme na nemožnost informování veřejnosti nebyli upozorněni a také při fotografování se nikdo neohradil. Prý nepředpokládali, že by někdo z těchto akcí mohl něco psát.

Prozatím tedy vyhovím a oba články skryju. Jaký názor na řešení této kauzy máte Vy, milí čtenáři PI?


Oba články ve zkrácené a snad "nezávadné" verzi naleznete právě tady...


Jak jsem testoval pivo

Když mi kamarád Luboš napsal, že jde na brigádu, která spočívá v tom, že se bude ochutnávat pivo, samozřejmě mě to také zajímalo. Vždyť kdy se Vám povede, aby Vám někdo zaplatil za pití piva, že? V propozicích je psáno, že se bude koštovat 3-5 piv. Myslel jsem si, že dostaneme tyto vzorky v nějakých malých kelímcích a že bude za slabou půlhodinku hotovo, ale nepředbíhejme.

Vcházíme do kavárny, která se nachází na plzeňském náměstí, zasedáme ke stolu a po nahlášení iniciál a podepsání prohlášení ve smyslu, že jsme si vědomi, do čeho jdeme (tady jde zejména o to, abychom zvládli vypít určité množství piva), je nám pro začátek naservírována voda a toustový chléb na zakousnutí, který se později hodil k neutralizaci chuti mezi jednotlivými vzorky.

Vlastní testování se skládá ze dvou částí. První je posezení se slečnou z agentury u ntb, kde jsme podrobeni obecným otázkám, jako kolik piva vypijeme za týden, jakou značku či jaké pivo (stupňovitost, točené, lahvové apod.) pijeme nejčastěji. Po tomto prvotním seznámení je nám natočeno pivo, které hodnotíme stupnicí 1 (velmi špatný) až 7 (velmi dobrý). Ptají se nás mj. na barvu, pěnu, vůni, chuť, sílu, říz či celkový dojem.

Dnes se zřejmě, dle mého názoru, testují piva výčepní, a to ještě především z velkých pivovarů, protože té chuti tam opravdu moc není. Poslední otázka u prvního vzorku je, zda nám toto pivo chutná více než naše oblíbené - tady samozřejmě musím konstatovat, že nikoliv.

Druhá část spočívá v ochutnání ještě nejméně dvou vzorků, nejvíce však čtyř - tedy celkově můžete ochutnat až pět piv. Pivo je čepováno víceméně jako velké, tedy 0,5 l, a do nelogovaných pohárků. U každého vzorku musíme vyplnit čas donesení a ohodnotit jej do formuláře, který každý účastník dostává. Je těžké piva hodnotit, už z toho důvodu, že opravdu postrádají vlastnosti, které u piva především vyhledávám, zejména chuť...

Nejsem zbabělec, takže postupně testuji všechny dostupné vzorky s nadějí, že ten další bude snad lepší. No nepochutnal jsem si, piva vodová, bez chuti, jen ten alkohol je znát a to je málo. Taková piva bych si dovedl představit v nějaké té herně, ale v restauraci po dobrém jídle bych preferoval něco jiného. S každým dalším vzorkem jsem míň a míň tolerantní a hodnotím hůře. Při prvním pivu jsem měl docela žízeň, takže mělo jistou výhodu.

Po vypití pěti piv jsme klidně mohli zůstat sedět a konzumovat dál, ale nebyla na to vůbec chuť. Původně plánovaná půlhodinka se i tak protáhla na hodinu a půl a to je ten pravý čas na odevzdání vyplněných formulářů a vyzvednutí si dnes opravdu zasloužené odměny.

Chtěl zadavatel otestovat nějaké nově připravované "pivo" nebo jen zjistit, jak je na tom vzhledem ke konkurenci? Možná nám již brzy na tuto otázku odpoví píár v nějaké zajímavé tiskové zprávě...Jak jsem testoval pivo 2

Je 2. května a já dostávám od kamarádky opět zprávu: „Ahojky, opět je ochutnávka piva v Plzni. Tentokrát je to na nealkoholické pivo. Ochutnávalo by se jenom jedno pivo a bylo by to opravdu na půl hodinky. Jestli budete mít zájem, tak mi zase napište jméno, příjmení, věk a čas, kdy by se Vám to hodilo a klidně vezměte sebou známé. Díky, mějte se.

Ihned pozvánku přeposílám i Chodymu s tím, že mě se to hodí ve čtvrtek. Bohužel tentokráte, možná i s ohledem na předchozí ochutnávku a s tím, že se jedná pouze o nealko piva, Chody odmítá. No nic. Přemlouvám pár kolegů z práce, z nich má dokonce jeden právě narozeniny a vyrážíme do kavárny. Víme již, do čeho jdeme a kde to máme hledat. Samozřejmě dopředu nahlašujeme počet osob a čas naší návštěvy, abychom nemuseli zbytečně dlouho čekat. Nevím, co si mám dopředu myslet o ochutnávce nealko piv. Že by nějaké nové nealko? Necháme se překvapit.

Dorážíme na místo a postupně zasedáme ke stolkům. Pouštím kolegy a chvíli povídám s kamarádkou, která nás pozvala. Po chvíli přichází řada i na mě, tak zasedám ke stolku, kde naproti mně sedí sympatická mladá slečna. Začínáme dotazníkem. Postupně odpovídám na otázky typu: „Pijete nealko pivo? Jak často? Kdy? Kde? Kupujete si ho domů? Jaké značky? Jak vám chutná?“ Atd.

Potom je mi přinesen necelý půllitr nového nealko piva. Polotmavého nealkoholického piva. Přivoňuji si a postupně upíjím a přitom odpovídám slečně na různé otázky. Musím říci, že jsem byl chutí i vůní tohoto piva dost překvapený. Nemusím tmavá ani polotmavá piva, ale celkem jasně zjišťuji, že když bych si měl vybrat mezi klasickým a novým polotmavým, tak bych rozhodně zvolil toho nového. Máme hodnotit i vhodnost připravených reklam na toto pivo.

Po ochutnání tohoto vzorku přichází překvapení v podobě vzorku druhého. Na pozvánce bylo zmiňována jen „ochutnávka jednoho piva“. Nevadí. Přičichnu a cítím citronový nádech. Napiji se a opravdu. Pivo má příchuť citronu. Ani toto pivo není nijak zvlášť špatné. Volil bych ho při horkých letních měsících, protože mi připadalo dost osvěžující. I zde přichází na řadu spousta otázek. Asi poslední z nich byla, jaké další ovocné vůně bych preferoval. Na to odpovídám, že švestkové již existuje a jiné ovocné příchutě bych už nezaváděl. Tím moje degustace končí.

Probíráme její průběh s ostatními a zjišťujeme, že někdo měl i tři vzorky. Posléze jsem se dozvěděl, že byly vzorky celkem čtyři. Závěrem chci říci, že moje posuzování nových nealko piv bylo pouze se stávajícími nealky a piva na tom byla rozhodně lépe. Ale u jiného hodnotitele by srovnání samozřejmě mohlo dopadnout úplně naopak.

autor: Chody | Blok 15:24 [permalink] [comments: 7]


Žádost o pronájem Pivovaru Vyškov

[pátek, 11. červen 2010]

Pivovar Kout hlavička

Věc: Žádost

Žádám představenstvo pivovaru Vyškov o pronájem pivovaru. Důvody, které mě k tomu vedou, jsou ty, že již mám zkušenost s pivovarem Kout na Šumavě, který jsem znovu zprovoznil po 40 letech a nebylo to zrovna lehké. Na českém a mezinárodním trhu jsme se prosadili. Dnešním dnem vyvážíme do Srbska, Itálie, Německa i Ameriky. Rovněž jsme vesměs kladně hodnoceni, jak v Evropě tak v zámoří. Viz odkaz...

Rovněž je mi líto krásného pivovaru a lidí, kteří v pivovaru pracují. Chtěli bychom udržet zaměstnanost a udžovat a proslavovat tradici Českého piva.

S pivovarským pozdravem “Dej Bůh štěstí“

Majitel pivovaru: Jan Skala, tel.: 602 134 337

Hlavní sládek: Bohuslav Hlavsa, tel.: 608 241 232

Zahraniční obchod: Adrian Šaroch, adrian@aequilibrium.cz

Pivovar a sodovkárna

Kout na Šumavě 2

345 02 Kout na Šumavě

tel.: 379 789 370

Fax: 379 789 370

IČO: 416 240 68

DIČ: CZ530415062

e-mail: janskala@email.cz

www.pivovarkout.cz

Region Šumava, Czech republik: www.isumava.cz

http://www.ratebeer.com/beer/country/czech-republic/56/

V Koutě na Šumavě 11.6.2010

autor: blokpi | Blok 13:25 [permalink] [comments: 17]


Boj zaměstnanců proti likvidaci Pivovaru Vyškov

[pátek, 11. červen 2010]

Zaměstnanci Pivovaru Vyškov zastoupení odborovou organizací nemohou stát stranou současného dění kolem útlumu firmy, ve které doposud pracují.

Velmi oceňují petiční akci občanů Vyškovska za udržení výroby a děkují touto formou všem věrným zákazníkům a fanouškům dobrého českého piva z Pivovaru Vyškov.

Zaměstnanci prezentují tiskovou zprávou chuť nadále vyrábět pivo v areálu Pivovaru Vyškov (Jihomoravských pivovarů a.s.) v počtu cca 25 - 27 pracovníků.

Zaměstnanci jsou proti ukvapenému útlumu a následné likvidaci Pivovaru Vyškov.

Zaměstnanci navrhují touto formou ministerstvu zemědělství odvolání předsedy představenstva Ing. Zdeňka Řeháka z důvodu špatného hospodaření v průběhu jeho působení ve funkci a jmenování do této funkce někoho ze stávajících zaměstnanců.

Rozhodnutí jediného akcionáře Ministerstva zemědělství (dále MZ) považují zaměstnanci za ukvapené. Podivné je také vyhlášení útlumu den před parlamentními volbami na valné hromadě konané 27.5.2010 a před letní sezonou. Důvodem byl loňský hospodářský výsledek a výsledky v zimních měsících 2010. Obecně jsou v pivovarnictví zimní výsledky horší než ty letní. Svědčí o tom výsledky v měsíci březnu a dubnu 2010, které už vykazovaly o polovinu lepší hodnoty.

Pivovar je solventní, nemá dluhy ani úvěry. Touto formou žádají zaměstnanci pivovaru MZ o přehodnocení rozhodnutí o útlumu. Útlum prozatím zrušit a nechat rozhodnutí na novém ministrovi.

Ačkoliv MZ nepochopitelně rozhodlo o útlumu provozu, ponechalo ve funkcích statutárních orgánů předsedu představenstva Ing. Zdeňka Řeháka a předsedu dozorčí rady Mgr. Vladimíra Hynšta. Toto vedení přitom nezvládlo úkol, který prezentoval Ing. Řehák při nástupu do funkce v červnu 2007, a to zastavit propad prodeje a firmu ozdravit. I přes zjevný neúspěch je MZ pověřilo útlumem firmy a ještě jim navýšilo odměny za činnost v těchto statutárních orgánech.

Zaměstnanci již nevěří snaze současného vedení najít nájemce. Dvě kola proběhla bezvýsledně a stála nemalé finanční prostředky.

Proto zaměstnanci přicházejí s návrhem jak přežít špatné období do případného pronájmu a neutlumovat provoz. První razantní kroky byly učiněny na přelomu roku 2009 – 2010, kdy bylo z pivovaru propuštěno 19 zaměstnanců z původních 46. Firma nyní těží z propagačních a reklamních akcí uskutečněných v loňském roce a ze zájmu trhu o kvalitní piva z malých pivovarů. Svědčí o tom zájem o Vyškovské pivo u nových odběratelů a návrat na některé bývalé pozice. Zájemci se hlásí i ze zahraničí.

Také naše piva zaznamenala úspěchy v degustačních soutěžích, jak doma u světlých speciálů, tak i na evropském a světovém poli v soutěži „European beer star“ s tmavým pivem, kde jsme dva roky po sobě udrželi vítězství v naší kategorii „tmavý ležák českého typu“. Pivovar má moderní technologické vybavení a zaměstnance schopné prosadit na trhu kvalitní Vyškovské pivo s tradicí 330 let.

Rozhodnutí o útlumu je nepochopitelné i z důvodu realizovaných investic v roce 2009 především do marketingu, tedy budoucnosti firmy. V současné době vyplouvají na povrch informace o předražených dodávkách surovin a především služeb. Je otázkou, jak vysoký podíl na loňské ztrátě mělo předražování. Zde by měly zasáhnout kontrolní mechanismy MZ. Také se vynořily informace o nepochopitelném zamítání zakázek představenstvem. Není pak divu, že klesal výstav a s ním i tržby. Jako by tyto kroky byly záměrné.

Udržením provozu zajistí MZ prospěch celku, před několika jednotlivci - likvidátory. Celek jsou nejen zaměstnanci, ale i firmy a obce v regionu a především spotřebitelé.

Pro upřesnění je možné kontaktovat Martina Obruču (tel. 602751813)

S pivovarským pozdravem „DEJ BŮH ŠTĚSTÍ“

Tisková zpráva ZO NOS Pivovaru Vyškov, 9.6. 2010 VYŠKOV

autor: blokpi | Blok 09:13 [permalink] [comments: 2]


Tak Kocour už má Kočku

[pondělí, 7. červen 2010]

Všichni čtenáři PI již jistě vědí, že v restauraci U dvou koček na Uhelném trhu v Praze 1 se chystal další pražský restaurační pivovar. Od začátku června jsme se již dočkali i pivečka z něj. V prvním červnovém týdnu byl na čepu zatím světlý 12° nefiltrovaný ležák nazvaný Světlá Kočka. V tomto týdnu bude následovat Polotmavá Kočka a Tmavá Kočka, rovněž tato piva budou 12°.

Mnozí zde vyslovili v minulosti obavy z ceny piva v této restauraci vzhledem k její lokaci a cenám např. u nedalekých Medvídků. Myslím, že cena není vzhledem k místu a tradici této restaurace nijak neakceptovatelná. Všechna výše zmíněná piva jsou v ceně 34 Kč za 0,5 l.

Zatím jsem ochutnal Světlou Kočku a ta mně chutnala. Je to poctivý nefiltrovaný ležák, rozhodně o mnoho tříd výše, nežli na soutoku nabízený PU.

Tak se nám to pěkně rozrůstá, v této lokalitě, doslova na pár metrech, se již dá udělat zajímavý pivní trojboj a s malou odbočkou i čtyřboj. Začít by se mohlo U Valšů, kdo by chtěl mohl by z lajny vybočit třeba na jedno ke Flekům, potom tu máme pivovárek U Medvídků, tam by mi také vzhledem k ceně stačilo jedno, no a zakončil bych to na Uhelném trhu U dvou koček, kde bych asi u jednoho nezůstal.

Takže varnsdorfský Kocour k sobě má již pražskou Kočku a mohli by nám z toho symbolicky vzniknout nějaká další koťata v podobě nových pivovárků. A pár jich již je na cestě.

Tak všem Dej Bůh štěstí.

Tak Kocour už má Kočku [p768]

autor: Henri | Blok 10:40 [permalink] [comments: 24]


Pivní mapa

[sobota, 5. červen 2010]

Vytvořil jsem pomoci Google Earth mapu českých pivovarů a dávám ji všem k dispozici.

Jedná se o soubor KML (pivovary.kml) . Můžete si ho stáhnout a otevřít v Google Earth (a velmi jednoduše upravit...) , nebo prohlídnout v Google Maps. Pro ty co mají navigaci TOMTOM jsem současně vytvořil POI (“point of interests” neboli “bod zájmu”)

Instalace je velmi jednoduchá : soubory pivovary.OV2 , pivovary.bmp a pivovary_x2.bmp uložíte do složky kde se nachází vaše mapa ( např. Western_and_Central_Europe_2GB_840.2561) a pak už stačí restartovat.

Mapu si samozřejmě můžete umístit na váš web. Stačí uložit soubor pivovary.kml na server web a na stránce Google Maps do vyhledávání zadat celou adresu (v mém případě http://jindrich.free.fr/kml/pivovary.kml )

Soubor kml je tady: Pivovary KML

mapa na Google maps ; PIVOVARY

TOMTOM POI : Pivovary OV2

jak upravit soubor KML v Google Earth : GOOGLE

autor: jin | Blok 22:55 [permalink] [comments: 11]


Poddžbánský pivovar a restaurace v Mutějovicích

[sobota, 5. červen 2010]

Ahoj všem. Myslím že potěším hlavně nekuřáky, protože dnešním dnem otvíráme venkovní posezení na terase.

Terasa je umístěna za pivovarem a k dispozici je cca 100 míst. Momentálně máme na čepu "jen" světlou a tmavou 12%. V tanku zraje světlá Vánoční 17,45% a v plánu je polotmavá 13% vyrobená pouze z bavorského sladu, která přijde na čep 10.8.

Těšíme se na vaši návštěvu

Poddžbánský pivovar a restaurace v Mutějovicích [p681]

autor: Pavel R. | Blok 12:40 [permalink] [comments: 15]


Petice proti zastavení výroby piva ve Vyškovském pivovaru

[úterý, 1. červen 2010]

Text petice:

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme Ministerstvo zemědělství ČR, aby nebyla zastavena výroba piva ve Vyškovském pivovaru, jenž spadá pod Jihomoravské pivovary a. s., jejichž jediným akcionářem je právě Ministerstvo zemědělství ČR, které rozhodlo o zastavení výroby a propuštění většiny zaměstnanců k 30. 6. 2010.

Vyškovský pivovar má bohatou tradici, byl založen roku 1680, ovšem právo várečné zde bylo již před husitskými válkami. V roce 1677 nechal Karel z Lichtenštejnu vybudovat vedle zámku a zámeckých zahrad nový biskupský pivovar. Pivovar dvakrát zachvátil obrovský požár, avšak vše bylo opět znovu vybudováno. Vyškovskému pivovaru se podařilo přečkat první světovou válku, i když musel snížit stavy, pivo se zde posléze vařilo i za druhé světové války. V padesátých letech bylo rozhodnuto zařazení pivovaru do třetí kategorie, což mělo znamenat jeho dožití bez jakýchkoli investic a jeho zrušení někdy kolem roku 1970, i tato situace se pivovaru podařila zlomit, prakticky do konce devadesátých let se mu ohromně dařilo, po této době ovšem jeho výstav piva klesal.

Máme za to, že (i přes nevyřešenou otázku církevních restitucí) je Ministerstvo zemědělství jako vlastník do značné míry odpovědné za současnou situaci. Místo, aby si zajistilo schopné vedení, které by spravovalo jejich majetek, připustilo, aby se vedení neustále měnilo a aby se pivo vytrácelo z restauračních zařízení i z obchodní sítě. Za velkou ztrátou, kvůli níž ministerstvo rozhodlo o zastavení vaření piva, vidíme jednak investici do zjevně ztrátových míst (jako bylo předražování zakupovaných propagačních materiálů, inovace láhví, apod.), ale hlavně investici do zmodernizování pivovaru, které vedlo ke zlepšení kvality, jež od druhé poloviny devadesátých let ztrácela pověst. Nyní však pivo vařené ve zdejším pivovaru svou kvalitou předčí naprostou většinu jiných tuzemských pivovarů (které jsou ve velké většině případů vlastněny zahraničními subjekty), navíc je zachován tradiční český postup vaření, kterým se již nemůže pyšnit příliš pivovarů.

Obáváme se, že z našeho trhu mizí jedna z posledních perel českého pivovarnictví, i když se poslední dobou zakládá spousta nových malých pivovarů, které se navrací k původnímu zrání a vaření piva, jelikož tzv. europivy jsou spotřebitelé přesyceni. Z budování nových pivovarů usuzujeme, že se jedná o výnosnou činnost. I proto si myslíme, že má pivovar reálnou šanci ztrátu zmenšovat, navíc se znovu začíná dostávat do restaurací, ze kterých ho konkurence vyřadila. Od investice, která byla vynaložena do modernizace přece nelze očekávat okamžitou návratnost.

Navíc bychom chtěli zdůraznit i hodnotu kulturního dědictví, jež je s pivovarem spjata. Jestliže Vyškovský pivovar zanikne, zanikne i něco v nás. A necháme tu bez boje prostor k dalšímu podmaňování se cizímu kapitálu a naše děti už možná nebudou vědět, jak chutná poctivé pivo.

Proto žádáme o zachování výstavu piva, když už ne všech druhů, tak alespoň několika, obzvláště by byla škoda černého piva „Havrana“, který je bezkonkurenčně nejlepším českým černým pivem, jak o tom svědčí každoroční ocenění. Pivovar také může sloužit k prohlídkám, pokud by se spojil výklad o výrobě piva i s výkladem o historie pivovaru, stalo by se to jednou z mála kulturních „atrakcí“ našeho města. Další možností by mohla být domluva s církví a prodávání piva jako klášterního, o nějž je celosvětově velký zájem.

Stát by se dle našeho názoru o toto dědictví měl, jakožto o svůj majetek i majetek všech občanů naší republiky, řádně zajímat. Nechat zaniknout státní podnik se zaměstnanci, kteří pro něj doslova žijí, avšak v jejich činnosti jsou jim často kladeny zjevné překážky bránící prosperování provozu, a rozprodat jeho špičkovou technologii, je přinejmenším podlé.

Děkujeme.

Za petiční výbor: Hana Dostálová


ZDE naleznete petici ve formátu .pdf včetně podpisového archu.

Pivní.info doporučuje petici podepsat, případně sehnat více podpisů od lidí, kterým není osud Vyškovského piva lhostejný a vyplněné podpisové archy zaslat poštou na adresu petičního výboru: Hana Dostálová, Jungmannova 233/34, 682 01 Vyškov

autor: Chody | Blok 13:23 [permalink] [comments: 85]


1. Brněnský pivní festival

[pátek, 28. květen 2010]

Tak jsme se konečně dočkali velkého pivního festivalu i v Brně!!!

Proč se má konat velký pivní festival v Praze, Olomouci, Třebíči a v podstatě v každém vetším či menším městě a v Brně jen malé Radniční dy s K.Brewery a den s pivovarem Starobrno?!

Myslíme si, že Brno si zaslouží větší akci a proto ve dnech 23.6. - 26.6. 2010 pořádáme 1. Brněnský pivní festival na Velodromu.

Koná se za účasti mnoha pivovarů, ale také hlavně s bohatým doprovodným programem, uvidíme skupiny XINDL X, Mandrage, Kamelot, Kabát revival, Ready Kirken, Argema, Petra Spáleného a mnoho dalších.

Pro rodiny s dětmi je tu připraven velký lunapark,občerstvení, soutěže apod.

Pro prvních 500 návštěvníků pivo zdarma!

Celodenní vstupné pouze 60,- Kč!

Přijďte všichni všichni, těšíme se na Vás!

Podrobný program a informace najdete na www.produkcenaklic.cz

1. Brněnský pivní festival

autor: lily | Blok 13:43 [permalink] [comments: 39]


Bar Natěsno a Černá Hora na Kladně

[středa, 26. květen 2010]

Tak všichni vyznavači dobrého piva z Kladna a okolí se dočkali další dílku do mozaiky při postupném zlepšování pivní situace na kladensku. Takže tady jde o příjemnou hospůdku v centru na pěší zóně T.G.Masaryka. Je ve dvoře, kde se nachází obchůdek s vláčky. Dvůr je naproti květinářství a hned vedle nonstopu u boxera.

Hospůdka je vlastně sklep. Interiér je pěkný a příjemný, obsluha sympatická. Navíc i s větráním je to tady vyřešeno. K dispozici jsou tři pípy, na které pan majitel naráží ze šesti druhů piv od Černé Hory. (teď například zrovna na čepu Moravské sklepní, Páter a Kamelot. V lednici k dostání celý sortiment v lahvích včetně tradičních limonád. Dále černohorské pivní pálenky.

Co dodat, přeju hospodě aby se uchytila a vydržela co nejdéle a navštěvovalo ji co nejvíc hostů. Proto taky tenhle blok.

autor: pan Shimi | Blok 14:25 [permalink] [reaguj]


Plzeňáci v Chodovaru

[sobota, 15. květen 2010]

Když Klub malých pivovarů navštívil v polovině března majitel a sládek Chodovaru pan Plevka ml., netušili jsme, jak se rozvine naše vzájemné poznávání a spolupráce. Tehdy jsme byli srdečně pozváni na prohlídku pivovaru a samozřejmě ochutnávku.

A v sobotu 8. května jsme ve více než hojném počtu (27 lidí!) dorazili do Chodové Plané. Někteří na kole, jiní vlakem, řada milovníků piva se rozhodla pro celý víkendový pobyt v tomto městečku.

Detailní prohlídka, která nás pod vedením pana Plevky ml. čekala, byla skutečně zevrubná a trvala téměř dvě hodiny. Následné povídání na prostranství před pivovarem nadchlo skutečně všechny.

Dozvěděli jsme se například o snaze velkých nadnárodních korporací tlačit na malé pěstitele chmele, aby upustili od aromatického a cenného žateckého červenku a nahradili jej jinými rychle rostoucími odrůdami. Rozdíl v ceně by měl být dokonce kompenzován, takže další rána pro typicky české pivovarnictví?

Že by za to všechno nemohly jen klimatické změny, které údajně způsobují nižší výnosy této „české perly“? Hovořilo se také o snaze velkých supermarketů tlačit cenu piva až pod hranici únosnosti – vykoupíme vám pivo za 2,50 Kč….(!).

Závěrem je třeba poděkovat panu Plevkovi a celé jeho rodině a držet mu palce. V této republice už takových silných a nezávislých bojovníků mnoho není (a nejen v pivovarnictví…)

Plzeňáci v Chodovaru [p13]

autor: vencafialu | Blok 16:33 [permalink] [reaguj]


Když se pivní akce nevyvede...

[pátek, 14. květen 2010]

Dnes jsem měl telefonát ze Znojma, že se tam ptají dva pivní turisté na Den Ježka, který se dle Kalendária na PI měl konat právě dnes, 14.5.2010 od 13 hodin. Oni, že nemají o tom žádné zprávy. Nevím už kde se tahle akce v Kalendáriu vzala, resp. odkud jsem tato data čerpal. Vím jediné, že jsem si to nevymyslel.

Aby se případně předešlo tomuto problému, či aby bylo dohledáno, odkud informace vzešla, budu od nynějška dávat link na zdroj informací, což jsem u akcí, které jsem nalezl někde na turistických serverech nedělal. Protože akce můžete zadávat i Vy, registrovaní uživatelé PI, sami, prosím Vás, abyste tak dělali také. Díky...

Přes všechnu snahu Vám přiblížit konání různých akcí spojených s pivem se asi ani v budoucnu nevyhneme nepříjemným situacím, že někam přijedete a akce se konat nebude. Vězte proto, že data obsažená v Kalendáriu mají jen informativní charakter. Doporučujeme se informovat u pořadatelů či místních orgánů, které by o akci měli vědět. Nelze sledovat vývoj každé akce, změny termínů či zrušení.

Těm minimálně dvěma pivním turistům, kteří dnes do Znojma dorazili, se tímto ze srdce omlouvám a věřím, že většina akcí uvedených v Kalendáriu se uskuteční ve stanovených termínech.

Děkuji za pochopení

autor: Chody | Blok 10:52 [permalink] [comments: 2]


Nejlevnější regionální piva v Praze

[úterý, 11. květen 2010]

Krakonoš, Poutník, Rohozec a tak bych mohl jmenovat celou řadu známých pivovarů a točené v Praze pouze za 20,- za půlitr ??? V Praze ??? Jsem blázen ??? NE je to realita pánové a vyznavači pěnivého moku. Od 1.6.2010 v 17 hodin se v Praze na Žižkově otevírá Pivní sklep se šesti kohouty na regiónální pivovary a garantovanou cenou 20,- za půlitr. Budeme rádi když si oblíbíte náš nový podnik. 25.5.2010 zveřejníme veškeré detaily i s pivovary které pokřtí náš nový projekt. Dej bůh štěstí.

Autor: nick Pivní sklep

autor: Chody | Blok 09:54 [permalink] [comments: 48]


Poličské pivo v Brně posiluje

[pátek, 7. květen 2010]

Tak už je to tady. Pokud je vše v pořádku, tak dnešním dnem se v Brně otevírá hospůdka výhradně s poličským pivem.

Stabilně bude na čepu 12 Záviš s poctivým EPM 12,4%.

Veškeré pivo je v sudech uloženo v chladícím boxu o stabilní teplotě a z tohoto boxu je rovnou čepováno. Majitelé mají zájem o prvotřídní ošetření, čemuž odpovídá nejen čepování piva bez tepelného šoku, ale i slíbené každodenní proplachování pivního vedení vodou.

Jde sice o kuřáckou provozovnu, ale je instalována dostatečně výkonná vzduchotechnika, tak snad i po této stránce bude vše v pořádku. V kuchyni instalovaný nový konvektomat vypovídá i o tom, že pod pivo půjde dát i něco kvalitního.

Závozy 1x týdně zaručí čerstvé pivo, které jako veškerá produkce z Poličky je nepasterováno.

Milí pivaři, gurmáni i gurmeti, Vám jistě netřeba připomínat kvalitní suroviny, slad z humnové sladovny, žatecký chmel pouze v granulích, vlastní voda z podzemního jezera (a troška moravského řepného cukru - to pro puntičkáře), opravdu KLASICKÁ technologie, dlouhé zrání .... (u nás nejde o kecy, ale skutečnost - přesvědčte se návštěvou v pivovaru):-)

Nezbývá než dodat, že doufám v příjemné a dobré zkušenosti Vás, návštěvníků této hospůdky.

Pozitivní zkušenosti sem pod blog, negativní přímo na můj mail: roman.holoubek@pivovar-policka.cz - díky.

Abych nezapoměl. Pivnice U Míče - Staňkova 15 Brno

Loc: 49°12'33.326"N, 16°36'17.417"E

Dobrou chuť Vám přeje kolektiv zaměstnanců poličského pivovaru


Příležitost pro pivovary

[úterý, 4. květen 2010]

Jak jsem již informoval v rubrice „Co je na čepu“ v Restauraci Chapadlo v Praze na Vypichu (http://chapadlo.com/vypich/), kde byl dosud na čepu sortiment SABMilleru doplněný pšeničným Primátorem, došlo k navázání spolupráce s KBG a sortiment byl obměněn a rozšířen na úkor SABMilleru ve prospěch piv z pivovarů patřících KBG.

Vzhledem k tomu, že v Chapadle na Vypichu mají nainstalováno 12 výčepních kohoutů, z nichž mají zatím obsazenou polovinu, otevírá se příležitost pro obchodní zástupce středních a malých pivovarů, aby dokázali přesvědčit majitele, že zrovna pivo z jejich pivovaru by mohlo rozšířit sortiment této restaurace.

Dozvěděl jsem se od personálu, že majitel není nepřístupný myšlence rozšířit portfolio nabízených piv o nějaký regionální pivovar. A i když připustíme možnost, že některou z 6 volných píp obsadí ještě nějaké pivo z KBG a jeden kohout připadne třeba na točenou limonádu, tak zde je stále možnost alespoň dvou až tří píp pro někoho dalšího. Mně osobně by se tam líbil třeba takový Kout, Polička a mohl bych, stejně jako každý z vás vypsat řadu dalších. A proč by to nemohl být dokonce i nějaký minipivovar, že?

Tak obchoďáci snažte se, ať se nám v tom Práglu zase trochu rozšíří nabídka a přibude jedna zajímavá restaurace a vám ať zase může trochu stoupnout výstav a ukrojíte něco těm výrobcům unifikovaných europiv.

autor: Henri | Blok 11:57 [permalink] [comments: 3]


Kam v Brně na pivo a pro pivo?

[středa, 28. duben 2010]

Zdravím všechny.

Do Brna se dostanu jen málo, jednou za čas. Tento víkend budu v moravské metropoli pobývat. Času nebudu mít moc a budu bez auta, takže pěšky nebo MHD. Bydlet budeme v ubytovně ELDO, mělo by to být někde u Hokejové haly na ulici Sportovní.

Prosím tímto o tipy, kam rozhodně alespoň na jedno zajít a do kterého obchodu v dosahu zajít pro lahvové k večernímu grilování - co je tak dobrého v lahvi v Brně k sehnání - Poličské, Černá hora, Chotěboř, Rychtář, ...?

Z výčepů jsem slyšel, že stojí za to Richard II, Zelená kočka, Pegas? Nicméně o všech třech slýchám i tvrdé kritiky.

Díky předem za tipy a adminovi se omlouvám, že tohle není blog :) Ale určitě se případné informace hodí nejen mně.

Kam v Brně na pivo a pro pivo?

autor: PetrV | Blok 17:27 [permalink] [comments: 42]


Plzeňští bojovníci skončili

[úterý, 27. duben 2010]

Plzenští bojovníci za lepší české pivo skončili, hrozilo jim vyloučení ze svazu pivovarů

Sládci z Plzeňského Prazdroje založili před pár týdny iniciativu „Žijeme českých pivem“. Spustili speciální web, založili fanstránku na Facebooku a rozeslali pár tiskovek. Iniciativa byla reakcí na test deníku MF Dnes z 24. 3. 2010, který odhalil v některých pivech českých pivovarů nepovolenou přídatnou látku – chemický chmelový preparát tetrahop. O tomto testu jsem se zmínil v příspěvku „Umělou“ pivní pěnu vám naservíruje Staropramen i Svijany, o vzniku samotné iniciativy zase v článku Sládci z Prazdroje žádají o zpřísnění pravidel pro výrobu piva.

Dnes, přesně po třech týdnech, Prazdroj iniciativu rozpustil. Ve svém oficiálním prohlášení uvedl:

Iniciativa začala 31. března a byla plánovaná přibližně na jeden měsíc. Na setkání generálního ředitele Plzeňského Prazdroje s představiteli Českého svazu pivovarů a sladoven, kde se projednávaly různé oblasti spolupráce Plzeňského Prazdroje a ČSPS, se mimo jiné dohodlo ukončení této iniciativy o několik dní dříve. Iniciativa splnila svůj cíl, kterým bylo komunikovat tradiční složení českého piva a kvalitu piv Plzeňského Prazdroje.

Informace o plánované délce kampaně je ovšem poměrně diskutabilní. Je velmi nepravděpodobné, že bylo v původním záměru iniciativu po čtyřech týdnech zcela uzavřít – kompletně smazat oficiální webové stránky i skupinu na Facebooku čítající několik set až tisíc podporovatelů.

Hlavním důvodem k rozpuštění iniciativy bylo bezpochyby „doporučení“ Českého Svazu Pivovarů a Sladoven k ukončení kampaně a hrozba vyloučení pivovaru ze svazu. Tomu se – resp. jeho členům, pivovarům – kampaň plzeňských sládků nelíbila a dle předsedy šéfa svazu Františka Šámala „poškozovala dobrou pověst celého pivovarnického sektoru, včetně malých i velkých pivovarů“. Jak navíc uvedly Hospodářské noviny, řada z pivovarů upozorňovala na to, že sám Prazdroj se už dávno ryze české technologie nedrží a používá metody velkoproducentů jako je třeba dořeďování vodou už uvařené várky metodou HGB. Některé pivovary dokonce na protest svaz pivovarů již opustily, nebo se k tomu chystaly.

Zkopírováno z pivka.cz

P.S.Doufam,že je vystřelej ze svazu na Mars.

autor: honza1205 | Blok 13:35 [permalink] [comments: 4]


«« « Strana 20 z 28 » »»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Islám v ČR nechceme Pivní prodejna Pod Zelenou Horou Vrčeň